Opasnosti, štetnosti i napori na radu

Uvod u opasnosti, štetnosti i napore na radu

Opasnosti, štetnosti i napori u radnom okolišu

Mehaničke opasnosti

Opasnosti od padova i rušenja

Opasnosti od električne struje

Opasnosti od požara i eksplozije

Toplinske opasnosti

Nepovoljna mikroklima

Buka

Vibracije

Kemijske štetnosti

Biološke štetnosti

Štetna zračenja

Neodgovarajuća rasvjeta

Tjelesni napori i nefiziološki položaji tijela

Psihofiziološki napori

 

Najtraženije usluge

Loading...