Zaštita na radu u građevinarstvu

Opasnosti,štetnosti i napori na gradilištu

Uređenje radilišta

Prenošenje, istovar i utovar tereta

Rad na visini

Skele i radne platforme

Zaštitni pojas

Zemljani radovi

Betonski radovi

Zidarski radovi

Priprema i izrada armature

Tesarski radovi

Krovopokrivački radovi

Rukovanje strojevima, uređajima i alatima

Opasnost od električne struje

Opasnost od indirektnog dodira

Zapaljive i eksplozivne tvari

Rukovanje dizalicama

Rad u skučenom prostoru

Ostale opasnosti

Osobna zaštitna sredstva