Zaštita na radu s zapaljivim tekućinama

Zapaljive i eksplozivne tvari

GVI

KGVI

Identifikacija, klasifikacija i označavanje kemikalija

Dijamant opasnosti

Sigurnosno-tehnički list za kemikalije

Skladištenje i držanje zapaljivih tekućina

Zlatna pravila za smanjenje rizika od akcidenta

Otapala (razrjeđivači)

Boje i lakovi

Gašenje požara zapaljivih tekućina