UVOD U ZAŠTITU NA RADU

Svaki je poslodavac u Republici Hrvatskoj, bez obzira na djelatnost koju obavlja i svoju veličinu, obavezan organizirati i provoditi zaštitu na radu.

Zaštita na radu sustav je mjera kojima se osobe na radu i druge osobe štite od štetnog utjecaja rada, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa poslodavca.

Svrha je zaštite na radu sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti povezanih s radom te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu.

Ako se zaštita na radu ne provodi i ako se ne poduzimaju preventivne mjere, mogu nastati neželjene posljedice i tako se može ugroziti poslovanje, stabilnost pa i sam opstanak svake tvrtke, posebno one manje, jer troškovi koji mogu nastati zbog ozljeda na radu i inspekcijskih kazni višestruku nadmašuju svako ulaganje u prevenciju i sigurnost na radu.

Pojam zaštite na radu povezan je s prvim desetljećima industrijske revolucije, dakle s razdobljem od prije nešto više od 200 godina. Prve mjere sigurnosti i prvi oblici osiguranja u samim počecima industrijske revolucije, dakle krajem 18. stoljeća, štitili su isključivo vlasništvo, a ne ljude.  Ljudski život bio je u prošlosti jeftin, a ozljede na radu, pa čak i gubitak života, tada se smatrao cijenom napretka, nužnim zlom. U to vrijeme zbog toga nitko nije odgovarao.

Radna mjesta počela su se mijenjati nabolje početkom 19. stoljeća kad su osnivani prvi sindikati koji su tražili bolje uvjete rada i kad su mediji, a tada su to bile novine, počele pisati o nehumanim radnim uvjetima, posebno djece koja su radila u tvornicama i mlinovima. Prvi zakon o zaštiti na radu donesen je u Velikoj Britaniji 1802. godine, no znatniji pomaci nabolje u zaštiti na radu javljaju se tek početkom 20. stoljeća kad odšteta radnicima za slučaj ozljede na radu postaje obveza poslodavca. Tada život radnika  postaje sve dragocjeniji jer se izjednačuju interesi poslodavca i radnika.

Sigurnije radno okruženje postalo je jednima i drugima zajednički interes. Tada su se počeli osnivati različiti odbori i odjeli za sigurnost na radu u tvrtkama te zapošljavati prvi inženjeri za sigurnost. Počelo se intenzivno razmišljati o uzrocima ozljeda, o izvorima opasnosti i o tome kako ih se može spriječiti. Na strojeve se ugrađuju zaštitne naprave, na opasna mjesta u građevinama ograde, rukohvati, podovi koji nisu klizavi, a radnici dobivaju osobna zaštitna sredstva - sigurnosne pojaseve i zaštitne kacige te upute za siguran rad. Savjeti i najbolje prakse iz proizvodnje pretvaraju se u zakone i inspekcijski režim, a radno okruženje postaje sve sigurnije.

Danas živimo u najsigurnijem razdoblju u ljudskoj povijesti, a razvojem društva došli smo do toga da se zaštita na radu više ne shvaća samo kao zakonska obveza, već i kao moralna obveza svakog poslodavca. Ona se danas ne provodi samo zbog ekonomskih razloga, već su tu i humanitarni motivi. 

Zaštita na radu u Republici Hrvatskoj regulirana je zakonodavstvom iz zaštite na radu.

Osnovu čine Ustav, Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu, a uz njih se pitanja iz zaštite na radu uređuju i drugim zakonima i podzakonskim propisima.

Uz to provedbu zaštite na radu obvezuju i konvencije Međunarodne organizacije rada koje je Republika Hrvatska preuzela i ratificirala.

Zakon o zaštiti na radu, kao i svi podzakonski propisi doneseni na temelju njega u Republici Hrvatskoj imaju za cilj sprečavanje nastanka ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, te zaštitu radnog okoliša.

Zakon o zaštiti na radu određuje i uređuje slijedeće:

 • sudionike i njihova prava, obveze i odgovornosti vezane za zaštitu na radu radnika i u provođenju mjera zaštite na radu,
 • osnovna i posebna pravila zaštite na radu,
 • obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu
 • obveze i prava radnika, te prava povjerenika radnika za zaštitu na radu,
 • obveze ovlaštenika odnosno stručnjaka zaštite na radu,
 • obveze i odgovornosti pri projektiranju i izvođenju radova,
 • obveze i postupke obrazovanja i osposobljavanja iz zaštite na radu,
 • pravni okvir za rad ovlaštenih osoba za zaštitu na radu,
 • provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 07, 2023

  Video: Prednosti i nedostaci rada od kuće

  Matej Sakoman, psiholog i stručnjak za područja ljudskih resursa, mentalnog zdravlja, pruža zanimljivu perspektivu o prednostima i nedostacima rada od kuće. U ovom videu ističe se da rad od kuće ima mnoge prednosti, ali i da ima svoje nedostatke. Važno je pronaći ravnotežu i prilagoditi se novom radnom okruženju kako bi se osiguralo mentalno zdravlje, produktivnost i sigurnost na poslu. Kada je riječ o prednostima, Sakoman ističe fleksibilnost kao ključnu prednost rada od kuće. Radnici imaju mogućnost prilagođavanja svojih radnih sati prema svojim potrebama, što može rezultirati boljom ravnotežom između profesionalnog i privatnog života. Osim toga, rad od kuće može smanjiti troškove povezane s putovanjem na posao i omogućiti radnicima da provedu više vremena s obitelji. Sakoman također…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 06, 2023

  Edukacija: Rad od kuće - Izmjene zakona o radu

  Poslovno Učilište organizira edukaciju pod nazivom „Rad od kuće – izmjene Zakona o radu“. Edukacija će se održati 15. lipnja  s početkom u 9:00 sati, u ZagrebTower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Tijekom ove edukacije, sudionici će se imati priliku upoznati s najnovijim zakonskim promjenama koje su usmjerene na reguliranje rada od kuće. Stručni predavači pružit će dubinski uvid u ključne aspekte i pravne obveze vezane uz ovu temu. Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 05, 2023

  Video: Kako urediti mjesto rada od kuće

  Suvremeni način rada sve više se oslanja na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, što je dovelo do reguliranja rada od kuće Zakonom o radu. Ova situacija nastaje kada radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u prostoru koji nije prostor poslodavca. Međutim, rad od kuće sa sobom nosi određene izazove u pogledu zaštite na radu. Jedan od najvažnijih izazova u radu od kuće je stvaranje sigurnog radnog okruženja. Nedostatak adekvatne radne opreme, poput ergonomskih stolica, stolova i rasvjete, može biti posebno problematičan. Radnici koji rade od kuće često su prisiljeni raditi u neergonomskim pozicijama, što može dovesti do bolova u leđima, vratu i ramenima. Stoga je važno da poslodavci osiguraju svojim zaposlenicima adekvatnu radnu opremu i potrebnu edukaciju o ergonomiji kako bi se izbjegli problemi vezani uz dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje. U skladu s zakonskim i zdravstvenim preporukama, u novom videu predstavljamo savjete za uspješno uređenje radnog prostora kod kuće. Na primjer,…
  Nastavite čitati