Otapala

Otapala se koriste zbog sposobnosti da otope druge tvari, osobito masti koje su netopive i u vodi. Lako su hlapljive i često se radi o zapaljivim otapalima koje se mogu zapaliti uslijed pušenja, zavarivanja ili statičkog elektriciteta.

Udisanje je najčešći način ulaska para otapala u organizam, ali neke prodiru i kroz kožu. Kada su u krvotoku prodiru i do drugih organa.

Rizik po zdravlje ovisi o vremenu izlaganja i koncentraciji para otpala u udahnutom zraku.

Mnoga imaju narkotična djelovanja, uzrokuju vrtoglavicu, glavobolju, smanjenje sposobnosti razumijevanja ili umor. Nadražuju kožu i sa nje odmašćuju zaštitni sloj. Neka su vrlo opasna za jetru, bubrege, koštanu srž ili živčani sustav.

PRVA POMOĆ

-ukloniti prljavu, mrežastu odjeću

-kod problema prilikom disanja tražiti pomoć liječnika

-onečišćenu kožu temeljito oprati vodom i sapunom, preporučuje se tretiranje masnim kremama

-ukoliko je došlo do kontakta s očima, oči isprati vodom

-ukoliko je došlo do gutanja, treba što brže potražiti pomoć liječnika, ne izazivati povraćanje

MJERE KOD NEKONTROLIRANOG OSLOBAĐANJA

Sakupljanje materijalima koji vežu tekućine (pirofex, veziva, pijesak, kemijska veziva)