Pravilnik zaštite na radu

SKU
PZNR
Dostupno
750,00 kn
-
+

Pravilnik zaštite na radu je dokument kojim poslodavac utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika, u dijelu u kojem ta pitanja nisu uređena Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenim na temelju njega te kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. Podloga za izradu ovog pravilnika je prethodna procjena rizika na mjestima rada i u radnom okolišu.

Poslodavac je dužan donijeti pravilnik o zaštiti na radu ako zapošljava 20 i više radnika.

Vrsta usluge
Vrsta usluge Normativno uređenje