Opasnost od električne struje

Djelovanje električne struje na čovjeka

Električna struja, prolazeći kroz čovječje tijelo, ostavlja posljedice:

• stvara opekline, vanjske ili unutarnje,

• razara krvnu plazmu,

• izaziva grčenje mišića (jača struja može izazvati grč grudnog koša i time prestanak disanja),

• izaziva treperenje srčanih mišića i prestanak rada srca,

• izaziva smetnje u živčanom sustavu.

Kakve će posljedice nastati ovisi o:

• naponu

• putu protjecanja struje kroz tijelo

• trajanju

• frekvenciji

• individualnim osobinama čovjeka

Što je jača struja, posljedice su teže. I relativno male struje mogu izazvati teže posljedice ako struja dugo protječe kroz ljudski organizam.

Smatra se da struja od 100 mA (miliampera), tijekom tri sekunde, redovno uzrokuje smrt.

Struja opasne jakosti može proteći kroz čovječje tijelo već kod napona 50 V u lošim uvjetima okoline (mokro, stalan dodir s uzemljenim vodljivim predmetima). Najopasnije je kada struja prolazi kroz srce i grudni koš.

Smrt od udara električne struje može nastupiti zbog prestanka disanja ili zbog prestanka rada srca. U oba slučaja je uzrok smrti pomanjkanje kisika u mozgu.

Izvori opasnosti od električne struje

OPASNOST OD DIREKTNOG DODIRA

Opasnost da čovjek nehotice dođe u dodir s dijelovima pod naponom nazivamo opasnost od direktnog dodira (slučajan dodir).

Električna struja može djelovati na čovjeka samo onda kada prolazi kroz njegovo tijelo.

Ako čovjek svojim tijelom premosti dva vodiča koji se nalaze pod naponom, onda će se strujni krug zatvoriti od jednog vodiča preko čovječjeg tijela na drugi vodič.

No, čovjek ne mora istodobno doticati dva vodiča, a da ipak strada. Dovoljno je da dođe u dodir samo s jednim neizoliranim vodičem. Zemlja na kojoj čovjek stoji, također je dobar vodič, i strujni krug će se zatvoriti preko zemlje, pa će struja poteći kroz čovjeka. Što je tlo vlažnije, bolje provodi električnu struju i opasnost je veća. Takvu opasnost da čovjek nehotice dođe u dodir s dijelovima pod naponom nazivamo opasnost od direktnog dodira (slučajan dodir).

Sve električne instalacije i sva trošila izvode se prema standardima i propisima. Instalacije i trošila moraju biti pravilno izolirani i dimenzionirani, te izvedeni tako da je onemogućen dodir onih dijelova koji se nalaze pod naponom prigodom rada i rukovanja Takvu vrstu zaštite zovemo zaštita od direktnog dodira.