UVOD U ZAŠTITU NA RADU

Svaki je poslodavac u Republici Hrvatskoj, bez obzira na djelatnost koju obavlja i svoju veličinu, obavezan organizirati i provoditi zaštitu na radu.

Zaštita na radu sustav je mjera kojima se osobe na radu i druge osobe štite od štetnog utjecaja rada, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa poslodavca.

Svrha je zaštite na radu sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti povezanih s radom te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu.

Ako se zaštita na radu ne provodi i ako se ne poduzimaju preventivne mjere, mogu nastati neželjene posljedice i tako se može ugroziti poslovanje, stabilnost pa i sam opstanak svake tvrtke, posebno one manje, jer troškovi koji mogu nastati zbog ozljeda na radu i inspekcijskih kazni višestruku nadmašuju svako ulaganje u prevenciju i sigurnost na radu.

Pojam zaštite na radu povezan je s prvim desetljećima industrijske revolucije, dakle s razdobljem od prije nešto više od 200 godina. Prve mjere sigurnosti i prvi oblici osiguranja u samim počecima industrijske revolucije, dakle krajem 18. stoljeća, štitili su isključivo vlasništvo, a ne ljude.  Ljudski život bio je u prošlosti jeftin, a ozljede na radu, pa čak i gubitak života, tada se smatrao cijenom napretka, nužnim zlom. U to vrijeme zbog toga nitko nije odgovarao.

Radna mjesta počela su se mijenjati nabolje početkom 19. stoljeća kad su osnivani prvi sindikati koji su tražili bolje uvjete rada i kad su mediji, a tada su to bile novine, počele pisati o nehumanim radnim uvjetima, posebno djece koja su radila u tvornicama i mlinovima. Prvi zakon o zaštiti na radu donesen je u Velikoj Britaniji 1802. godine, no znatniji pomaci nabolje u zaštiti na radu javljaju se tek početkom 20. stoljeća kad odšteta radnicima za slučaj ozljede na radu postaje obveza poslodavca. Tada život radnika  postaje sve dragocjeniji jer se izjednačuju interesi poslodavca i radnika.

Sigurnije radno okruženje postalo je jednima i drugima zajednički interes. Tada su se počeli osnivati različiti odbori i odjeli za sigurnost na radu u tvrtkama te zapošljavati prvi inženjeri za sigurnost. Počelo se intenzivno razmišljati o uzrocima ozljeda, o izvorima opasnosti i o tome kako ih se može spriječiti. Na strojeve se ugrađuju zaštitne naprave, na opasna mjesta u građevinama ograde, rukohvati, podovi koji nisu klizavi, a radnici dobivaju osobna zaštitna sredstva - sigurnosne pojaseve i zaštitne kacige te upute za siguran rad. Savjeti i najbolje prakse iz proizvodnje pretvaraju se u zakone i inspekcijski režim, a radno okruženje postaje sve sigurnije.

Danas živimo u najsigurnijem razdoblju u ljudskoj povijesti, a razvojem društva došli smo do toga da se zaštita na radu više ne shvaća samo kao zakonska obveza, već i kao moralna obveza svakog poslodavca. Ona se danas ne provodi samo zbog ekonomskih razloga, već su tu i humanitarni motivi. 

Zaštita na radu u Republici Hrvatskoj regulirana je zakonodavstvom iz zaštite na radu.

Osnovu čine Ustav, Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu, a uz njih se pitanja iz zaštite na radu uređuju i drugim zakonima i podzakonskim propisima.

Uz to provedbu zaštite na radu obvezuju i konvencije Međunarodne organizacije rada koje je Republika Hrvatska preuzela i ratificirala.

Zakon o zaštiti na radu, kao i svi podzakonski propisi doneseni na temelju njega u Republici Hrvatskoj imaju za cilj sprečavanje nastanka ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, te zaštitu radnog okoliša.

Zakon o zaštiti na radu određuje i uređuje slijedeće:

 • sudionike i njihova prava, obveze i odgovornosti vezane za zaštitu na radu radnika i u provođenju mjera zaštite na radu,
 • osnovna i posebna pravila zaštite na radu,
 • obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu
 • obveze i prava radnika, te prava povjerenika radnika za zaštitu na radu,
 • obveze ovlaštenika odnosno stručnjaka zaštite na radu,
 • obveze i odgovornosti pri projektiranju i izvođenju radova,
 • obveze i postupke obrazovanja i osposobljavanja iz zaštite na radu,
 • pravni okvir za rad ovlaštenih osoba za zaštitu na radu,
 • provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati