Anestetici

U nekim medicinskim granama mnoga se oboljenja liječe isključivo kirurškim putem ili djelomično kirurškim putem, kao npr. na ORL odjelima, očnim, ortopedskim i ginekološkim odjelima.

U današnje vrijeme nezamislivo je liječenje kirurškim putem bez prethodne anestezije bolesnika. Ta kirurška anestezija, uz gubitak svijesti, izaziva i neosjetljivost za bol.

Karakteristike kirurške anestezije su:

• analgezija

• mišićna relaksacija

• gubitak refleksa, a da se na kraju pacijent vrati u prvobitno stanje bez ikakvih posljedica

Evo nekih inhalacionih anestetika:

• eter,

• kloroform,

• trikloretilen,

• halotan,

• metoksifluran,

• eufluran,

• izofluran i drugi.

Profesionalno osoblje koje radi u operacijskim dvoranama udiše opojne plinove i pare pa postoji mogućnost nastanka profesionalnog oštećenja. Većina profesionalnog osoblja koje radi u operacijkim dvoranama tuže se na glavobolju, umor i razdražljivost.Takav povećan rizik utvrđen je kod liječnica anesteziologa, sestara anestetičarki, te medicinskih sestara i tehničara u operacijskim dvoranama. Povećan je rizik kongenitalnih malformacija među živorođenom djecom. Dokazano je također da supruge anesteziologa češće rađaju djecu s kongenitalnim malformacijama.

Anestetički plinovi ulaze u dvoranu zbog toga što kružni tok između aparata i bolesnika nije nikada sasvim zatvoren. Izvjesna količina plina izlazi u dvoranu kroz ispuh, koji nije uvijek opskrbljen ventilom. Izvjesna količina plina izlazi kroz sistem zbog nedovoljnog brtvljenja, ili izlazi oko tubusa i maske zbog nedovoljnog prijanjanja. Izlaženje plinova događa se radi toga što su aparati dotrajali, pa plastični i gumeni dijelovi imaju napukotine, a spojne manšete ili zglobni držači slabo prijanjaju jer su olabavljeni. Događa se da su napuknuti plastični kanisteri za apsorciju CO2. Propuštanje plinova može ići kroz neispravnu opremu za pročišćavanje, neznatna količina može doći u atmosferu kroz ranu i kožu bolesnika.

Plinovi se šire kroz prostoriju prema strujanju zraka, pa je negdje koncentracija veća, a negdje manja. Moguće je izmjeriti količinu N2O ili halotana kod ekshaustne rešetke uređaja za klimatizaciju, otkuda se može uzeti uzorak mješavine zraka.

Uglavnom, u svim našim dvoranama za operaciju zrak je kontaminiran otpadnim anesteticima, a njihova koncentracija naravno, nije na svakom mjestu jednaka, jer ona ovisi o količini ispušnog anestetika, o stanju ventilacije i o strujanju zraka.

Dokazano je da se halotanska koncentracija u atmosferi operacijske dvorane može deseterostruko smanjiti kad bi se upotrebljavali prikladni uređaji za usisavanje, tako da bi otpadni plinovi bili usmjereni u ventilacijski sistem, a ne da ostaju u operacijskoj dvorani. Danas se sigurno zan o toksičnom djelovanju halotana na jetru "halotanski hepatitis", koji se bitno razlikuje od onog virusnog hepatitisa. Kod halotanskog hepatitisa izraženo je preikterično povećanje temperature i eozinofilija, stalno negativan HBSAG, te se ponovno može javiti nakon provokativne ekspozicije halotanom.

ZBOG SVEGA TOGA PRI UPOTREBI ANESTETIKA TREBA PODUZETI POSEBNE MJERE ZAŠTITE.

• Sve operacijske dvorane moraju biti opskrbljene najboljim ventilacijskim uređajima, kako bi što manje plina inhalirali oni kojima je radno mjesto u operacijskim dvoranama.

• Svi aparati za anesteziju moraju se redovito kontrolirati, i ako su zastarjeli i propuštaju plinove, treba ih popraviti, a još bolje zamijeniti novim.

• Treba redovito kontrolirati količinu plina u pojedinim dijelovima dvorane.

• Profesionalno osoblje treba podvrgavati redovitim liječničkim pregledima i to naročito jetrene probe i kompletna krvna slika.

• Svo osoblje koje je prebolilo hepatitis uzrokovan virusom A i B, ne bi smjelo raditi taj posao.

• Osoblje koje radi s opojnim plinovima, trebalo bi imati nekoliko makar kraćih odmora u toku godine, kako bi se češće isključili iz zagađenog ambijenta.

• Za taj posao bolnice bi trebale raspolagati dovoljnim brojem osoblja kako bi se mogli češće mijenjati, da ne bi vremenski predugo bile jedne te iste osobe na ugroženim mjestima.