Rad u skučenom prostoru

Prostori u koje nije moguće normalno ulaziti, kretati se i obavljati redovan posao, nazivaju se skučeni prostori. Rad u ovakvim prostorima može se obavljati samo uz neprirodan položaj tijela, radi čega dolazi do brzog umaranja radnika i njegov je učinak puno manji od rada u normalnim uvjetima.

MJERE ZAŠTITE PRI RADU U SKUČENIM PROSTORIMA:

U skučeni prostor ne smije ulaziti sam radnik bez nadzora, nego uvijek mora biti određena osoba koja će komunicirati i stalno nadzirati njegov rad.

Prije ulaska u skučene prostore treba osigurati dobru rasvjetu unutarnjosti. Za rasvjetu se koriste obično produljene električne lampe, čiji napon ne smije biti veći od 24 V. U skučene prostore treba obvezno ulaziti sa osobnim zaštitnim sredstvima.

Za ulazak i rad u ovim prostorima koriste se ljestve, konop, opasač i drugi pribor koji mora biti ispravan, da u slučaju potrebe može poslužiti svrsi za koju je namijenjen (brzo napuštanje prostora, izvlačenje radnika i sl.).

Kod ulaska u prostor u kojemu je povećana temperatura treba koristiti laganu odjeću, ali se po izlasku iz tog prostora treba utopliti odgovarajućom toplom odjećom.

Kod zavarivačkih radova u zatvorenom prostoru treba osigurati djelotvorno provjetravanje. Za plinsko zavarivanje se moraju koristiti ispravne savitljive cijevi za dovod kisika i acetilena, koje moraju biti dobro pričvršćene, a treba voditi računa da cijevi ne dođu u dodir s vrućim predmetima.

Radove na bojanju i lakiranju u zatvorenim prostorima treba obavljati uz stalni nadzor koncentracije zapaljivih i otrovnih para.