Opasnost od indirektnog dodira

Metalna kućišta električnih trošila i strojeva moraju biti bez napona. To postižemo kvalitetnom i ispravno odabranom izolacijom vodiča. No, događa se da izolacija bude oštećena, ili da oslabi uslijed starenja. U takvim slučajevima može doći do spoja između vodiča koji su pod naponom i metalnih kućišta trošila i strojeva. Tada se i kućišta nalaze pod naponom i svaki dodir čovjeka s takvim kućištem predstavlja opasnost. Ovu vrstu opasnosti zovemo opasnost od indirektnog dodira (previsoki napon dodira).

Zaštita od povrjeđivanja električnom strujom niskog napona

ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

Da bi spriječili predugačko trajanje opasnih napona dodira, najčešće električna trošila i uređaje štitimo automatskim isključivanjem napajanja:

 posredstvom nadstrujnih zaštitnih uređaja (automatskih prekidača i osigurača)

 ili pak zaštitnim uređajima diferencijalne struje (zaštitne strujne sklopke).

Uspješno automatsko isključivanje napajanja u slučaju pojave previsokog napona dodira omogućava se spajanjem metalnih kućišta trošila i uređaja preko zaštitnih vodiča na uzemljivače ili na pogonsko uzemljenje izvora energije.

Zbog toga je jako važno da zaštitni vodiči nisu prekinuti, jer prekid zaštinog vodiča predstavlja neispravnu zaštitu od previskog napona dodira.

Jednako tako loše podešeni prekidači i osigurači krpani žicom, dovode do nedjelotvornosti zaštite s automatskim isklapanjem napajanja

Strujna zaštitna sklopka

U redovitom pogonu struja koja dolazi u trošilo jednaka je struji koja odlazi iz trošila. Ako u dođe do proboja izolacije vodiča, struja kvara prelazi preko PE vodiča, pa strujna zaštitna sklopka isklapa napajanje.

Svaka strujna zaštitna sklopka na sebi ima TEST tipkalo za provjeru isključenja sklopke. Ova se funkcija mora redovito provjeravati.

Uspješno automatsko isključivanje napajanja u slučaju pojave previsokog napona dodira omogućava se spajanjem metalnih kućišta trošila i uređaja preko zaštitnih vodiča na uzemljivače ili na pogonsko uzemljenje izvora energije.

Zbog toga je jako važno da zaštitni vodiči nisu prekinuti, jer prekid zaštinog vodiča predstavlja neispravnu zaštitu od previskog napona dodira.

Jednako tako loše podešeni prekidači i osigurači krpani žicom, dovode do nedjelotvornosti zaštite s automatskim isklapanjem napajanja.

Ukoliko je uređaj izveden u dvostrukoj izolaciji (uređaj klase II), tada ga nije potrebno spajati preko kabla sa zaštitnim vodičem.

Oprema koja nije označena ovom oznakom, mora se spajati preko trožilnog kabla.

Ne dodirujte oštećena mjesta izoliranih vodova! Oštećene priključne i produžne kablove potrebno je odmah zamijeniti.

Prije svake upotrebe električnog trošila, potrebno je pregledati trošilo da nije oštećeno, a jednako tako i priključni vod.

Ni u kom slučaju nije dozvoljeno direktno spajanje vodiča u utičnicu (bez utikača).

Oštećene i krpane produžne kablove potrebno je odmah zamijeniti.

• Posebnu pažnju obratite na gradilištu na neizolirane nadzemne električne vodove – naročito pri podizanju ljestva, skela, metalnih letvi i sl.

Ispravno označavanje nadzemnih električnih vodova