Sve o zaštiti na radu

Osnove zaštite na radu

Opasnosti, štetnosti i napori na radu

Zaštita na radu pri uredskim poslovima i radu s računalom

Zaštita na radu za nastavnike

Zaštita na radu u ugostiteljstvu i hoteljerstvu

Zaštita na radu u trgovini

Zaštita na radu pri ručnom prenošenju tereta

Zaštita od padova

Sigurnost pri radu s ručnim uređajima i alatima

Opasnosti i mjere zaštite na strojevima

Zaštita na radu  pri zavarivanju

Opasnosti  i mjere zaštite od električne struje

Sigurnost na radu pri obradi drveta

Siguran rad na poslovima šivača i krojača u tekstiloj industriji

Rad na siguran način s ručnim strojevima za košnju trave i čišćenje šikare

Zaštita na radu  u cestovnom prometu

Zaštita na radu za dostavljače

Zaštita na radu pri održavanju motornih vozila

Rad na siguran način s građevinskim strojevima

Zaštita na radu u građevinarstvu

Zaštita na radu pri pekarskim poslovima

Zaštita na radu pri tiskarskim i grafičkim poslovima

Kemijske štetnosti

Zaštita na radu u laboratorijima

Zaštita na radu za radnike u zdravstvu

Zaštita na radu u dentalnoj medicini (stomatologiji)

Zaštita na radu u lakirnici

Zaštita na radu s zapaljivim tekućinama

Sigurnost na radu pri visinskim poslovima uz korištenje osobne zaštite od pada

Rad na siguran način s viličarem

Rad na siguran način s ručnom motornom pilom

Zaštita na radu u za radnike na održavanju čistoće

Zaštita na radu  pri proizvodnji obuće

Zaštita na radu  za skladištare

Sigurnost na radu pri korištenju dizalica za vozila

Zaštita na radu  za terenske komercijaliste

Sigurnost na radu s dizalicama

Zaštita na radu  u ljekarnama

Sigurnost na radu s kružnim i tračnim pilama

Zaštita na radu pri lemeljenju i zavarivanju

Rad na siguran način s ručnim viličarom

Sigurnost na radu s hidrauličnom platformom

Sigurnost na radu kod ručne i strojne obrade i prerade metala

Sigurnost pri radu s zapaljivim i eksplozivnim tvarima
 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • December 05, 2022

  Pripremni seminar za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita iz zaštite na radu

  ZIRS učilište,Ustanova z aobrazovanje odraslih,16.12.2022. godine održava Pripremni seminar za polaganje općeg i posebnog dijela Stručnog ispita iz zaštite na radu. Pripremni seminar za polaganje općeg dijela stručnog ispita iz zaštite na radu Program općeg dijela stručnog ispita propisan je u Pravilniku  o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.), a sadrži sljedeće teme: Pravno uređivanje zaštite na radu Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena…
  Nastavite čitati
 • Studeni 29, 2022

  Stručno usavršavanje poslova zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

  Didaktika Vas poziva na upisivanje programa koje će se održavati u prostoru Didaktike, Trg Lava Mirskog 3/III, Osijek. Stručno usavršavanje namijenjeno je: 1. BUDUĆIM STRUČNJACIMA ZAŠTITE NA RADU, a posebno onima koji imaju  završenu srednju školu i koji završetkom ovog usavršavanja stječu potrebna znanja za obavljanje  poslova stručnjaka zaštite na radu ili za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu. 2. POSLODAVCIMA ILI OVLAŠTENICIMA POSLODAVACA u tvrtkama i ustanovama do 49 zaposlenih, koji obavljaju poslove zaštite na radu, jer je zakonska obveza poslodavaca organiziranje i obavljanje poslova zaštite na radu u pravnom subjektu. Završetkom ovog…
  Nastavite čitati
 • Studeni 28, 2022

  Savjetovanje iz zaštite na radu “Plan oporavka i kontinuitet poslovanja u kriznim situacijama (sa stanovišta zaštite na radu)“

  14.12.2022. provodi se Savjetovanje iz zaštite na radu na temu “Plan oporavka i kontinuitet poslovanja u kriznim situacijama (sa stanovišta zaštite na radu)“ u hotelu Diplomat(Horvatova ulica 35B,Zagreb) i online. Izvoditelji programu su: mr. sig. Bruno Štajner - Savjetnik za HSE i prokurist u firmi ZUTEL EURO CONTROL d.o.o. Marko Štajner, mag.ing.mech. - Ravnatelj Ustanove za obrazovanje odraslih „EURO EDUKA“ i direktor ovlaštenog  trgovačkog društva ZITEL ZAŠTITA d.o.o.   Kristina Štimac, struc.spec.ing.sec. - direktorica u firmi ZITEL EURO CONTROL…
  Nastavite čitati

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • December 05, 2022

  Pripremni seminar za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita iz zaštite na radu

  ZIRS učilište,Ustanova z aobrazovanje odraslih,16.12.2022. godine održava Pripremni seminar za polaganje općeg i posebnog dijela Stručnog ispita iz zaštite na radu. Pripremni seminar za polaganje općeg dijela stručnog ispita iz zaštite na radu Program općeg dijela stručnog ispita propisan je u Pravilniku  o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.), a sadrži sljedeće teme: Pravno uređivanje zaštite na radu Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena…
  Nastavite čitati
 • Studeni 29, 2022

  Stručno usavršavanje poslova zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

  Didaktika Vas poziva na upisivanje programa koje će se održavati u prostoru Didaktike, Trg Lava Mirskog 3/III, Osijek. Stručno usavršavanje namijenjeno je: 1. BUDUĆIM STRUČNJACIMA ZAŠTITE NA RADU, a posebno onima koji imaju  završenu srednju školu i koji završetkom ovog usavršavanja stječu potrebna znanja za obavljanje  poslova stručnjaka zaštite na radu ili za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu. 2. POSLODAVCIMA ILI OVLAŠTENICIMA POSLODAVACA u tvrtkama i ustanovama do 49 zaposlenih, koji obavljaju poslove zaštite na radu, jer je zakonska obveza poslodavaca organiziranje i obavljanje poslova zaštite na radu u pravnom subjektu. Završetkom ovog…
  Nastavite čitati
 • Studeni 28, 2022

  Savjetovanje iz zaštite na radu “Plan oporavka i kontinuitet poslovanja u kriznim situacijama (sa stanovišta zaštite na radu)“

  14.12.2022. provodi se Savjetovanje iz zaštite na radu na temu “Plan oporavka i kontinuitet poslovanja u kriznim situacijama (sa stanovišta zaštite na radu)“ u hotelu Diplomat(Horvatova ulica 35B,Zagreb) i online. Izvoditelji programu su: mr. sig. Bruno Štajner - Savjetnik za HSE i prokurist u firmi ZUTEL EURO CONTROL d.o.o. Marko Štajner, mag.ing.mech. - Ravnatelj Ustanove za obrazovanje odraslih „EURO EDUKA“ i direktor ovlaštenog  trgovačkog društva ZITEL ZAŠTITA d.o.o.   Kristina Štimac, struc.spec.ing.sec. - direktorica u firmi ZITEL EURO CONTROL…
  Nastavite čitati