UVOD U ZAŠTITU NA RADU

Svaki je poslodavac u Republici Hrvatskoj, bez obzira na djelatnost koju obavlja i svoju veličinu, obavezan organizirati i provoditi zaštitu na radu.

Zaštita na radu sustav je mjera kojima se osobe na radu i druge osobe štite od štetnog utjecaja rada, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa poslodavca.

Svrha je zaštite na radu sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti povezanih s radom te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu.

Ako se zaštita na radu ne provodi i ako se ne poduzimaju preventivne mjere, mogu nastati neželjene posljedice i tako se može ugroziti poslovanje, stabilnost pa i sam opstanak svake tvrtke, posebno one manje, jer troškovi koji mogu nastati zbog ozljeda na radu i inspekcijskih kazni višestruku nadmašuju svako ulaganje u prevenciju i sigurnost na radu.

Pojam zaštite na radu povezan je s prvim desetljećima industrijske revolucije, dakle s razdobljem od prije nešto više od 200 godina. Prve mjere sigurnosti i prvi oblici osiguranja u samim počecima industrijske revolucije, dakle krajem 18. stoljeća, štitili su isključivo vlasništvo, a ne ljude.  Ljudski život bio je u prošlosti jeftin, a ozljede na radu, pa čak i gubitak života, tada se smatrao cijenom napretka, nužnim zlom. U to vrijeme zbog toga nitko nije odgovarao.

Radna mjesta počela su se mijenjati nabolje početkom 19. stoljeća kad su osnivani prvi sindikati koji su tražili bolje uvjete rada i kad su mediji, a tada su to bile novine, počele pisati o nehumanim radnim uvjetima, posebno djece koja su radila u tvornicama i mlinovima. Prvi zakon o zaštiti na radu donesen je u Velikoj Britaniji 1802. godine, no znatniji pomaci nabolje u zaštiti na radu javljaju se tek početkom 20. stoljeća kad odšteta radnicima za slučaj ozljede na radu postaje obveza poslodavca. Tada život radnika  postaje sve dragocjeniji jer se izjednačuju interesi poslodavca i radnika.

Sigurnije radno okruženje postalo je jednima i drugima zajednički interes. Tada su se počeli osnivati različiti odbori i odjeli za sigurnost na radu u tvrtkama te zapošljavati prvi inženjeri za sigurnost. Počelo se intenzivno razmišljati o uzrocima ozljeda, o izvorima opasnosti i o tome kako ih se može spriječiti. Na strojeve se ugrađuju zaštitne naprave, na opasna mjesta u građevinama ograde, rukohvati, podovi koji nisu klizavi, a radnici dobivaju osobna zaštitna sredstva - sigurnosne pojaseve i zaštitne kacige te upute za siguran rad. Savjeti i najbolje prakse iz proizvodnje pretvaraju se u zakone i inspekcijski režim, a radno okruženje postaje sve sigurnije.

Danas živimo u najsigurnijem razdoblju u ljudskoj povijesti, a razvojem društva došli smo do toga da se zaštita na radu više ne shvaća samo kao zakonska obveza, već i kao moralna obveza svakog poslodavca. Ona se danas ne provodi samo zbog ekonomskih razloga, već su tu i humanitarni motivi. 

Zaštita na radu u Republici Hrvatskoj regulirana je zakonodavstvom iz zaštite na radu.

Osnovu čine Ustav, Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu, a uz njih se pitanja iz zaštite na radu uređuju i drugim zakonima i podzakonskim propisima.

Uz to provedbu zaštite na radu obvezuju i konvencije Međunarodne organizacije rada koje je Republika Hrvatska preuzela i ratificirala.

Zakon o zaštiti na radu, kao i svi podzakonski propisi doneseni na temelju njega u Republici Hrvatskoj imaju za cilj sprečavanje nastanka ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, te zaštitu radnog okoliša.

Zakon o zaštiti na radu određuje i uređuje slijedeće:

 • sudionike i njihova prava, obveze i odgovornosti vezane za zaštitu na radu radnika i u provođenju mjera zaštite na radu,
 • osnovna i posebna pravila zaštite na radu,
 • obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu
 • obveze i prava radnika, te prava povjerenika radnika za zaštitu na radu,
 • obveze ovlaštenika odnosno stručnjaka zaštite na radu,
 • obveze i odgovornosti pri projektiranju i izvođenju radova,
 • obveze i postupke obrazovanja i osposobljavanja iz zaštite na radu,
 • pravni okvir za rad ovlaštenih osoba za zaštitu na radu,
 • provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Travanj 18, 2024

  Radionica: Mentalno zdravlje na radnom mjestu

  Hrvatska udruga poslodavaca organizira radionicu pod nazivom: „MENTALNO ZDRAVLJE NA RADNOM MJESTU". Radionica će se održati 20. svibnja 2024. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca koja se nalazi na adresi Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb. Ova radionica predstavlja ključni dio projekta "Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce" (MH4HRM), u kojem Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao partner zajedno s brojnim europskim suradnicima. Ovaj projekt također uključuje aktivno sudjelovanje Hrvatske udruge poslodavaca kao jednog od ključnih dionika. Radionicu će voditi Helena Koren, magistra psihologije, i Petra Bekavac,…
  Nastavite čitati
 • Travanj 11, 2024

  Seminar: Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevecije - Praktični vodič za stručnjake kako preventirati psihosocijalne rizike

  Smart Biz organizira seminar pod nazivom: „Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevencije – praktični vodič za stručnjake kako prevenirati psihosocijalne rizike“. Seminar će se održati 09. svibnja 2024. godine s početkom u 09:00 sati u hotelu The Westin koji se nalazi na adresi Krsnjavoga 1, 10000 Zagreb. Seminar će pokriti sljedeće ključne teme: Razumijevanje psihosocijalnih rizika i stresa vezanog uz posao: Sudionici će naučiti prepoznavati različite psihosocijalne faktore koji doprinose stresu, sindromu izgaranja i mentalno-zdravstvenim izazovima na poslu. Osim toga, stjecat će uvide u kompleksnu psihološku, socijalnu i organizacijsku dinamiku koja ima utjecaj na dobrobit i produktivnost zaposlenih.
  Nastavite čitati
 • Travanj 09, 2024

  Video: Ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu

  U ovom edukativnom videu govorimo o ovlaštenicima poslodavca. Ovlaštenik poslodavca zaštite na radu je ključna figura u osiguravanju sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Njegova uloga obuhvaća implementaciju i nadgledanje sigurnosnih mjera, vođenje evidencija, osiguravanje pridržavanja propisa te obuku zaposlenika o sigurnosnim procedurama. Kroz edukativni video će te naučiti koje su uloge i odgovornosti ovlaštenika poslodavca. Ovaj video je nezaobilazan za sve koji su uključeni u upravljanje i provođenje zaštite na radu, od ovlaštenika do poslodavaca i zaposlenika. Video o ovlašteniku poslodavca za zaštitu na radu možete pogledati ovdje:
  Nastavite čitati
 • Travanj 04, 2024

  Seminar: Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.“. Seminar će se održati 24. travnja 2024. godine u 10:00 sati u hotelu „Diplomat“ Zagreb koji se nalazi na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb. Privremena gradilišta često su mjesta visokog rizika za ozljede, uključujući smrtne slučajeve, zbog neprimjene propisanih mjera zaštite na radu. Da bi se smanjio broj nesreća, donesen je Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Ovo usavršavanje pokriva tko mora primjenjivati Pravilnik i kako to učiniti, uključujući primjenu na različite vrste radova (npr. dogradnje, održavanje, rekonstrukcije). Objašnjavati će se kada je potrebno imenovati koordinatora za zaštitu na radu (ZNR) i izraditi plan izvođenja radova (PIR), kao i postupanje u specifičnim situacijama poput…
  Nastavite čitati
 • Ožujak 29, 2024

  Video: Povjerenik radnika za zaštitu na radu

  U ovom informativnom videu istražujemo ključne uloge i odgovornosti povjerenika zaštite na radu. Saznat ćete kako povjerenik igra ključnu ulogu u identifikaciji rizika, osiguravanju pridržavanja propisa i promoviranju kulture sigurnosti na radnom mjestu. Otkrit ćemo i kako povjerenici mogu postati važni između zaposlenika i uprave, olakšavajući komunikaciju i rješavanje problema. Povjerenik zaštite na radu je ključna figura u svakoj organizaciji koja se brine o sigurnosti i dobrobiti svojih zaposlenika. Njegova uloga obuhvaća identifikaciju potencijalnih opasnosti na radnom mjestu, pružanje savjeta i smjernica za sprječavanje ozljeda i nesreća te osiguravanje pridržavanja propisa o zdravlju i sigurnosti na radu. Video o povjereniku zaštite na radu možete pogledati…
  Nastavite čitati