Požar

Kod prerade drveta postoji veoma velika opasnost od požara. Naime, prerađivanjem drveta stvara se piljevina i prašina koja se najčešće ne otprema odmah s mjesta nastajanja. U gotovo svim fazama tehnološkog procesa postoji opasno­st od zapaljenja prašine, nastale pri obradi drveta. Ta opasnost je povećana korištenjem otapala, razrjedivača i nitroboja. Zbog toga postoji opasnost, da dođe do požara od iskre nastale na električnim instalacijama, iz dimnjaka, peći ili od elektromotora. Ako je drvo suho, piljevina i prašina širit će se po cijelom pogonu i tako dospjeti do dijelova koji ih mogu zapaliti. Tako se, na primjer piljevina i prašina mogu taložiti u neposrednoj blizini električnih instalacija i opreme, koje mogu biti oštećene, krpane, ili pak nisu odgovarajuće izvedbe za ove uvjete rada. Prašina se također može taložiti po razvodnim pločama, usijanim žaruljama i slično.

Mjere za sprečavanje nastajanja požara su različite. Ipak, treba istaći one osnovne, a to su provođenje odgovarajućih tehničkih mjera zaštite i pravilno ponašanje radnika u smislu sigurnosti. Radnici u takvim pogonima ne smiju pušiti, a naročito ne bacati opuške cigareta na pod, jer se na njemu uvijek nalazi sloj piljevine i drvne prašine koji će se zapaliti. U pilanama je strogo zabranjeno pušenje i držanje otvorene vatre. Da bi se postigla što veća sigurnost i smanjila opasnost od požara, potrebno je informirati sve radnike postavljanjem znakova upozorenja i određenih zabrana.

Ne zaboravite, u prostorijama gdje se krećete i boravite povećana je opasnost od požara, pa je pušenje i upotreba otvorenog plamena strogo zabranjeno. Svi evakuacijski putovi i izlazi za brzo napuštanje prostora trebaju biti označeni znakovima, kako bi u slučaju nastanka požara zaposlenici brzo napustili ugroženo mjesto.

Električna oprema mora biti odgovarajuće, to jest prahotijesne izvedbe, u ispravnom stanju: osigurači se na primjer ne smiju krpati, instalacija se ne smije provizorno postavljati i slično Ako primijetite da su oštećene priključnice, rasvjetna tijela, instalacije i pribor, upozorite na to neposrednog rukovodioca.

U slučaju nestanka električne struje za rasvjetu se ne smije koristiti svijeća ili petrolejka, nego baterije, akumulatorske svjetiljke ili drugi slični uređaji. U pilanama je zabranjena upotreba peći na piljevinu i sličnih peći s otvorenim plamenom. Zagrijavanje prostorija najbolje je provesti radijatorima ili zidnim kaloriferima, odnosno ubacivanjem toplog zraka.

Za sprečavanje požara u pilanama neobično je važno održavanje reda. Ako se piljevina ne odvozi izravno transporterima, treba je kao i druge otpatke redovito odstranjivati. Prolazi i površina gdje se rukuje materijalom ne smiju biti zakrčeni. Popravak, ili čišćenje dijelova stroja s otapalima, ne smije se obavljati na samom stroju, već taj dio treba skinuti i očistiti ili popraviti (zavariti) u radionici, koje imaju osiguranu ventilaciju i gdje se ne pojavljuje iskrenje, odnosno na mjestu gdje ne postoji opasnost od iskara koje se stvaraju zavarivanjem. Masne krpe za čišćenje strojeva, a najčešće se radi o pamučnjaku, sklone su samozapaljenju, to jest mogu se pod određenim uvjetima same od sebe zapaliti. Da se to spriječi, krpe se moraju držati u posebnim limenim posudama zatvorenim poklopcima, koje se svaki dan na kraju smjene moraju prazniti.

Sve otpadne zapaljive materijale svakodnevno iznosite iz radionice na za to određeno mjesto i odlazite u odgovarajuće posude s poklopcem. Zapaljive tekućine (benzin, razrjeđivač i slično) ne smijete upotrebljavati za čišćenje - pranje odjeće, jer statički elektricitet, koji pri tom nastaje, može izazvati požar. 

Kabine za bojanje moraju imati dobro odsisavanje za odvođenje zapaljivih i eksplozivnih para. Posude s bojama treba držati samo u količinama koje su dovoljne za najviše pola smjene i smještene na pripremljenim stalcima. Štrcanje treba obavljati strogo unutar kabine u struji zraka prema odsisnim otvorima. Ne smije se štrcati izvan kabine ili tako da mlaz udara po stjenkama kabine.

U slučaju da je izbio požar, intervencija mora biti brza i efikasna. Zato se u prostorijama pogona mora nalaziti dovoljan broj, i pravilno raspoređenih aparata za početno gašenje požara, mora biti formirana ekipa za gašenje požara, a radnici moraju znati i rukovati aparatima za gašenje. Aparati moraju biti lako pristupačni i redovno održavani. U slučaju izbijanja požara odmah pozovite ekipu za gašenje požara i sami pristupite gašenju raspoloživim sredstvima i u okviru svoj ih mogućnosti i znanja. Pristup uređajima za gašenje, vatrogasnim aparatima, požarnim hidrantima i slično, mora biti uvijek slobodan.

Pazite da svojim radom ne izazovete požar, a ako na njega naiđete, odmah obavijestite vatrogasnu službu i pristupite gašenju postojećim priručnim sredstvima. Telefonski broj dežurne vatrogasne službe je 193, a centra za uzbunjivanje 112.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Veljača 15, 2024

  Međunarodni seminar/webinar: Planiranje zaštite

  Udruženje inženjera zaštite i zdravlja na radu organizira seminar/webinar pod nazivom „Planiranje zaštite“. Seminar će se održati 22.03.2024. godine s početkom u 10:00 sati u hotelu Holiday koji se nalazi na adresi Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo. Autori se prijavljuju slanjem prijave i prezentacije autora na e-mail: [email protected], uz rok prijave do 22. veljače 2024. godine. Rok za prijavu sudionika seminara/webinara koji nisu autori je 15. ožujka 2024. godine, a prijavu je moguće izvršiti putem e-mail adrese: [email protected].
  Nastavite čitati
 • Veljača 14, 2024

  Video: Novi uređaj za mjerenje kemijskih štetnosti - Gasmet GT5000 Terra

  Sa zadovoljstvom vam predstavljamo najnoviji instrument tvrtke Preventa (ovlaštene od strane nadležnog ministarstva za mjerenje kemijskih čimbenika u radnom okolišu) - Gasmet GT5000 Terra, najnapredniji prenosivi uređaj za ovu vrstu mjerenja. U usporedbi s konvencionalnim infracrvenim spektrofotometrima koji su najčešće prisutni pri našim mjerenjima, ovaj instrument nudi ključne prednosti: - Gasmet GT5000 Terra koristi tehnologiju Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) za bržu i precizniju analizu zahvaljujući Fourierovoj transformaciji. Ova tehnologija ubrzava proces mjerenja i povećava razlučivost spektralnih traka, suprotno konvencionalnim infracrvenim spektrofotometrima koji često pokazuju nepreciznosti od plus/minus 10% pa sve do 25% kod određenih spojeva. - u skladu s načelima…
  Nastavite čitati
 • Veljača 05, 2024

  Seminar: Upravljanje kemikalijama 2024

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Upravljanje kemikalijama 2024.“ koji će se održati 20. ožujka 2024. godine s početkom u 10:00 sati u hotelu Diplomat na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb.  U NN 148/2023, dana 13. prosinca 2023. godine, objavljen je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima. Savjetovanje je namijenjeno: - svim pravnim i fizičkim osobama osobama koje proizvode, stavljaju na tržište (maloprodaja, veleprodaja)…
  Nastavite čitati
 • Siječanj 19, 2024

  Stručni seminar: Novosti iz propisa zaštite na radu; Zahtjevi za rad s visokonaponskim komponentama u Rimac Tehnology d.o.o.; Zakonske odredbe rada od kuće i praktični savjeti za poslodavce; Novosti iz zaštite okoliše i registar onečišćavanja okoliša ROO

  Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar pod nazivom „Novosti iz propisa zaštite na radu; Zahtjevi za rad s visokonaponskim komponentama u Rimac tehnnology d.o.o.; Zakonske odredbe rada od kuće i praktični savjeti za poslodavce; Novosti iz zaštite okoliša i registar onečišćavanja okoliša (ROO)“. Stručni seminar će se održati 16. veljače 2024. godine s početkom u 09:00 sati u kongresnoj dvorani Gradske sportske dvorane (Arena na Dravi), koji se nalazi na adresi Šetalište Franje Tuđmana, 42000 Varaždin. PROGRAM: 9:00 - 9:10 - UVODNA RIJEČ
  Nastavite čitati
 • Siječanj 16, 2024

  Priručnik: Obveze iz zaštite od požara za sve poslodavce, vlasnike i korisnike građevina, projektante i investitore

  Poslovna literatura d.o.o. predstavlja novo stručno izdanje u suradnji s autorom Krešimirom Petlićem, dipl. ing. sig., stručnjakom za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Naziv priručnika je „Obveze iz zaštite od požara za sve poslodavce, vlasnike i korisnike građevina, projektante i investitore“. Priručnik je koristan alat koji pruža sveobuhvatan pregled mjera zaštite od požara, koje poslodavac treba implementirati radi sigurnosti svih prisutnih u poslovnom prostoru – zaposlenika, stranaka, kupaca, klijenata te općenito svih osoba. Ovaj priručnik služi kao neprocjenjiv resurs, koji omogućuje dobru organizaciju sustava zaštite od požara u poslovnom subjektu ili provjeru valjanosti postojećeg sustava. Posebna pažnja posvećena je poslodavcima,…
  Nastavite čitati