Zaštita na radu pri pekarskim poslovima

Pojam zaštite na radu

Zakonski propisi

Prava i obveze radnika

Posebni uvjeti rada

Povjerenici zaposlenika za zaštitu na radu

Opasnosti, štetnosti i napori pri prekarskim poslovima

Padovi

Rukovanje materijalima

Opasnosti i mjere zaštite kod strojeva

Prašine brašna

Dermatitis

Nefiziološki položaj tijela, stajanje i opekotine

Toplinsko ili infracrveno zračenje i mjere zaštite