Zaštita na radu pri ručnom prenošenju tereta

Ručno prenošenje tereta znači svaki fizički rad koji uključuje dizanje, prenošenje, spuštanje, guranje, vučenje ili nošenje tereta ljudskom snagom i druge slične radnje (npr. podupiranje, držanje). Više od trećine ozljeda uzrokovane su pri rukovanju materijalima – podizanjem i prenašanjem tereta snagom ruku ili tijela. 

Kod ručnog prenošenja tereta naprežu se vitalni organi čovječjeg tijela, kao što su srce, leđa i mišići ruku i nogu.

Veličina napora kod ručnog transporta tereta, dizanja, prenošenja i spuštanja, ovisna je osim o težini samog predmeta i o obliku, volumenu i njegovoj podesnosti za transport, kao i o duljini potrebnog transporta.
Opasnost kod ručnog transporta tereta se povećava s umorom radnika, precjenjivanjem vlastitih mogućnosti i nesigurnim zahvatom tereta. Uslijed umora, otupljuju refleksi, pokreti postaju sporiji, a hod nesigurniji, pa se teret nepravilno podiže i nesigurno zahvaća, što otežava sam transport.


Evo i nekoliko praktičnih naputaka – sigurnih radnih postupaka, koje trebaju uvježbati radnici koji rukuju materijalima:


Ručno podizanje i prenašanje tereta 

Terete podizati i prenositi samo na pravilan i uvježban način. Za podizanje težih tereta koristiti odgovarajuće mehaničke naprave.

Pri manipulaciji teretom potrebno je izbjegavati pokrete vučenja, nespretna podizanja i oštre predmete.

Odjeća koju nosi radnik ne smije biti preuska i nespretna.


Prije podizanja tereta potrebno je:

- potražiti pomoć ukoliko se radi o teškom i nespretnom teretu

- poznavati težinu koja se diže – razmisliti o težini tereta

- uvjeriti se da se teret može podići bez prenaprezanja

- uvjeriti se da je teret slobodan – da se može pomaknuti

- uvjeriti se da je put kojim se teret planira prenijeti slobodan i prohodan

- zagrijati mišićePri podizanju potrebno je:

- stati uz teret i okrenuti se prema smjeru u kome se teret planira pomaknuti

- zauzeti pravilan širok stav radi ravnoteže – stopala moraju biti širom razmaknuta s jednom nogom  lagano prema naprijed radi ravnoteže

- treba čučnuti toliko nisko da se predmet može sigurno prihvatiti

- biti siguran da je teret dobro zahvačen

- ramena i leđa stalno držati uspravno

- teret sigurno zahvatiti, tako da tijekom prenošenje ne postoji opasnost da sklizne, odnosno ne stvara dodatni napor tijekom nošenja

- stegnuti trbušne mišiće

- udahnuti zrak

- teret pridići uz tijelo koliko je moguće – najtežu stranu tereta potrebno je držati uz tijelo

- dizati lagano bez trzaja snagom nožnih mišića sve dok se noge ne isprave, a leđa pri tom moraju ostati uspravna


Pravilan način dizanja i prenošenja tereta:

1. Stati uz teret i okrenuti se prema smjeru u kome se teret planira pomaknuti

2. Zauzeti pravilan širok stav radi ravnoteže – stopala moraju biti širom razmaknuta s jednom nogom  lagano prema naprijed radi ravnoteže

3. Čučnuti toliko nisko da se predmet može sigurno prihvatiti

4. Dignuti lagano bez trzaja snagom nožnih mišića sve dok se noge ne isprave, a leđa pri tom moraju ostati uspravna

5. Prenijeti teret (po potrebi napraviti stanku)

6. Odložiti teret- Tijekom podizanja nikad nemojte  zakretati leđa!

- Pri prenašanju tereta glavu držite uspravno!


Ako je put prenašanja materijala dugačak, potrebno je tijekom prenašanja napraviti stanku kako bi se promijenio zahvat.

Ukoliko je teret potrebno spustiti u točno određen položaj, prvo treba spustiti teret, a tek potom se namješta pozicija.

Prilikom zahvata tereta koristite odgovarajuća osobna zaštitna sredstva – kožne rukavice i sl.


Sažetak:

- Ručni transport treba izbjegavati kad god je to moguće.

- Dopušteno je nositi terete do propisane težine i ne treba se nepotrebno izlagati mogućnosti nastajanja ozljede.

- Tereti se ne smiju podizati trzajem, jer može doći do oštećenja leđa.

- Radnici koji obavljaju poslove transporta obolijevaju od bruha, lumbaga i drugih oboljenja, a pravilnim podizanjem tereta to mogu izbjeći.

- Prije podizanja i prenošenja tereta treba utvrditi njegovu težinu, udaljenost na koju ga treba prenijeti kao i je li put slobodan.

- Predmet treba dobro zahvatiti cijelom duljinom prstiju, kako kod prenošenja ne bi dolazilo do klizanja i dodatnog napora.

- Ako je teret previše težak za jednog radnika, treba zatražiti pomoć.

- Teret koji je velikih gabarita i zaklanja vidik trebaju nositi dva radnika, bez obzira na njegovu težinu.

- Kada teret prenose dva ili više radnika, samo jedan određuje kako će se predmet podići i kako će se prenositi


- Teret je uvijek potrebno dizati snagom mišića nogu, a ne leđa

- Ne dižite terete koji su preveliki i preteški!


Najveća dozvoljena masa tereta (u kg) glede na spol i dob radnika:

Dob

Muškarci

Žene

15 do 19 godina

35

13

od 19 do 45 godina

50

15

iznad 45 godina

45

13

trudnice

 

5


Uređenje mjesta rada

Terete nikad nemojte ostavljati na prolazima, ulazima, transportim putovima, ispred vraza, razvodnih strujnih ormara, zidnih hidranata i sl.


Pomoćna sredstva za prenošenje tereta:

Nekoliko praktičnih stvari koje treba imati na umu kada se teret gura ili vuče kolicima za transport:

- Kolica moraju imati ručku za prihvat visine između struka i ramena. Kolica moraju biti u dobrom stanju i prije upotrebe potrebno ih je pregledati. Kotači moraju lako kliziti. Pri kupnji novih kolica treba obratiti pažnju da su dobre kvalitete s kotačima po mogućnosti većeg dijametra.