Požar

U ugostiteljskim i hotelskim objektima do požara može doći zbog neodgovarajućeg korištenja goriva ili plina pri spremanju hrane, a veoma je čest uzrok požara je i kvar na električnim instalacijama. U hotelima često izbija požar i zbog nepažnje gostiju, pušenja u krevetu, bacanja opušaka u košaru za smeće itd. Ako se prostorije u hotelima zagrijavaju pećima na kruta ili tekuća goriva, opasnost se pojavljuje i pri korištenju tih uređaja.

Pri rukovanju plinskim uređajima postoji opasnost od požara i eksplozije, do koje može doći uslijed kvara na plinskim instalacijama i plinskim uređajima. Do toga obično dolazi kada plin nekontrolirano izlazi iz uređaja ili instalacija u slabo provjetravane prostorije. Prostorija će se tada napuniti plinom koji sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu. Upaljena šibica, upaljač ili iskra električnog prekidača uzrokovat će paljenje eksplozivne smjese, a to će uzrokovati naglo izgaranje plina, što nazivamo eksplozijom.

Da se spriječi nekontrolirano izlaženje plina iz uređaja i instalacija, uređaji moraju biti potpuno ispravni, a instalacija izvedena prema propisima. Naročito je važno redovito održavanje u ispravnom stanju, s povremenom kontrolom nepropusnosti svih spojnih mjesta. Kontrola nepropusnosti spojnih mjesta može se obavljati samo sapunicom (premazivanjem spojnih mjesta), a nikako plamenom, kao što je to ponegdje uobičajeno. Također je neobično važno da svaki uređaj, odnosno trošilo ima na instalaciji postavljen odgovarajući sigurnosni ventil (s bimetalnim osiguračem), koji automatski prekida dovod plina ako se plamen na bilo kojem plameniku ugasi. Međutim, bez obzira na kvalitetno izvedene instalacije i izgradnju modernih i sigurnih uređaja nezgode su ipak moguće, ako osoblje nepravilno njima rukuje. Zato je potrebno da svi poslužioci budu upoznati s opasnostima i da poštuju određena pravila sigurnog rukovanja plinskim uređajima, kako bi se mogućnost nastajanja nezgoda svela na najmanju moguću mjeru.

Evo nekoliko takvih pravila:

- Kada želite upaliti plamenik najprije upalite šibicu, odnosno upaljač, pa tek nakon toga otvorite plin. Ne saginjite se iznad plamenika pri paljenju.

- Prije nego ponovno želite upaliti plamenik, u slučaju da se plamen prije toga ugasio ili ga prethodno niste uspjeli upaliti, dobro provjerite pećnice i ložišta.

- Povremeno provjerite boju plamena; ako je sagorijevanje dobro, plamen je plavičast i bez čađi.

- Ako su plamičci nejednake visine na plameniku, treba ga očistiti jer je djelomično začepljen.

- Nakon završetka rada još jednom se uvjerite da su slavine zatvorene.

- Posumnjate li da nešto nije u redu, ili primijetite neke neuobičajene pojave u radu uređaja, ne čekajte ni trenutka. Zatvorite plin i zahtijevajte provjeru ispravnosti uređaja.

- Ako plinske uređaje duže vremena nećete koristiti, tada osim slavina na uređajima zatvorite i glavnu slavinu na plinskoj instalaciji.

Ukoliko se koriste boce sa ukapljenim plinovima (butan - propan) potrebno je paziti na udaljenost boce od trošila, kako ne bi došlo do zagrijavanja boce i pri tom do nenormalnog povećanja tlaka, koje najvećim dijelom završava rasprsnućem boce.

Udaljenost boce od trošila treba da iznosi najmanje 0,5 -1,5 metara. Minimalna udaljenost od 0,5 metaradozvoljena je samo u slučajevima, ako se između boce i trošila nalazi neka pregrada, u protivnom slučaju boca mora biti udaljena od trošila najmanje 1,5 metar. Pri svakoj promjeni boce potrebno je ispitati nepropusnost priključka na bocu, i to premazivanjem spojnog mjesta sapunicom.

U slučaju požara, koji obično nastaje na ventilu boce, ventil odmah zatvorite, a bocu hladite vodom. Ako se plamen ne ugasi, pokušajte ga ugasiti prekrivanjem (dekom) te aparatima za početno gašenje požara, i to aparatom CO2 ili S. Boce nikada ne postavljajte na stubišta ili na pomoćne izlaze.


Ugroženu osobu u takvim slučajevima treba:

- izvesti na čisti zrak,

- ako ne diše, primijeniti umjetno disanje i

- eventualno, pozvati liječnika.