Zidarski radovi

Kod zidarskih radova opasnost predstavlja stalna mogućnost pada predmeta s visine, pada predmeta na noge, upadanje žbuke u oči, kao i opasnost od električne struje (električna mješalica), trovanja plinom i slično.

Mjere zaštite koje je potrebno poduzimati su:

• Za rad na visini do 4,50 m zidari mogu koristiti pomoćne lako prenosive ili pokretne skele i ljestve. Za rad na većim visinama zidari moraju upotrijebiti odgovarajuće radne skele. Pri radu sa ljestvama obavezno se treba vezati zaštitnim pojasom i ljestve koristiti samo za kratkotrajan privremeni rad. Prije upotrebe skela provjerite njihovu ispravnost, kako bi eventualne nedostatke mogli odmah prijaviti.

• Svi zidarski poslovi ne mogu se izvoditi samo sa skela ili ljestava, odnosno sa stalno zaštićenih površina, pa se u takvim slučajevima zidari moraju zaštititi upotrebom zaštitnog pojasa.

• Zidanje sa tla ili radne skele smije se obavljati do visine 1,5 m od poda. Kada konstrukcija koja se zida pređe tu visinu, radnik mora koristiti radnu skelu ili drugu radnu površinu.

• Prilikom žbukanja, bilo ručnog, bilo strojnog, potrebno je upotrijebiti štitnike za oči i lice, te zaštitne gumene rukavice.

• Za gašenje eventualnog požara bitumena priredite pijesak. Za razastiranje bitumena i nabacivanje koristite ispravan alat i štitnik za lice i oči uz već navedena osobna zaštitna sredstva koja se koriste za prenošenje bitumena.

• Pri radu na bušenju, dubljenju ili probijanju obavezno upotrijebite štitnike za oči i lice. Štitnici mogu biti od žičanog pletiva. Za rad odaberite samo ispravan alat bez «rascvjetanih» udarnih ploha. Pri krečenju također se moraju upotrijebiti štitnici za oči i lice.

• Prije rada na mješalici za mort obavezno treba provjeriti da li je osigurana od pokretanja i pomicanja. Zaštitne naprave na pokretnim dijelovima mješalica nikada se ne smiju skidati, ako nisu postavljene ne smije se ni započeti s radom. Kod čišćenja mješalice s pužnom osovinom najprije je potrebno isključiti stroj, izvaditi osigurače i zaključati mehanizam za pokretanje stroja. Ako mješalica za beton ima motor na tekuće gorivo, rezervoaru za gorivo ne smije se prilaziti s otvorenim plamenom, a za vrijeme pretakanja goriva zabranjeno je pušenje.

• Pri rukovanju sa strojem za automatsko žbukanje potrebno je kontrolirati mjerne uređaje, ako oni postoje, i odmah je potrebno prijaviti svaki kvar. Za svaki popravak obavezno zatražiti pomoć strojara. Ako su mjerni uređaji u kvaru, ne smije se započeti s poslom. Kod začepljenja cijevi, najprije treba osloboditi cijevi i tlačnu komoru od pritiska, a zatim osloboditi pojedine spojeve.

• Pri radu s mlaznicama obavezno koristiti štitnike za oči i lice, zaštitne kapuljače, i nepropusna odijela i gumene čizme.