Požar

Kod prerade drveta postoji veoma velika opasnost od požara. Naime, prerađivanjem drveta stvara se piljevina i prašina koja se najčešće ne otprema odmah s mjesta nastajanja. U gotovo svim fazama tehnološkog procesa postoji opasno­st od zapaljenja prašine, nastale pri obradi drveta. Ta opasnost je povećana korištenjem otapala, razrjedivača i nitroboja. Zbog toga postoji opasnost, da dođe do požara od iskre nastale na električnim instalacijama, iz dimnjaka, peći ili od elektromotora. Ako je drvo suho, piljevina i prašina širit će se po cijelom pogonu i tako dospjeti do dijelova koji ih mogu zapaliti. Tako se, na primjer piljevina i prašina mogu taložiti u neposrednoj blizini električnih instalacija i opreme, koje mogu biti oštećene, krpane, ili pak nisu odgovarajuće izvedbe za ove uvjete rada. Prašina se također može taložiti po razvodnim pločama, usijanim žaruljama i slično.

Mjere za sprečavanje nastajanja požara su različite. Ipak, treba istaći one osnovne, a to su provođenje odgovarajućih tehničkih mjera zaštite i pravilno ponašanje radnika u smislu sigurnosti. Radnici u takvim pogonima ne smiju pušiti, a naročito ne bacati opuške cigareta na pod, jer se na njemu uvijek nalazi sloj piljevine i drvne prašine koji će se zapaliti. U pilanama je strogo zabranjeno pušenje i držanje otvorene vatre. Da bi se postigla što veća sigurnost i smanjila opasnost od požara, potrebno je informirati sve radnike postavljanjem znakova upozorenja i određenih zabrana.

Ne zaboravite, u prostorijama gdje se krećete i boravite povećana je opasnost od požara, pa je pušenje i upotreba otvorenog plamena strogo zabranjeno. Svi evakuacijski putovi i izlazi za brzo napuštanje prostora trebaju biti označeni znakovima, kako bi u slučaju nastanka požara zaposlenici brzo napustili ugroženo mjesto.

Električna oprema mora biti odgovarajuće, to jest prahotijesne izvedbe, u ispravnom stanju: osigurači se na primjer ne smiju krpati, instalacija se ne smije provizorno postavljati i slično Ako primijetite da su oštećene priključnice, rasvjetna tijela, instalacije i pribor, upozorite na to neposrednog rukovodioca.

U slučaju nestanka električne struje za rasvjetu se ne smije koristiti svijeća ili petrolejka, nego baterije, akumulatorske svjetiljke ili drugi slični uređaji. U pilanama je zabranjena upotreba peći na piljevinu i sličnih peći s otvorenim plamenom. Zagrijavanje prostorija najbolje je provesti radijatorima ili zidnim kaloriferima, odnosno ubacivanjem toplog zraka.

Za sprečavanje požara u pilanama neobično je važno održavanje reda. Ako se piljevina ne odvozi izravno transporterima, treba je kao i druge otpatke redovito odstranjivati. Prolazi i površina gdje se rukuje materijalom ne smiju biti zakrčeni. Popravak, ili čišćenje dijelova stroja s otapalima, ne smije se obavljati na samom stroju, već taj dio treba skinuti i očistiti ili popraviti (zavariti) u radionici, koje imaju osiguranu ventilaciju i gdje se ne pojavljuje iskrenje, odnosno na mjestu gdje ne postoji opasnost od iskara koje se stvaraju zavarivanjem. Masne krpe za čišćenje strojeva, a najčešće se radi o pamučnjaku, sklone su samozapaljenju, to jest mogu se pod određenim uvjetima same od sebe zapaliti. Da se to spriječi, krpe se moraju držati u posebnim limenim posudama zatvorenim poklopcima, koje se svaki dan na kraju smjene moraju prazniti.

Sve otpadne zapaljive materijale svakodnevno iznosite iz radionice na za to određeno mjesto i odlazite u odgovarajuće posude s poklopcem. Zapaljive tekućine (benzin, razrjeđivač i slično) ne smijete upotrebljavati za čišćenje - pranje odjeće, jer statički elektricitet, koji pri tom nastaje, može izazvati požar. 

Kabine za bojanje moraju imati dobro odsisavanje za odvođenje zapaljivih i eksplozivnih para. Posude s bojama treba držati samo u količinama koje su dovoljne za najviše pola smjene i smještene na pripremljenim stalcima. Štrcanje treba obavljati strogo unutar kabine u struji zraka prema odsisnim otvorima. Ne smije se štrcati izvan kabine ili tako da mlaz udara po stjenkama kabine.

U slučaju da je izbio požar, intervencija mora biti brza i efikasna. Zato se u prostorijama pogona mora nalaziti dovoljan broj, i pravilno raspoređenih aparata za početno gašenje požara, mora biti formirana ekipa za gašenje požara, a radnici moraju znati i rukovati aparatima za gašenje. Aparati moraju biti lako pristupačni i redovno održavani. U slučaju izbijanja požara odmah pozovite ekipu za gašenje požara i sami pristupite gašenju raspoloživim sredstvima i u okviru svoj ih mogućnosti i znanja. Pristup uređajima za gašenje, vatrogasnim aparatima, požarnim hidrantima i slično, mora biti uvijek slobodan.

Pazite da svojim radom ne izazovete požar, a ako na njega naiđete, odmah obavijestite vatrogasnu službu i pristupite gašenju postojećim priručnim sredstvima. Telefonski broj dežurne vatrogasne službe je 193, a centra za uzbunjivanje 112.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 21, 2024

  Edukacija: Zaštita na radu - obveze poslodavca online

  Self-determination theory d.o.o. organizira edukaciju pod nazivom „Zaštita na radu obveze poslodavaca“ koja će se održavati 11.07. , 24.09. i 26.11.2024. godine. Edukacija će se održavati online putem Webinar-a. Zaštita na radu i obaveze poslodavca u radnom okruženju predstavljaju ključni element ljudskih prava zaposlenika i održivog poslovnog razvoja. Webinar je usmjeren na primjenu obaveznih propisa i potencijalni inspekcijski nadzor. Namijenjen je višem i srednjem menadžmentu, predstavnicima radnika te stručnjacima za zaštitu na radu. Cilj je osigurati potpuno razumijevanje obveza, primjenu propisa, podizanje svijesti o rizicima te implementaciju mjera za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika. Sadržaj edukacije obuhvaća ključne aspekte…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 04, 2024

  9. Međunarodni stručno-znanstveni skup ''Zaštita na radu i zaštita zdravlja''

  Veleučilište u Karlovcu organizira 9. međunarodni stručno-znanstveni skup pod nazivom „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“. Skup će se održavati od 18. do 21. rujna 2024. godine u Resortu Borik koji se nalazi na adresi  Ul. Majstora Radovana 7, 23000 Zadar. Na ovom stručno-znanstvenom skupu tradicionalno se okupljaju stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja s ciljem razmjene znanja i iskustava iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša. Ovaj skup predstavlja jedinstvenu priliku za interdisciplinarnu suradnju, omogućujući sudionicima da se upoznaju s najnovijim dostignućima i inovacijama u svojim područjima, kao i da razmijene najbolje prakse i izazove s kojima se susreću u svakodnevnom radu.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 03, 2024

  19. Međunarodna Konferencija - Digitalizacija i sigurnost

  THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS (ESSE) organizira 19. međunarodnu konferenciju pod nazivom: "Digitalizacija i sigurnost". Konferencija će se održavati od 14. do 15. lipnja 2024. godine ONLINE i uživo u Hotelu Matija Gubec, koji se nalazi na adresi Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice. Rok za prijavu sudionika je 31.05.2024. godine Program za 14.06.2024. godine: Accreditation of Conference participants Division of Conference materials Moderator: Josip Taradi, Zagorka Krstić Prša
  Nastavite čitati
 • Svibanj 23, 2024

  24. Konferencija zaštite na radu - Radionica 2

  ZIRS učilište u suradnji sa Znanstveno-stručnim časopisom „Sigurnost“ na 24. Konferenciji zaštite na radu, organizira Radionicu II na temu: „ "Upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti - Kako postupati i moguća rješenja". Radionica će se održati 11. lipnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb. Radionice su najučinkovitiji način učenja i podučavanja kroz grupnu interakciju sudionika, omogućujući neposrednu razmjenu znanja i iskustava među sudionicima. Ova metoda potiče aktivno sudjelovanje, olakšava razumijevanje složenih tema i omogućuje praktičnu primjenu stečenih znanja. ŠTO VAS OČEKUJE?
  Nastavite čitati
 • Svibanj 17, 2024

  Novosti: Zaštita na radu

  Poslovno učilište organizira edukaciju pod nazivom: „Zaštita na radu“. Edukacija će se održati 05.06.2024. godine s početkom 09:00 sati u Zagrebtower-u na adresi Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb. Zaštita na radu često predstavlja veliki izazov za poslodavce, koji moraju ulagati puno vremena i truda kako bi pronašli potrebne informacije. Većina se pritom oslanja na sebe i često nailazi na netočne informacije. Mnogi poslodavci nisu svjesni svojih obaveza u vezi s ovom tematikom, a oni koji jesu, često ne znaju točno što im je potrebno i kako to pravilno riješiti. Sadržaj:
  Nastavite čitati