Osobna zaštitna sredstva

Ako nije moguće otkloniti opasnosti na sredstvima rada ili odgovarajućom organizacijom rada, tada je poslodavac radnicima osigurati odgovarajuća osobna zaštitna sredstva.

Osobna zaštitna sredstva su sredstva koja radnik nosi, drži ili na bilo koji drugi način upotrebljava pri radu, tako da ga štite od jednog ili više rizika vezano za njegovu sigurnost i zdravlje.

Radnik je dužan pri radu koristiti propisana osobna zaštitna sredstva.

Poslodavac je dužan omogućiti predstavnicima radnika da, od ponuđenih osobnih zaštitnih sredstava koja odgovaraju tehnič¬kim zahtjevima nakon probnog korištenja, predlože ono koje im najbolje odgovara.

Osobna zaštitna sredstva poslodavac treba radnicima osigurati na svoj trošak, a ne na trošak radnika.

Radnik na gradilištu treba, ovisno o poslovima koje radi i opasnostima kojima je izložen, upotrebljavati slijedeća osobna zaštitna sredstva:

Sredstva za zaštitu glave

• industrijske zaštitne kacige za uporabu u građevinarstvu (za sve građevinske radove, naročito radove na i pod skelama ili u njihovoj blizini i na povišenim mjestima rada, postavljanje i odstranjivanje oplata, montaži i instalacijski radovi, radovi sa skelama i rušenje, radovi na metalnim konstrukcijama, radovi u jamama, oknima, rovovima, zemljani radovi, radovi s ručnim mehaniziranim alatom);

• zaštitnu kacigu radnik treba upotrebljavati uvijek kad se nalazi u opasnoj zoni; namještanje i skidanje zaštitne kacige treba obaviti isključivo u sigurnoj zoni, gdje ne postoji opasnost udarca odozgo ili sa strane

Sredstva za zaštitu očiju – zaštitne naočale

• brušenje i radovi pri rezanju, radovi s ručnim mehaniziranim alatima, odstranjivanje i lomljenje dijelova), žbukanje

• sredstva za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i srodnim procesima

Sredstva za zaštitu ruku

• zaštitne rukavice za zaštitu od uboda, posjekotina, kemijskih tvari, vibracija (za sve radnike prema potrebi i vrsti obavljanja poslova)

Sredstva za zaštitu nogu

• cipele za zaštitu gležnja s gumenim džonom i sa zaštitnom kapicom (za sve radnike)

Sredstva za zaštitu sluha

• radovi sa strojevima i alatima za bušenje, brušenje i rezanje, bravarsko-limarski radovi, radovi s ručnim i mehaniziranim alatima i uređajima koji proizvode buku veću od 85 dB)

Sredstva za zaštitu organa za disanje

• respiratorska maska - radovi sa strojevima i alatima za bušenje, brušenje i rezanje gdje se javlja puno prašine

• respirator prvenstveno služi zaštiti dišnih organa od štetne prašine; ovisno o izvedbi upotrebljenog filtra, respirator zaštićuje i od štetnih dimova i para.

Oprema namijenjena za sprečavanje pada s visine i u dubinu

• sigurnosni pojas i spojno uže (za radove na visini gdje zaštitna ograda nije postavljena); za radove na većim visinama osigurati i upotrebljavati zaštitni pojas koji ima mogućnost vođenja, a opremljen je spojnim remenjem oko nogu i preko ramena. Karabin zaštitnog pojasa uvijek treba kvačiti na potpuno stabilne dijelove čelične konstrukcije, a ne na vješaljke, zatege, ograde i sl.

• sredstva za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i srodnim procesima

• zaštitna odjeća kod zavarivanja (zaštitne kožne rukavice i kožne potkoljenice - gležnjaci radi zaštite od upadanja prskajućih čestica u radne cipele)

• flourescentno reflektirajući prsluk (za rad na cestama i u blizini prometnica)

Osobna zaštitna sredstva moraju zadovoljavati slijedeće zahtjeve:

• moraju biti oblikovana i izrađena u skladu s propisima

• moraju biti namjenski izrađena za zaštitu pred očekivanim rizicima i ne smiju uzrokovati veće rizike za sigurnost radnika

• moraju odgovarati stvarnim uvjetima na mjestu rada

• moraju odgovarati specifičnim ergonomskim potrebama i zdravstvenom stanju radnika

• moraju biti tako izrađena da ih može korisnik pravilno prilagoditi na jednostavan način

Slika pokazuje odgovarajuće zaštićenog radnika koji radi na uklanjanju azbestnih ploča.

Plinska maska namijenjena je zaštiti dišnih organa od škodljivih plinova i para. Može se koristiti u atmosferi čija koncentracija sadrži najmanje 16 % kisika, a sastav škodljivih plinova djelomice je poznat. Na osnovi sastava škodljivih plinova određuje se cjedilo.