OSNOVE ZAŠTITE NA RADU

Uvod u zaštitu na radu

Pojašnjenje pojmova

Stanje ozljeda na radu

Sustav pravila zaštite na radu

Hijerarhija zaštitnih mjera

Ozljeda na radu

Procjena rizika

Osposobljavanje za rad na siguran način

Zabrana rada radnika koji nije osposobljen za rad na siguran način

Sredstva rada, osobna zaštitna oprema i mjesta rada

Stres na radu ili u vezi s radom

Pružanje prve pomoći

Zaštita nepušača na radu

Zabrana korištenja sredstava ovisnosti

Zdravstvena zaštita na radu

Odbor za zaštitu na radu

Obveze i prava radnika

Povjerenik radnika za zaštitu na radu

Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

Odgovornost poslodavca za radnike

Odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu

Prekršajna odgovornost

Kaznena dijela u području zaštite na radu

 

Najtraženije usluge

Loading...