Novosti

 1. Ožujak 09, 2021

  Novi propis zaštite na radu

  Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu Na e-savjetovanju je objavljen nacrt dugoočekivanog Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu.  Pravilnik je pripremilo Ministarstvo zdravstva na temelju članka 17. stavka 7.…
  Nastavite čitati
 2. Siječanj 25, 2021

  Novi Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme

  U Narodnim novinama 5/21 od 20. siječnja obavljen je novi propis iz područja zaštite na radu: Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme kojim se propisuju obveze poslodavca i minimalni zahtjevi za osobnu zaštitnu opremu koju radnici koriste na radu pri obavljanju pojedinih poslova. Novi je Pravilnik bilo potrebno donijeti radi usklađenja s novom Direktivom Komisije (EU) 2019/1832 оd 24. listopada 2019. o izmjeni priloga I., II. i III. Direktivi…
  Nastavite čitati
 3. Svibanj 20, 2020

  Je li potrebno ažurirati procjene rizika radi Covida – 19?

  Je li potrebno ažurirati procjene rizika radi Covida – 19? Na upit koji je Hrvatska udruga poslodavaca uputila prema Ministarstvu rada i mirovinskog sustava s pitanjem da li je potrebno ažurirati procjene rizika iz zaštite na radu  radi proglašene epidemije, odnosno da li je u procjeni rizika potrebno obraditi COVID-19 kao biološku štetnost, Ministarstvo se službeno očitovalo na način da upućuje na dopunu odluke…
  Nastavite čitati
 4. Svibanj 01, 2020

  Preporuke za poslodavce kod povratka radnika na posao

  Preporuke za poslodavce kod povratka radnika na posao u razdoblju popuštanja mjera zaštite tijekom epidemije Covid – 19 Hrvatska udruga poslodavaca - Koordinacija zaštite na radu i Hrvatsko društvo za medicinu rada pripremili su dokument: „Preporuke za poslodavce kod povratka radnika na posao u razdoblju popuštanja mjera zaštite tijekom epidemije Covid –…
  Nastavite čitati
 5. Travanj 23, 2020

  Prolongira se polaganje stručnih ispita zaštite na radu

  Prolongira se polaganje stručnih ispita zaštite na radu Ministarstvo rada i mirovinskog sustava na svojim je stranicama objavilo da radi epidemije bolesti COVID – 19 do daljnjega neće organizirati termine za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu te stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu. Organizacija polaganja ispita će nastaviti kad…
  Nastavite čitati
 6. Travanj 21, 2020

  Smjernice za povratak na posao nakon COVID-19

  Smjernice za povratak na posao nakon COVID-19  |  EU-OSHA Europska komisija, u suradnji s Europskom agencija za sigurnost i zdravlje EU-OSHA upravo dovršava Smjernice za povratak na posao nakon COVID-19. Ove smjernice uključuju mjere zaštite na radu koje imaju za cilj pomoći poslodavcima da ostvare primjerenu razinu sigurnosti i zdravstvene zaštite na radnom mjestu pri ponovnom pokretanju…
  Nastavite čitati
 7. Travanj 20, 2020

  Uputa za poslodavce i radnike

  Uputa za poslodavce i radnike kod postupanja i provedbe mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zaraze Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Uputu za poslodavce i radnike kod postupanja i provedbe mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19. Uputu možete preuzeti
  Nastavite čitati
 8. Travanj 04, 2020

  Obaveza upisa u evidenciju osoba koje je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu

  Evidencija OKOPZNR U članku 10. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu propisano je da se osoba koju je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu, a to može biti stručnjak zaštite na radu ili ovlaštenik, odnosno sam poslodavac, mora upisati se u Informacijski sustav zaštite na radu radi provedbe stalnog stručnog usavršavanja, obavještavanja i razmjene informacija u…
  Nastavite čitati
 9. Travanj 03, 2020

  Preporuke za poslodavce od Hrvatskog društva za medicinu rada

  Zaštita zdravlja i sigurnost na radu u razdoblju epidemije Na slijedećim poveznicama možete preuzeti  preporuke Hrvatskog društva za medicinu rada za postupanje u razdoblju epidemije: 1. Medicina rada u razdoblju pandemije Covid 19
  Nastavite čitati
 10. Travanj 03, 2020

  Obveze poslodavca i ispitivanje radne opreme za vrijeme proglašene epidemije

  Obveze poslodavca i ispitivanje radne opreme za vrijeme proglašene epidemije Na upit HUP-a vezan uz obvezu periodičnih ispitivanja radne opreme prema Pravilniku o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16) i čl. 42. Zakona o zaštiti na radu (N. N. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) od strane ovlaštenih osoba, a za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa, Državni inspektorat je uputio slijedeći odgovor:
  Nastavite čitati
Stranica