Benzen

Benzen je jak otrov. Najčešće trovanje benzenom nastaje udisanjem benzenskih para ili preko kože. To najčešće nastaje ako se rad odvija u malim i neprikladnim prostorijama. Akutno se trovanje manifestira u obliku jakog uzbuđenja, glavobolje, vrtoglavice i povraćanja, a kod dulje i veće inhalacije, dolazi do grčenja muskulature i smrti. Benzen je poznat i kao otrov koštane moždine, pa dolazi do anemije s leukopenijom i trombopenijom. Ako radnik prestane raditi, može se i nakon više godina javiti leukemija. Beznen oštećuje kožu ako kao otapalo dođe u kontakt s kožom.

Zaštitia profesionalnog osoblja provodi se na slijedeći način:

• Prostorije u kojima se radi, moraju se neprekidno kontrolirati s obzirom na koncentraciju para.

• Uređaji u kojima se radi s benzenom, moraju biti dobro zatvoreni kako bi se spriječilo širenje para.

• Svi radnici koji rade s benzenom, moraju nositi zaštitna sredstva i dobro znati kako će postupiti u slučaju iznenadnog izlaska benzena, kako bi izbjegli akutno otrovanje.

• Da bi se spriječio požar i eksplozija, sve instalacije moraju biti u S-izvedbi.

• Na svim posudama u kojima je benzen, mora biti jasno označeno da je to eksplozivni i zapaljivi materijal.

• Kod prenošenja i prelijevanja, ne bi smjelo doći do prolijevanja i prskanja po odjeći, a osobito ne po kož, niti pod podu

• Kod rada treba nositi rukavice od sintetske vune, masku, naočale i pregaču od sintetske vune.

• Treba imati na umu da je benzen lakozapaljiva tekućina i da ne smije biti blizu nekog otvorenog plamena ili blizu izvora topline.

Prva pomoć kod trovanja benzenom provodi se na slijedeći način:

• Kod trovanja inhaliranjem, unesrećenog treba odmah iznijeti iz zatvorenog prostora.

• Ako je potrebno, odmah primijeniti umjetno disanje i pozvati liječnika.

• Ako je benzen kapnuo na kožu ili u oči, treba dugo isprati vodom i kasnije otići liječniku.