Podjela osobnih zaštitnih sredstava

Osobna zaštitna sredstva zdravstvenih radnika mogu se podijeliti prema vrsti zaštite koju pružaju, na:

• Osobna zaštitna sredstva za zaštitu vlasišta,

• Osobna zaštitna sredstva za zaštitu dišnih organa,

• Osobna zaštitna sredstva za zaštitu organa vida,

• Osobna zaštitna sredstva za zaštitu tijela,

• Osobna zaštitna sredstva za zaštitu ruku,

• Osobna zaštitna sredstva za zaštitu od RTG i radioaktivnog zračenja,

• Zaštitna obuća.

Osobna zaštitna sredstva za zaštitu vlasišta

• Zaštitne kape za višekratnu upotrebu, izrađene od pamučnog materijala ili sl.

• Zaštitne kape za jednokratnu upotrebu, izrađene od polivinila ili papira.

Za zaštitu od otrovnih i nagrizajućih materija, posebno su pogodne polietilenske kape (jer ne upijaju i ne propuštaju)m a za zaštitu hrane, lijekova i materijala, vrlo su pogodne papirnate zaštitne kape. One imaju dvostruku zaštitnu ulogu:

• štite vlasište i glavu zdravstvenog radnika

• štite bolesnika, hranu, lijekove, operativno polje i sl.

Osnovni princip upotrebe svake zaštitne kape, bez obzira na materijal od kojeg je izrađena u svrhu korištenja, je da se kapa stavi na glavu tako da obuhvati cijelo vlasište, kako kosa ne bi ni na jednom mjestu provirivala ispod nje i time ometala potrebne uvjete rada, i kako vlasište i glava ne bi bili izloženi štetnom djelovanju.

Osobna zaštitna sredstva za zaštitu dišnih organa

• Maske za višekratnu upotrebu, od pamučne tkanine ili sličnog materijala.

• Maske za jednokratnu upotrebu od papira.

Zdravstveni radnici koji rade na mjestima gdje u zraku ima otrovnih, nagrizajućih ili sličnih tvari, trebali bi koristiti digestor.

Osobna zaštitna sredstva za zaštitu organa vida

Osobna zaštitna sredstva za zaštitu organa vida, namijenjena su za zaštitu zdravstvenih radnika izloženih štetnim utjecajima koji bi mogli nadraživati, inficirati ili ozlijediti oči. Postoje različite vrste zaštitnih naočala za zaštitu očiju pri različitim poslovima.