Sve o zaštiti na radu

Osnove zaštite na radu

Opasnosti, štetnosti i napori na radu

Zaštita na radu pri uredskim poslovima i radu s računalom

Zaštita na radu za nastavnike

Zaštita na radu u ugostiteljstvu i hoteljerstvu

Zaštita na radu u trgovini

Zaštita na radu pri ručnom prenošenju tereta

Zaštita od padova

Sigurnost pri radu s ručnim uređajima i alatima

Opasnosti i mjere zaštite na strojevima

Zaštita na radu  pri zavarivanju

Opasnosti  i mjere zaštite od električne struje

Sigurnost na radu pri obradi drveta

Siguran rad na poslovima šivača i krojača u tekstiloj industriji

Rad na siguran način s ručnim strojevima za košnju trave i čišćenje šikare

Zaštita na radu  u cestovnom prometu

Zaštita na radu za dostavljače

Zaštita na radu pri održavanju motornih vozila

Rad na siguran način s građevinskim strojevima

Zaštita na radu u građevinarstvu

Zaštita na radu pri pekarskim poslovima

Zaštita na radu pri tiskarskim i grafičkim poslovima

Kemijske štetnosti

Zaštita na radu u laboratorijima

Zaštita na radu za radnike u zdravstvu

Zaštita na radu u dentalnoj medicini (stomatologiji)

Zaštita na radu u lakirnici

Zaštita na radu s zapaljivim tekućinama

Sigurnost na radu pri visinskim poslovima uz korištenje osobne zaštite od pada

Rad na siguran način s viličarem

Rad na siguran način s ručnom motornom pilom

Zaštita na radu u za radnike na održavanju čistoće

Zaštita na radu  pri proizvodnji obuće

Zaštita na radu  za skladištare

Sigurnost na radu pri korištenju dizalica za vozila

Zaštita na radu  za terenske komercijaliste

Sigurnost na radu s dizalicama

Zaštita na radu  u ljekarnama

Sigurnost na radu s kružnim i tračnim pilama

Zaštita na radu pri lemeljenju i zavarivanju

Rad na siguran način s ručnim viličarom

Sigurnost na radu s hidrauličnom platformom

Sigurnost na radu kod ručne i strojne obrade i prerade metala

Sigurnost pri radu s zapaljivim i eksplozivnim tvarima
 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Ožujak 24, 2023

  Stručni seminar na temu „Kvaliteta i inovacije – put prema industriji 4.0“

  STRUČNI SEMINAR: Elektrotehničko društvo Zagreb organizira stručni seminar na temu „Kvaliteta i inovacije – put prema industriji 4.0“. Seminar će se održati u srijedu 29.3.2023. godine i 22.11. 2023. godine. Mjesto održavanja seminara je Dom inženjera i tehničara na adresi Berislavićeva 6, Zagreb  s početkom u 9:00 h. Seminar je namijenjen svim sudionicima u procesima implementacije sustava upravljanja kvalitetom i energetskom učinkovitošću, svima kojima je kvaliteta važna u njihovim procesima rada kao i svakome koga interesira predmetno područje, a želi saznati koji su glavni pokretači inovacija u najvećim svjetskim kompanijama i koje su to kompanije. Namijenjen je polaznicima iz malih firmi kao i onima iz velikih kompanija i svima onima koje zanimaju osnovni parametri koji su…
  Nastavite čitati
 • Ožujak 23, 2023

  Video obveze posjetitelja i vanjskih izvođača radova na Engleskom jeziku: "Health and Safety for visitors and external contractors"

  Budući da u Republicu Hrvatsku dolazi sve više stranih radnika koji ne govore hrvatski jezik, snimili smo video na engleskom jeziku pod nazivom „Health and safety for visitors and external contractors“. U Videu se govori o opasnostima u radnom okolišu, obvezama i odgovornostima u vezi sa zaštitom na radu kada se pristupa mjestima rada. Ovaj video namijenjen je osobama koje kao posjetitelji ili vanjski izvođači radova ulaze u radne prostore ili okrug tvrtke. Također, govori se o mjerama koje je potrebno provoditi kako bi se stvorilo i očuvalo sigurno radno okruženje.
  Nastavite čitati
 • Ožujak 22, 2023

  Stručni seminar na temu „Projektiranje i izvedba sustava zaštite od munje“

  STRUČNI SEMINAR: Elektrotehničko Društvo Zagreb organizira stručni seminar na temu „Projektiranje i izvedba  sustava  zaštite od  munje“ Prema 2. Izdanju HZN EN 62305. Seminar će se održati 23.3.2023. godine i 5.10.2023. godine na adresi Berislavićeva ulica 6, Zagreb. Za projektiranje, izvedbu i održavanje zaštite od munje u Republici Hrvatskoj važeći je Tehnički propis za zaštitu od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/2008.). Propis je stupio na snagu 30. rujna 2008. od kada su se prestala upotrebljavati priznata tehnička pravila sadržana u Pravilniku o tehničkim propisima o gromobranima (Službeni list 13/68)…
  Nastavite čitati

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Ožujak 24, 2023

  Stručni seminar na temu „Kvaliteta i inovacije – put prema industriji 4.0“

  STRUČNI SEMINAR: Elektrotehničko društvo Zagreb organizira stručni seminar na temu „Kvaliteta i inovacije – put prema industriji 4.0“. Seminar će se održati u srijedu 29.3.2023. godine i 22.11. 2023. godine. Mjesto održavanja seminara je Dom inženjera i tehničara na adresi Berislavićeva 6, Zagreb  s početkom u 9:00 h. Seminar je namijenjen svim sudionicima u procesima implementacije sustava upravljanja kvalitetom i energetskom učinkovitošću, svima kojima je kvaliteta važna u njihovim procesima rada kao i svakome koga interesira predmetno područje, a želi saznati koji su glavni pokretači inovacija u najvećim svjetskim kompanijama i koje su to kompanije. Namijenjen je polaznicima iz malih firmi kao i onima iz velikih kompanija i svima onima koje zanimaju osnovni parametri koji su…
  Nastavite čitati
 • Ožujak 23, 2023

  Video obveze posjetitelja i vanjskih izvođača radova na Engleskom jeziku: "Health and Safety for visitors and external contractors"

  Budući da u Republicu Hrvatsku dolazi sve više stranih radnika koji ne govore hrvatski jezik, snimili smo video na engleskom jeziku pod nazivom „Health and safety for visitors and external contractors“. U Videu se govori o opasnostima u radnom okolišu, obvezama i odgovornostima u vezi sa zaštitom na radu kada se pristupa mjestima rada. Ovaj video namijenjen je osobama koje kao posjetitelji ili vanjski izvođači radova ulaze u radne prostore ili okrug tvrtke. Također, govori se o mjerama koje je potrebno provoditi kako bi se stvorilo i očuvalo sigurno radno okruženje.
  Nastavite čitati
 • Ožujak 22, 2023

  Stručni seminar na temu „Projektiranje i izvedba sustava zaštite od munje“

  STRUČNI SEMINAR: Elektrotehničko Društvo Zagreb organizira stručni seminar na temu „Projektiranje i izvedba  sustava  zaštite od  munje“ Prema 2. Izdanju HZN EN 62305. Seminar će se održati 23.3.2023. godine i 5.10.2023. godine na adresi Berislavićeva ulica 6, Zagreb. Za projektiranje, izvedbu i održavanje zaštite od munje u Republici Hrvatskoj važeći je Tehnički propis za zaštitu od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/2008.). Propis je stupio na snagu 30. rujna 2008. od kada su se prestala upotrebljavati priznata tehnička pravila sadržana u Pravilniku o tehničkim propisima o gromobranima (Službeni list 13/68)…
  Nastavite čitati