Rad na visini

Najveći broj ozljeda na radu sa smrtnim ishodom na gradilištima se događa zbog padova s visine. Rad na visini ne smije se obavljati bez odgovarajuće opreme ili pak uz korištenje sigurnosnih naprava kao što su zaštitne košare, platforme, prihvatne mreže i sl.

Ako korištenje takve opreme odnosno naprava nije moguće zbog prirode posla, mora se na drugi način i drugim sredstvima osigurati odgovarajuću sigurnost.

Poslovi na visini većoj od 3 metra spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada ako se primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ne može spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta rada, što znači da te poslove mogu obavljati radnici koji osim općih uvjeta zadovoljavaju i posebne uvjete glede zdravstvenog stanja.

Poslodavac ne smije rasporediti radnika na poslove s posebnim uvjetima rada ako prethodno na propisani način nije utvrđeno da radnik ispunjava potrebne uvjete.

Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja radnika koji rade na visini iznosi godinu dana.

Postoji nekoliko načina zaštite pri radu na visini, a najčešći su:

Upotreba zaštitnih ograda

Sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm iznad terena ili poda kao i ostala mjesta (prijelazi, prolazi i sl.) na gradilištu i na građevinskom objektu s kojih se može pasti moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom visine najmanje 100 cm. Ova mjesta utvrđuju se konkretno na gradilištu, a za postavljanje zaštitnih ograda odgovorno je tehničko osoblje gradilišta.

Padovi s visine se moraju fizički spriječiti ograđivanjem svih radnih mjesta na visini dovoljno čvrstim i visokim ogradama koje ima najmanje podnu rubnu dasku, koljeničnu prečku i rukohvat.

Upotreba viseće skele na motorni pogon

Upotrebljavaju se za radove na visini poput održavanja i popravka fasade i sl.

Prilikom podizanja, odmaknite se od zida, da ne bi došlo do uklještenja tijela uz objekt.

Upotreba prihvatnih mreža.

Najčešće se upotrebljavaju kod montažnih radova na velikim visinama. Osnovna namjena im je da kod eventualnog pada zadrže radnika i ublaže udarac.

Upotreba podiznih platformi.

Pri radu na podiznoj platformi obratite pažnju na dozvoljenu nosivost platforme. Dozvoljena nosivost ne smije se prekoračiti. Platformom nemojte prenašati i dizati terete koji premašuju dozvoljenu nosivost. Posebnu pažnju obratite prilikom penjanja na platformu s silaženja s nje.

Prilikom podizanja, odmaknite se od zida, da ne bi došlo do uklještenja tijela uz objekt.

Prihvatne skele

Postavljaju se da zaštite radnike koji rade na visini od pada u dubinu te kao zaštita od podava alata, materijala i drugih predmeta s visine.

Ne smije se nalaziti na dubini niže od 3 m od mogućeg mjesta pada.

Upotreba zaštitnog pojasa

Zaštitni pojas upotrebljava se za zaštitu od pada s visine kada nije moguće primijeniti ostale prethodno navedene vrste zaštite.

Zaštitni pojas vezuje se za uže koje na drugom kraju mora biti učvršćeno na siguran način.

LJESTVE

Ljestve se upotrebljavaju za lakše građevinske radove na održavanju i popravcima objekta sa upotrebom malih količina materijala.

Za zaštitu od pada s ljestava, potrebno je pridržavati se određenih pravila u pogledu postavljanja i načina korištenja ljestava.

Kod upotrebe ljestava često dolazi do pada i ozljeda i to iz sljedećih razloga:

• postavljanje ljestava na sklisku i neravnu površinu ili podlogu,

• upotreba neravnih, dotrajalih i napuklih ljestava,

• upotreba neodgovarajućih ljestava (prekratkih ili predugačkih),

• naslanjanje gornjeg dijela ljestava na nedovoljno čvrste podloge (cijevi, stupove, uglovi zgrade i sl.),

• postavljanje ljestava pod krivim kutom, (previše okomito ili previše koso),

• nepravilno nošenje, držanje ili korištenje alata na ljestvama,

• nepravilno silaženje s ljestava (naopačke – okrenut leđima),

• upotreba nepodesne obuće kod rada na ljestvama,

• nepravilno nošenje ljestava čime se ugrožava i ostale radnike

Ljestve se moraju postaviti na ravnu i čvrstu podlogu pod kutom od 750.

Ljestve trebaju biti postavljene i održavane tako, da se ne sruše ili nekontrolirano pomaknu.

Koristiti se moraju pravilno, na primjerenim mjestima i u skladu s njihovom namjenom.

Pribor nemojte držati u ruci, već ga objesite za ljestve.

Rad na ljestvama je opasan ako se tijelo naginje izvan okvira ljestava.

Osobama koje nemaju liječničko uvjerenje da mogu raditi na visini zabranjen je rad na skelama i ljestvama, ako se taj rad obavlja na visini većoj od tri metra.

Pri radu na ljestvama, ne smije se uspinjati do krajnje prečke, već uvijek dvije gornje prečke i vrh ljestava trebaju ostati slobodni.

Gornji dio ljestvi treba učvrstiti protiv klizanja na odgovarajući način.

Zabranjeno je prenošenje materijala penjajući se po ljestvama.