Vibracije

Vibracije ili titraji su periodična gibanja pri kojima se karakteristične kinematičke veličine (brzina i ubrzanje) stalno ponavljaju u određenim vremenski intervalima. Vibracije se mogu pojaviti u obliku jedva zamjetnih titraja pa do trošenja, drmanja, ritmičkog udaranja i slično. Na čovjeka se prenose putem nogu kad čovjek stoji na vibrirajućoj podlozi, putem donjeg dijela trupa kada čovjek sjedi i putem ruku kad čovjek rukuje vibrirajućim sredstvom za rad. Vibracije zamaraju čovjeka, smanjuju mu radnu sposobnost i ugrožavaju zdravlje. Oboljenja od vibracija najčešće se osjećaju u ramenima, taktovima i zglobovima. Vrlo često i prsti budu oštećeni, pa se u njemu osjećaju trnci. To je bolest slična reumatskim bolestima. Za nastanak oštećenja vrlo su važne frekvencije vibracija, a opasni interval čini frekvencija od 40 do 125 herca. Izvori vibracija na sredstvima rada često su ujedno i izvori buke i tada nastaju veoma snažni štetni utjecaji na zdravlje radnika. Jednom nastale promjene od vibracija ne mogu se izliječiti, već, dapače, pokazuju težnju prema stalnoj progresiji. Najčešće od vibracija, takozvanih vibracijske bolesti, obolijevaju radnici u rudnicima, kamenolomima i izgradnji cesta, koji rukuju raznim bušilicama, vibratorima i nabijačima, te radnici u šumama koji rukuju motornim pilama, isto tako obolijevaju i radnici u poljoprivredi, naročito oni koji rukuju traktorima i slično.

 

Pojava vibracija može se izbjeći konstruktivnim izvedbama i ugradnjom ublaživača vibracija. Tako je kod većine suvremenih motornih pila za drvosječe gibajući klip motora postavljen u aksijalnom smjeru, dakle u smjeru kretanja lanca, što proizvodi znatno manje vibracije nego u slučaju okomito postavljenog klipa. Postavljanjem ublaživača na rukohvate ručnih mehanizirani alata postižu se dobri rezultati. Radnici koji rukuju vibrirajućim sredstvima rada moraju raditi skraćeno radno vrijeme ili se izlagati vibracijama kraće vrijeme, a u međuvremenu trebaju obavljati poslove koji nisu praćeni vibracijom. Pri upotrebi osobnih zaštitnih sredstava mora se paziti da se upotrebljavaju zaštitne rukavice izrađene od materijala koji apsorbira vibracije.

 

Štetne vibracije su titraji predmeta s kojima zaposlenik na radu dolazi u dodir. Pritom se u obzir uzima frekvencija i amplituda vibracija. Smatra se da najštetnije djeluju vibracije s frekvencijom između 40 i 125 Hz, naročito ako im amplituda iznosi više od 100 mikrometra. Štetno djelovanje vibracija može biti:

- Štetno djelovanje na cijelo tijelo - vibracije koje se vode od nogu odnosno stražnjice po tijelu, na primjer sjedenje profesionalnog vozača na sjedalu teretnog motornog vozila.

- Štetno djelovanje na šake i ruke - vibracije koje se vode preko ruku u tijelo, na primjer držanje na radu ručke udarne bušilice.

IZVORI VIBRACIJA MOGU BITI:

- Strojevi i postrojenja koja pri radu vibriraju što se prenosi na temelje ili podlogu, a odatle na ostale strojeve, objekte i drugo. Do čovjeka vibracije dolaze preko nogu i tijela.

- Vozila i strojevi kao teretna vozila, građevinski strojevi, poljoprivredni strojevi. Na čovjeka se vibracije prenose preko tijela (sjedala).

- Prijenosni strojevi i uređaji kao motorne lančane pile, pneumatski strojevi i bušilice kojima radnik rukuje. Na čovjeka se vibracije prenose preko šake i ruku.

 

Izloženost vibracijama može izazvati oštećenja krvnih žila, mišića, tetiva, kostiju i zglobova te živaca. Veličina oštećenja ovisit će o vrsti i trajanju vibracija, hladnoći i vlazi okoline u kojoj zaposlenik radi, nefiziološkom položaju tijela pri radu, i individualnim osobinama čovjeka. Ako je do oštećenja zdravlja došlo kod zaposlenika koji je kroz duže razdoblje bio izložen djelovanju vibracija to se smatra profesionalnom bolešću.

 

ZAŠTITA OD VIBRACIJA

Vibracija strojeva, uređaja i alata - osim što popratno, u određenim okolnostima izaziva buku - štetno djeluje na radnike koji njima rukuju ili su u njihovoj neposrednoj blizini. Vibracije radnika zamaraju, smanjuju mu radnu sposobnost i štetno djeluju na zdravlje ako im je dulje izložen. Tako, zbog duljeg djelovanja vibracija, mogu na­stati oboljenja krvnih žila, tetiva, zglobova i kostiju. Ako radnik radi na takvom radnom mjestu duže vrijeme (nekoliko godina), nastaju promjene u živčanom i probavnom sustavu. Strojevi koji izazivaju stalne vibracije najčešće su razne vrste kompresora, motorne pile, pogonski strojevi, generatori u hidrocentralama, termocentralama itd.

 

Zaštita od vibracija provodi se medicinskim mjerama, kao i kod buke, te tehničkim i organizacijskim mjerama koje se u ovom slučaju svode na:

- tehničke mjere zaštite koje se odnose na strojeve, uređaje, alate i drugo,

- kolektivne ili pojedinačne mjere zaštite, tehničkog i organizacijskog karaktera koje se odnose na radnike.

Zadovoljenju zahtijeva iz prve grupacije teži se ponajviše proizvodnjom takvih strojeva, uređaja i alata kod kojih je vibracija svedena na minimum ili potpuno uklonjena. To se uglavnom postiže ugradnjom elastičnih, umjesto krutih sklopova, maksimalno mogućim uravnoteženjem masa, preciznošću izrade i drugo. Kada to nije dostatno, strojevi ili strojni dijelovi se od okoline izoliraju primjenom raznih antivibracijskih sredstava.

 

GRANIČNE I UPOZORAVAJUĆE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI VIBRACIJAMA

Granične vrijednosti i upozoravajuće vrijednosti izloženosti za vibracije šaka-ruka se ocjenjuje i/ili mjeri u skladu s odredbama Pravilnika, a utvrđene su kao sljedeće:

- granična vrijednost dnevne izloženosti, normirana na referentno razdoblje od osam sati, je 5 m/s²;

- upozoravajuća vrijednost dnevne izloženosti, normirana na referentno razdoblje od osam sati, je 2,5 m/s².

Granične vrijednosti i upozoravajuće vrijednosti izloženosti za vibracije cijelog tijela se ocjenjuje i/ili mjeri u skladu s odredbama Pravilnika, a utvrđene su kao sljedeće:

- granična vrijednost dnevne izloženosti, normirana na referentno razdoblje od osam sati, je 1,15 m/s²;

- upozoravajuća vrijednost dnevne izloženosti, normirana na referentno razdoblje od osam sati, je 0,5 m/s².

 

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati