Trinitrotoluen

U organizam se može unijeti inhaliranjem prašine, preko probavnog trakta i preko kože. Na koži ruku dolazi do dermatitisa, što je najprije vidljivo između prstiju, pa se širi na cijelu šaku i podlakticu. Ta koža postaje svjetložuta, a kosa narančaste boje.

Inhalacijom TNT dolazi do nadraživanja sluznice dišnog sustava, pa to izaziva kašalj. Koža i sluznice postaju lividne, radi pretvaranja hemoglobina u methemoglobin, pa je tako smanjen transport kisika. Bolesnik osjeća mučninu, gubitak apetita i opstipaciju. Nastaju oštećenja jetre sa žuticom i anemijom.

Zaštita profesionalnog osoblja provodi se na slijedeći način.

• Treba zaštititi kožu, a to se postiže obaveznim nošenjem zaštitnih sredstava, zaštitinih rukavica i odjeće.

• Nakon rada, kožu treba dobro prati vodom i sapunom

• Čistoća kože i rublja može se kontrolirati Websterovim testom (ako se namaže koža ili odjeća tom tekućinom, crvena boja prelazi u smeđu, ako postoji prisutstvo TNT).

• Treba na vidljivom mjestu napisati mjere zaštite pri rukovanju, te opasnosti od požara i eksplozije.