POVJERENIK RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Zakon o zaštiti na radu pored drugih pitanja i odnosa uređuje prava i obveze povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu radnik je kojeg su ostali radnici u nekoj tvrtki izabrali da zastupa njihove interese na području zaštite na radu.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu osoba je koja treba nadzirati je li zaštita na radu provedena sukladno propisima, a kad primijeti da na tom području nešto nije u redu, tada treba nastojati napraviti sve što je u njegovoj moći da se stanje popravi, i to u suradnji s radnicima, rukovoditeljima, stručnjakom zaštite na radu, inspekcijom rada, sindikatom, liječnikom medicine rada i svim drugim osobama koje mogu djelovati na tom području.

Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu pokreće se na prijedlog sindikata ili najmanje dvadeset 20 % radnika zaposlenih kod određenog poslodavca.

U najvećem broju slučajeva povjerenik će u svom radnom vremenu raditi „dvije vrste“ poslova i zadataka: jedno su oni za koje ima sklopljen ugovor o radu, a drugo su poslovi povezani s dužnostima povjerenika.

To zahtijeva od povjerenika da bude dobar i uzoran radnik, da posjeduje stručne i druge radne sposobnosti, vještine i radne navike, da ima poseban odnos prema radnicima, poslodavcu i njegovim sredstvima rada, radnom okolišu i cjelokupnoj djelatnosti koju poslodavac obavlja.

Da bi to mogao, povjerenik mora stalno obnavljati i proširivati znanja, poznavati postupke rada i proizvodni proces te potencijalne rizike, uvjete rada, biti obaviješten, vršiti uvid u dokumentaciju poslodavca, primati primjedbe radnika, surađivati s nadležnim inspektorima i prisustvovati inspekcijskim pregledima, drugim riječima biti sveprisutan u poslovima zaštite na radu.

Zbog toga uživa posebnu zaštitu djelovanja sukladno Zakonu o zaštiti na radu.

Poslodavac je dužan povjereniku za zaštitu na radu osigurati uvjete za nesmetano obavljanje njegove dužnost. To znači da mu treba davati potrebne obavijesti i omogućiti uvid u sve propise i isprave koje se odnose na zaštitu na radu.

Važno je napomenuti da povjerenik radnika za zaštitu na radu nema izvršnu vlast, već obavlja zastupničku funkciju i posreduje između svog izbornog tijela i poslodavca.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati