Plan evakuacije i spašavanja

SKU
PE
Dostupno
100,00 €/753,45kn
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
-
+

Plan evakuacije i spašavanja je dokument koji je dužan izraditi poslodavac za slučaj izvanrednog događaja (požar, eksplozija, potres, teroristički čin i dr.). Planom evakuacije i spašavanja utvrđuje se organizacija, postupci i mjere za organiziranje primjerenog načina evakuacije i spašavanja osoba i materijalnih dobara. Plan evakuacije treba sadržavati detaljne procedure koje treba primjeniti prilikom evakuacije s kojima trebaju biti upoznati svi radnici. Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe evakuacije najmanje jedanput u dvije godine.

Nepoštivanje ovih obveza kažnjivo je novčanim kaznama od 10.000 kn za pravne osobe i 3.000 kn za odgovorne osobe.

Vrsta usluge
Vrsta usluge Normativno uređenje