Skele i radne platforme

Kod rada na skelama postoje razne opasnosti koje dijelimo na:

-opasnosti kod postavljanja i skidanja skele i

-opasnosti pri radu na skeli

Skele moraju biti građene na osnovu odgovarajuće dokumentacije ovisno o vrsti.

Sve skele moraju se pregledavati za vrijeme rada, nakon vremenskih nepogoda, popravaka, proširenja, oštećenja, nezgoda, ali i prije upotrebe nakon postavljanja ili premještanja. O pregledu skele mora se voditi posebna evidencija.

Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo stručno obučeni radnici, zdravstveno sposobni za rad na visini i to pod nadzorom određene osobe na gradilištu.

Za vezivanje pojedinih elemenata skele smiju se upotrebljavati samo tipska sredstva predviđena hrvatskim normama.

Elementi poda skele (daske, limene ploče i drugo) moraju se prije upotrebe pažljivo pregledati. Oštećeni odnosno dotrajali elementi ne smiju se ugrađivati u pod skele.

Postavljanje i skidanje skele mora se povjeriti samo iskusnim i za to osposobljenim radnicima, koji moraju imati liječničko uvjerenje za rad na visini. Kod rada na postavljanju ili skidanju skele, obvezno je korištenje osobnih zaštitnih sredstava.

Na svaki kat skele mora biti izgrađen siguran pristup odnosno silazak.

Viseće skele upotrebljavaju se za radove na popravcima, održavanju građevinskih objekata te za vršenje lakših građevinskih radova (fasada i sl.).

Konzolne skele upotrebljavaju se za obavljanje lakših građevinskih radova.

Pri radu na skelama na ljestvama radnici obvezno moraju biti vezani zaštitnim pojasom

Primjeri nepravilnosti:

Rad na skeli na dvokrakim ljestvama vrlo je opasan.

Slika pokazuje skelu sa nepravilnom izvedenim zaštitnim prečkama i bez rubne zaštitne letve. Pri radu na ovako postavljenoj skeli radnik se obvezno mora vezati zaštitnim pojasom s užetom.

Mosnice radnog poda skele trebaju biti izrađene od dasaka iste duljine.

Primjeri skela koje su se srušile zbog nepravilnog postavljanja