Opasnosti i mjere zaštite kod strojeva

Strojevi su nužan dio svakog radnog procesa. Zaposlenicima koji rade za strojevima, prijete različite opasnosti, a one se mogu svrstati u tri skupine:

• opasnosti od medija koji služi za pogon strojeva,

• opasnosti od mehaničkih gibanja,

• opasnost kod radnog postupka.

Zaštitne mjere koje se poduzimaju na strojevima i u radnom postupku, imaju za cilj smanjiti mogiućnost nastajanja ozljeda i pri tome koristimo:

• zaštitne naprave,

• uređaje za daljinsko upravljanje i prinošenje materijala,

• specijalne alate za prinošenje materijala i

• uređenje radnog mjesta i okoline.

Opasnosti od medija koji služi za pogon strojeva

Najveći dio strojeva koji se danas upotrebljavaju, pokreće električna energija. Uz pretpostavku da su takvi strojevi izvedeni prema svim normama sigurnosti, mjere zaštite od električne struje svode se na redovito održavanje električnih uređaja i instalacija na stroju. Pod tim se podrazumjeva: redovno ispitivanje električnih uređaja i otklanjanje uočenih nedostataka.

Pekarske peći najčešće koriste kao gorivo plin, te u slučaju propusnosti plinske instalacije može doći do ispušranja plina u radni prostor.

U slučaju mirisa plina potrebno je:

• ne paliti svjetlo

• ne aktivirati električne sklopke

• ne paliti vatru

• zatvoriti plinsku slavinu

• otvoriti vrata i prozore

• obavijestiti distributera plina i službu održavanja

• koristiti se telefonom izvan opasne zone

Opasnosti od mehaničkih gibanja

Dijelovi strojeva koji se gibaju, kao i njihovi mehanizmi za prijenos gibanja ovisno o vrsti i namjeni prestavljaju opasnost za zaposlenika koji njima rukuje, odnosno koji ih koristi. U pravilu se dijelovi strojeva i njihovi mehanizmi gibaju kružno ili pravocrtno. Zupčanici, remeni, kovački čekić, kružne pile, brusilice, valjci za savijanje lima, mehaničke škare za lim samo su neki strojevi i uređaji ili njihovi dijelovi, čije gibanje predstavlja opasnost i od kojih se treba zaštititi. Kod odlučivanja o zaštitnim mjerama koje treba poduzeti na pojedinim strojevima ili njihovim dijelovima, potrebno je prepoznati opasnosti.

Kod većine strojeva u radu, gibanje njihovih dijelova je kružno. Pekarski strojevi imaju rotirajuće dijelove, kao što su osovine, spojke, zupčanici, remenice i slično, koji predstavljaju stalnu opasnost za zaposlenika. Opasnosti od ovakvih dijelova povećava se sukladno brzini njihova okretanja-rotacije. Ove se opasnosti smanjuju postavljanjem odgovarajućih zaštita na strojevima, odnosno na dijelovima strojeva koji se kružno gibaju.

Svaka osovina ili slični rotirajući dio stroja, može u trenutku neopreza, zahvatiti dio radne odjeće ili prste zaposlenika i izazvati ozljedu, pa čak i smrt.

Osovine u okomitom položaju, zaštićuju se na visini od 1,5 m iznad poda, a osovine u vodoravnom položaju na visini do 2 m. Zaštite se izvode žičanim mrežama ili limovima. Kada se osovna nalazi ispod radnog stola, tada se žičana ograda zavjesi za stol, a ako se nalazi iznad 2 m, ograda se zavjesi na strop.

Dijelove osovina i ostalih elemenata za prijenos gibanja, koji izlaze iz osnovnih gabarita strojeva, treba dobro zaštititi. Razne vrste spojki, jako su opasni dijelovi koji mogu biti uzrokom nastajanja ozljeda.

Dijelovi strojeva koji se kružno gibaju a pri tome se dodiruju, kao primjerice dva zupčanika i slično, predstavljaju posebnu opasnost.

Pri radu na svim vrstama strojeva i uređaja naročito je važno:

• Strojevi i uređaji moraju biti pravilno smješteni i postavljeni tako da su bez opasnosti da se neočekivano pomaknu ili padnu.

• Održavajte strojeve i uređaje u dobrom stanju.

• Prije početka rada za strojem obratite pažnju natpise upozorenja koji su izvješeni na stroj.

• Kod svakog početka rada na stroju, provjerite zaštitne naprave i njihovu funkciju.

• Zaštitne naprave se ne smiju skidati, a blokade se ne smiju umrtviti.

• Ako primjetite da zaštitna naprava ne djeluje, obavjestite neposrednog rukovoditelja.

• Podešavanje stroja i njegovih elemenata, podmazivanje, čišćenje i slične radove nikada ne radite kada je stroj u pogonu.

• Kada obavljate bilo kakve radove na stroju ili njegovim elementima, osigurajte se od neželjenog uključenja stroja.

• Nikada nemojte stroj ili njegove djelove zaustavljati rukama ili nogama, već za to predviđenim tipkalima, ručicama, polugama i slično.

• Mjesto rada napustite tek onda kada ste stroj isključili i uvjerili se, da su se svi djelovi stroja zaustavili.

• Kada je stroj u pogonu nemojte se naginjati iznad njega.

• Materijal i alat koji se mora nalaziti uz stroj, držite na policama ili u kutijama.

• Teške predmete i materijale prevozite kolicima ili dizalicom.

• Uvijek kod rada na stroju nosite i koristite osobna zaštitna sredstva.

Uređenje mjesta rada

Kao i na svakom mjestu rada, tako i kod rada na strojevima potrebno je održavati urednost mjesta rada i radne okoline. To se postiže postavljanjem odgovarajućih polica za odlaganje materijala i gotovih proizvoda, kutijama za sitni materijal i alat, te odstranjivanjem nepotrebnih predmeta i materijala. Na ovaj se naćin spriječava zakrčivanje radnog prostora, mogućnost pada predmeta, te spoticanja i pada u prolazu, a omogućava se bolja prohodnost prolaznih puteva i prilaza stroju što doprinosi sigurnosti pri radu s strojem. Samim time se postiže i bolja iskoristivost radnog prostora.