Zaštita na radu za radnike u zdravstvu

Radni prostor i radna okolina- uređenje i održavanje

Prenošenje i prevoženje bolesnika- podizanje, prenošenje i prevoženje

Opasnosti i mjere zaštite

Kemijske štetnosti

Citostatici

Anestetici

Trovanje olovom ili saturnizam

Benzen

Dušični dioksid

Dušična kiselina

Etilni alkohol

Formaldehid

Metilni alkohol

Sumporna kiselina

Trinitrotoluen

Klorovodična kiselina

Biološke štetnosti

SIDA ili AIDS

Standardne uobičajene mjere zaštite

Posebnosti zaštitnih mjera u hitnoj službi

Sažetak standardnih mjera zaštite

Hepatitis - virusa B

Osobna zaštitna sredstva - opće odredbe

Podjela osobnih zaštitnih sredstava