OBVEZE I PRAVA RADNIKA

Iako Zakon o zaštiti na radu uglavnom utvrđuje obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu, u jednom manjem dijelu on govori o obvezama radnika u vezi sa zaštitom na radu.

Te su obveze radnika podijeljene u tri dijela:

1. obveza osposobljavanja za rad na siguran način

2. obveza rada dužnom pažnjom

3. obveza suradnje

 

Obveza osposobljavanja za rad na siguran način

Što se tiče obveze osposobljavanja za rad na siguran način, zakon je ovu obvezu radnika utvrdio vrlo kratko i jednostavno:

Radnik je obvezan osposobljavati se za rad na siguran način kad ga na osposobljavanje uputi poslodavac. Dakle, radnik nema pravo odbiti da pristupi osposobljavanju za rad na siguran način kad to od njega zatraži poslodavac.

A poslodavac je obvezan, na temelju procjene rizika, osposobiti radnika za rad na siguran način, u sljedećim slučajevima:

- prije početka rada

- kod promjena u radnom postupku

- kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene

- kod uvođenja nove tehnologije

- kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada

- kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radniku koji prethodno nije osposobljen za rad na siguran način.

Radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način, poslodavac je obvezan osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način, ali ne dulje od 60 dana.

Obveza rada dužnom pažnjom

Što se tiče obveze rada dužnom pažnjom, tu Zakon o zaštiti na radu određuje slijedeće:

Radnik je obvezan i odgovoran obavljati poslove dužnom pažnjom te pritom voditi računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika, koje mogu ugroziti njegovi postupci ili propusti na radu. 

Smatra se da radnik radi dužnom pažnjom kad poslove obavlja u skladu sa znanjima i vještinama koje je stekao tijekom osposobljavanja za rad na siguran način te kad radi prema uputama poslodavca, odnosno njegova ovlaštenika, tako da:

- prije početka rada pregleda mjesto rada te o uočenim nedostatcima izvijesti poslodavca ili njegova ovlaštenika

- pravilno koristi sredstva rada, pravilno koristi propisanu osobnu zaštitnu opremu, koju je nakon korištenja obvezan vratiti na mjesto koje je za to određeno

- pravilno koristi, samovoljno ne isključuje, ne vrši preinake i ne uklanja zaštite na sredstvima rada

 - odmah obavijesti poslodavca, njegova ovlaštenika, stručnjaka zaštite na radu ili povjerenika radnika za zaštitu na radu o svakoj situaciji koju smatra značajnim i izravnim rizikom za sigurnost i zdravlje, o nepostojanju ili nedostatku uputa za takvu situaciju, kao i o bilo kojem uočenom nedostatku u organiziranju i provedbi zaštite na radu

- posao obavlja u skladu s pravilima zaštite na radu, pravilima struke te pisanim uputama poslodavca

- da prije odlaska s mjesta rada ostavi sredstva rada koja je koristio u takvom stanju da ne ugrožavaju ostale radnike ili sredstva rada

- i naposljetku, da surađuje s poslodavcem, njegovim ovlaštenikom, stručnjakom zaštite na radu, specijalistom medicine rada i povjerenikom radnika za zaštitu na radu.

 

Obveza suradnje

Šte tiče obveze suradnje, Zakon nalaže da je radnik obvezan surađivati s poslodavcem, njegovim ovlaštenikom, stručnjakom zaštite na radu, povjerenikom radnika za zaštitu na radu i specijalistom medicine rada u rješavanju svih pitanja zaštite na radu te da mora odmah izvijestiti poslodavca, njegova ovlaštenika, stručnjaka za zaštitu na radu ili povjerenika za zaštitu na radu o svakoj činjenici za koju smatra da predstavlja neposredni rizik za sigurnost i zdravlje, kao i o svakom drugom nedostatku u sustavu zaštite na radu.

Zakon o zaštiti na radu utvrđuje i da radnik ima pravo odbiti raditi i napustiti mjesto rada ako mu izravno prijeti rizik za život i zdravlje, sve dok poslodavac ne poduzme korektivne mjere te zbog takva postupanja ne smije trpjeti štetne posljedice.

Poslodavac ne smije zahtijevati od radnika da ostane na mjestu rada dok na tom mjestu postoji izravan i ozbiljan rizik za život i zdravlje radnika.

Trebamo spomenuti i da Zakon o zaštiti na radu određuje da radnik nije obvezan snositi troškove u vezi s primjenom pravila zaštite na radu i zdravstvenih mjera.

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Svibanj 26, 2023

  Video: Kako urediti mjesto rada od kuće

  Suvremeni način rada sve više se oslanja na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, što je dovelo do reguliranja rada od kuće Zakonom o radu. Ova situacija nastaje kada radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u prostoru koji nije prostor poslodavca. Međutim, rad od kuće sa sobom nosi određene izazove u pogledu zaštite na radu. Jedan od najvažnijih izazova u radu od kuće je stvaranje sigurnog radnog okruženja. Nedostatak adekvatne radne opreme, poput ergonomskih stolica, stolova i rasvjete, može biti posebno problematičan. Radnici koji rade od kuće često su prisiljeni raditi u neergonomskim pozicijama, što može dovesti do bolova u leđima, vratu i ramenima. Stoga je važno da poslodavci osiguraju svojim zaposlenicima adekvatnu radnu opremu i potrebnu edukaciju o ergonomiji kako bi se izbjegli problemi vezani uz dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje. U skladu s zakonskim i zdravstvenim preporukama, u novom videu predstavljamo savjete za uspješno uređenje radnog prostora kod kuće. Na primjer,…
  Nastavite čitati
 • Svibanj 25, 2023

  Online besplatne radionice povodom 10. Međunarodne konferencije zaštite na radu

  ZIRS organizira ONLINE besplatne radionice povodom 10. Međunarodne konferencije zaštite na radu u regiji Alpe – Jadran. Radionice će se održati 2. lipnja 2023. godine. Radionice su besplatne, no ako želite potvrdu o sudjelovanju, cijena je 30 eura za jednog korisnika iz tvrtke, 20 eura za drugu osobu iz tvrtke te 10 eura za svakog sljedećeg gledatelja. Radionica je suvremeni oblik interaktivnog učenja i poučavanja koji je usmjeren na polaznika s ciljem razvijanja vještina i/li jačanja osjetljivosti za određene probleme u području sigurnosti i zdravlja na radu. Raspored radionica: 15,00 – 19,00…
  Nastavite čitati
 • Svibanj 19, 2023

  Edukacija: Rad od kuće - Izmjene zakona o radu

  Poslovno Učilište organizira edukaciju pod nazivom „Rad od kuće – izmjene Zakona o radu“. Edukacija će se održati 15. lipnja  s početkom u 9:00 sati, u ZagrebTower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Tijekom ove edukacije, sudionici će se imati priliku upoznati s najnovijim zakonskim promjenama koje su usmjerene na reguliranje rada od kuće. Stručni predavači pružit će dubinski uvid u ključne aspekte i pravne obveze vezane uz ovu temu. Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
  Nastavite čitati