Procjena rizika

SKU
PRR
Dostupno
200,00 €/1.506,90kn
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
-
+

Procjena rizika najvažniji je dokument zaštite na radu kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Ukoliko poslodavac nema Procjenu rizika ili njegova procjena ne odgovara postojećim rizicima na radu, Zakonom o zaštiti na radu predviđena je kazna od 30.000 kn za pravne osobe i 6.000 kn za odgovorne osobe pravnih osoba.

Poslodavac je obvezan imati procjenu rizika izrađenu u pisanom ili elektroničkom obliku te je učiniti dostupnom radnicima na mjestu rada.

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke te poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom, te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu.

Vrsta usluge
Vrsta usluge Normativno uređenje