Opasnosti, štetnosti i napori pri pekarskim poslovima

Istraživanja i analize su pokazali da su najčešći uzroci ozljeda i bolesti na radu u pekarskoj industriji:

1. Padovi (spotaknuća, posklizuća i padovi sa stepeništa)

2. Fizički napori pri manipulaciji robom

3. Mehaničke opasnosti

4. Prašine brašna

5 Nefiziološki položaj tijela, stajanje

6. Opekotine

7. Toplinsko zračenje