Zaštita na radu u ugostiteljstvu i hoteljerstvu

Uvod

Kretanje na radu

Podizanje i prenošenje tereta

Opasnost od električne struje

Požar

Strojevi i uređaji

Alat i pribor

Ugrijani predmeti i vruće tvari

Ugljični monoksid, povišena temperatura i vlaga

 

Najtraženije usluge

Loading...