Betonski radovi

Izvođačima betoniranja prijeti opasnost od zarušavanja, šiljastih predmeta, pada predmeta s visine, pada radnika s visine i druge opasnosti.

Pri sipanju betona u oplatu, betonirci često stoje na samoj oplati, na cijevima, gredama i sl., pa uvijek prijeti opasnost od pada.

Na takvim mjestima na radilištu treba postaviti posebne radne podove, konzolne skele ili se radnici moraju vezati zaštitnim pojasom sa spojnim užetom.

Betonski radovi većeg opsega na visinama i u dubinama mogu se izvoditi samo sa stručno obučenim i zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim s opasnostima pri tim radovima i pod nadzorom određene stručne osobe na gradilištu.

Za radove pri izradi betonske ploče poduzeti mjere zaštite od pada u dubinu (radovi iznad 1m), zaštitne ograde, rukohvati, osiguranje zaštitnim pojasom (kada nema zaštitnih ograda).

Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele (čavli, spone, žice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za betoniranje moraju se podviti ili pokriti.

Nasilno skidanje (čupanje) oplate pomoću dizalice ili drugih uređaja, nije dopušteno.

Pri klizanju i skidanju oplate pomoću posebnih uređaja za dizanje zabranjeno je stajanje radnika na napravi za prihvaćenje oplate.

Posebne mjere opreza su potrebne kod betoniranja u šahtovima i kanalima, u kojima postoji mogućnost prisutnosti plinova, što se mora provjeriti i postupiti kao kod zemljanih radova.