Hepatitis - Virusa B

Najvažniji simptomi ove bolesti su umor, klonulost, mučnina, bol i težina pod desnim rebarnim lukom, gubitak apetita i volje za rad.

Da bi se zarazili virusom B, dovoljna je sasvim mala količina zaražene krvi. Velika je mogućnost infekcije ako se bolesnicima daje intravenozno plazna ili krv koja je sakupljena od više osoba, jer se time povećava mogućnost da se u toj smjesi nalazi zaraženi materijal. Važno je znati da se preboljenjem hepatitisa s virusom A i B, stiče trajni imunitet.

To se najčešće može dogoditi u zubnim ambulantama, i ostalim zdravstvenim ustanovama, pogotovo kod dijabetičara koji su ionako slabo otporni, a moraju svakodnevno dobivati injekcije inzulina, kod narkomana, kod ozljeda kod kojih zdravstvena osoba dolazi u kontakt s krvlju zaražene osobe.

Nikada ne smijemo zaboraviti da virus B ne ugiba ako instrumente samo opereno i dzinficiramo. Kuhanje instrumenata nije nikakva sterilizacija. Instrumenti nakon dobrog pranja, mogu se iskuhati, ali nakoh kuhanja, treba ih obavezno sterilizirati u suhom sterilizatoru na 180 0C. One instrumente koji ne podnose visoke temperature, treba sterilizirati s etilen-oksidom ili formalinskim parama.

Svi instrumenti koji su namijenjeni za jednokratnu upotrebu, ne smiju se upotrebljavati nekoliko puta. Kod davanja injekcija, ne smije se mijenjati samo igla, nego i štrcaljka.

SPECIJALNA PRAVILA KOD RUKOVANJA POTENCIJALNO INFICIRANIM MATERIJALOM

• ako se vadi krv bolesniku za koga se sumnja da ima jednu od gore navedenih bolesti, to vađenje krvi trebala bi obaviti posebno iskusna osoba sa svim zaštitnim sredstvima, odnosno rukavicama, maskom, naočalama i ogrtačem

• bolesnik za koga se sumnja da ima jednu od gore navedenih bolwsti, morao bi imati uputnicu za uzimanje biološkog materijala, posebno označenu (žute boje)

• epruvete u koje se stavlja biolopki materijal, također, trebaju biti posebno obilježene žutim etiketama

• takav infekciozni materijal smije se prenositi samo u posebno dobro zatvorenim epruvetama ili posudama za jednokratnu upotrebu

• kod transportiranja materijala takve posude, treba posebno zatvarati i stavlati u plastične vrećice koje bi trebalo zavariti. Plastićne vrećice treba, također, vidljivo označiti žutom etiketom

• kod prenošenja i prevoženja biološkog materijala na veće udaljenosti treba posebno paziti da sve posude budu besprijekorno zatvorene, da ih se stavi u još jednu čvrstu kutiju, a kutiju u plastičnu vrećicu koju zavarimo

• kutija i plasična vrećica s biološkim materijalom, moraju biti obilježene etiketom

• ako se slučajno dogodi da se epruveta, kutija, plastična vrećica zamažu izvana biološkim materijalom ili krvlju, prije transportiranja moramo to dobro očistiti i paziti da se sami ne inficiramo

• ako je potrebno da se biološki materijal mora centrifugirati to se radi tako da se posebno pazi da takva epruveta bude dobro zatvorena i zamotana u još jedno osiguranje

• ako prilikom rada s takvim materijalom dolazi do špricanja odnosno prskanja kapljica, rad se mora izvršiti u digestoru

• u digestoru treba biti usisna ventilacija

• nakon rada digestor treba dobro očistiti i dezinficirati, a pri tom paziti da se ne inficiramo

• sav materijal koji je za vrijeme rada bio kontaminiran uzročnicima hepatitisa B ili SIDE, mora se prije bacanja sterilizirati u autoklavu

• sav potrošni materijal koji je upotrebljavan prilikom analiza biološkog materijala, spaljujemo, a ako nemamo mogućnosti da ga spalimo, stavljamo ga u autoklav i nakon sterilizacije bacamo

• sav ostali potrošni materijal koji nije za jednokratnu upotrebu, mora se nakon rada spaliti, ili baciti nakon sterilizacije u autklavu

• ne smijemo nikako dozvoliti da biološki materijal inhaliramo ili da nam direktno dođe na kožu, makar i neoštećenu

• ako se to dogodi, naročito ako dođe biološki materijal u kontakt s kožom, kožu treba dobro oprati, a najbolje bi bilo podvrgnuti se aplikaciji imunoglobulina u preventivne svrhe

• ako nam koža dođe u kontakt s biološkim materijalom koji je kontaminiran sa HTLV/III, onda moramo brzo učiniti dekontaminaciju s otopinom etanola 800 g/l ili otopinu glutaldehida 10g/l, zatim otopinom natrijevog hipoklorida 5g/l.

• biološki materijal koji je kontaminiran sa SIDOM, nikada se ne smije upotrebljavati za izradu krvnih produkata

• sve rizične skupine zdravstvenih radnika, morale bi se obavezno cijepiti protiv virusa hepatitisa B ako u krvi nemaju dovoljnu koncentraciju antitijela protiv virusa hepatitisa B i moraju biti pregledani na antitijela protiv virusa

LAV/HLTV-III. UKOLIKO DOLAZITE U KONTAKT S VIRUSOM HTLV/III I VIRUSOM HEPATITISA B OBAVEZNO PODUZMITE MJERA ZAŠTITE, ODNOSNO PREVENCIJE KOJE SU NAMIJENJENE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA:

• osobna higijena mora biti besprijekorna, osobito higijena ruku

• ruke prati na način kako je prethodno opisan, ne brisati ih zajedničkim ručnikom, nego papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu

• nakon pranja, ruke namazati zaštitnom kremom

• ne smije se raditi s biološkim materijalom bez zaštitnih sredstava, osobito ako je oštećena koža

• treba paziti da ne dođe do zareza ili uboda oštrim predmetima

• na radnom mjestu se ne smije jesti, piti i pušiti

• osobna zaštitna sredstva mijenjati svakodnevno ili odmah nakon kontaminacije

• zdravstveni radnici ne smiju nositi dugu kosu, duge nokte, bradu i brkove

• potrebno je ispravno odlagati otpadni i prljavi materijal

• otpadni i prljavi materijal treba dobro i ispravno transportirati

• paziti da instrumenti koji trebaju biti sterilni, ne budu samo dezinficirani

• nikada se ne smiju upotrebljavati instrumenti i ostali materijal nekoliko puta ako su namijenjeni samo za jednokratnu upotrebu

• nakon uporabe treba dobro očistiti površine svih radnih mjesta svih aparata izvana i iznutra

• nikada ne upotrebljavati mikrobiološki kontaminirane reagense

• nikada ne upotrebljavati nesterilne boce za reagense

Za sve zdravstvene radnike posebno je važan postupak s infekcioznim materijalom. Zdravstveni radnici nikada ne bi smjeli doći u direktan dodir s biološkim materijalom, pa stoga trebaju paziti da ne dođe do prolijevanja tog materijala po radnim površinama, koži, odjeći, aparatima ili priboru.

UKOLIKO VAM SE IPAK SLUČAJNO DOGODI DA SE POŠPRICATE, UBODETE ILI POSIJEČETE NESTERILNIM PREDMETOM ILI INSTRUMENTOM, TREBATE ODMAH ADEKVATNO REAGIRATI. PAZITE, NIKADA NE SMIJETE PIPETIRATI USTIMA. ISTO TAKO BIOLOŠKI MATERIJAL NE SMIJETE IZLIVATI U UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU. ZA TAKAV MATERIJAL TREBA POSTOJATI POSEBAN SLIVNIK.

Svaki bi radnik u zdravstvu morao dobro poznavati način uzimanja, transportiranja, čuvanja i bacanja sumnjivog (infekcioznog) materijala. Pri tome treba poštivati pravila za postupanje s materijalom za analizu koji je potencijalno infekciozan (mikroskopiranje, stavljanje na predmetno stakalce).