Skladištenje i držanje zapaljivih tekućina

U skladištima i prodavaonica zapaljivih tekućinama mogu se nalaziti samo neoštećene i zatvorene posude. Oštećene posude kod kojih može doći do propuštanja zapaljivih tekućina ili para moraju se odmah ukloniti iz skladišta na posebno određeno mjesto za privremeno odlaganje gdje u slučaju požara ne predstavljaju opasnost za ljude i susjedne objekte. Razlivene zapaljive tekućine moraju se odmah očistiti, a otpaci čišćenja moraju se odmah ukloniti.

U prostoriji za skladištenje zapaljivih tekućina mora se osigurati glavni prolaz širine 2 m i potreban broj sporednih prolaza širine 1 m koji se obilježavaju na podu crtom žute boje širine 5 cm.

Posude i prijenosni prijenosni spremnici moraju biti udaljeni najmanje 1 m od električnih instalacija, rasvjetnih tijela i drugih uređaja.

Međusobni razmak između skupina posuda sa zapaljivim tekućinama različitih vrsta mora biti najmanje o,5 m.

Posude sa zapaljivim tekućinama iste vrste mogu se slagati na drugu do visine na način koji ne ugrožava stabilnost.

U skladištu je zabranjeno korištenje otvorene vatre u bilo kojem obliku, kao i alata koji iskri o čemu na vidnom mjestu mora biti znak upozorenja.