Zlatna pravila za smanjenje rizika od akcidenta

1. Provjeri da li su pakovanja i spremnici u dobrom stanju

2. Opasne kemijske tvari čuvaj samo u odgovarajućim spremnicima koji su propisno označeni

3. Izbjegavaj da kemijska tvar dođe u usta

4. Pažljivo radi

5. Budi vrlo temeljit u svezi s održavanjem osobne higijene

Održavanje

Prostor za skladištenje mora biti dobro organiziran i održavan u redu. Transport kemikalije unutar tvornice mora biti planiran i transportni putovi moraju biti slobodni. Potrebno predvidjeti održavanje postrojenja i opreme.

Uporaba skladišnog prostora

Posebnu pozornost prilikom skladištenja potrebno je obratiti na :

1. Tvari koje su međusobno inkompatibilne

2. Odgovarajuće skladištenje pojedinih tvari unutar skladišta

3. Klimatske uvjete

Korištenje osobnih zaštitnih sredstava

Kada osnovnim niti ostalim posebnim pravilima zaštite na radu nije moguće zaštititi radnika od djelovanja opasnih radnih tvari na takvim se poslovima moraju koristiti osobna zaštitna sredstva. Osobna zaštitna sredstva je dužan osigurati poslodavac dok je obveza radnika da ista koristi pri radu na propisani način.

Koristiti treba zaštitu za dišne organe – zaštitna maska. Plinski filteri F82-A1 i F87-A1 pružaju zaštitu od štetnih organskih para i otapala čije je vrelište iznad 60 oC, zatim ugljikovodika i njegovih halogenih spojeva sa alkoholom, eterom, anilinom... Pružaju zaštitu pri radovima kod upotrebe organskih otapala, razrjeđivača itd...