Sve o zaštiti na radu

Osnove zaštite na radu

Opasnosti, štetnosti i napori na radu

Zaštita na radu pri uredskim poslovima i radu s računalom

Zaštita na radu za nastavnike

Zaštita na radu u ugostiteljstvu i hoteljerstvu

Zaštita na radu u trgovini

Zaštita na radu pri ručnom prenošenju tereta

Zaštita od padova

Sigurnost pri radu s ručnim uređajima i alatima

Opasnosti i mjere zaštite na strojevima

Zaštita na radu  pri zavarivanju

Opasnosti  i mjere zaštite od električne struje

Sigurnost na radu pri obradi drveta

Siguran rad na poslovima šivača i krojača u tekstiloj industriji

Rad na siguran način s ručnim strojevima za košnju trave i čišćenje šikare

Zaštita na radu  u cestovnom prometu

Zaštita na radu za dostavljače

Zaštita na radu pri održavanju motornih vozila

Rad na siguran način s građevinskim strojevima

Zaštita na radu u građevinarstvu

Zaštita na radu pri pekarskim poslovima

Zaštita na radu pri tiskarskim i grafičkim poslovima

Kemijske štetnosti

Zaštita na radu u laboratorijima

Zaštita na radu za radnike u zdravstvu

Zaštita na radu u dentalnoj medicini (stomatologiji)

Zaštita na radu u lakirnici

Zaštita na radu s zapaljivim tekućinama

Sigurnost na radu pri visinskim poslovima uz korištenje osobne zaštite od pada

Rad na siguran način s viličarem

Rad na siguran način s ručnom motornom pilom

Zaštita na radu u za radnike na održavanju čistoće

Zaštita na radu  pri proizvodnji obuće

Zaštita na radu  za skladištare

Sigurnost na radu pri korištenju dizalica za vozila

Zaštita na radu  za terenske komercijaliste

Sigurnost na radu s dizalicama

Zaštita na radu  u ljekarnama

Sigurnost na radu s kružnim i tračnim pilama

Zaštita na radu pri lemeljenju i zavarivanju

Rad na siguran način s ručnim viličarom

Sigurnost na radu s hidrauličnom platformom

Sigurnost na radu kod ručne i strojne obrade i prerade metala

Sigurnost pri radu s zapaljivim i eksplozivnim tvarima
 

Najtraženije usluge

Loading...

 

Najtraženije usluge

Loading...