Požar

Kod prerade drveta postoji veoma velika opasnost od požara. Naime, prerađivanjem drveta stvara se piljevina i prašina koja se najčešće ne otprema odmah s mjesta nastajanja. U gotovo svim fazama tehnološkog procesa postoji opasno­st od zapaljenja prašine, nastale pri obradi drveta. Ta opasnost je povećana korištenjem otapala, razrjedivača i nitroboja. Zbog toga postoji opasnost, da dođe do požara od iskre nastale na električnim instalacijama, iz dimnjaka, peći ili od elektromotora. Ako je drvo suho, piljevina i prašina širit će se po cijelom pogonu i tako dospjeti do dijelova koji ih mogu zapaliti. Tako se, na primjer piljevina i prašina mogu taložiti u neposrednoj blizini električnih instalacija i opreme, koje mogu biti oštećene, krpane, ili pak nisu odgovarajuće izvedbe za ove uvjete rada. Prašina se također može taložiti po razvodnim pločama, usijanim žaruljama i slično.

Mjere za sprečavanje nastajanja požara su različite. Ipak, treba istaći one osnovne, a to su provođenje odgovarajućih tehničkih mjera zaštite i pravilno ponašanje radnika u smislu sigurnosti. Radnici u takvim pogonima ne smiju pušiti, a naročito ne bacati opuške cigareta na pod, jer se na njemu uvijek nalazi sloj piljevine i drvne prašine koji će se zapaliti. U pilanama je strogo zabranjeno pušenje i držanje otvorene vatre. Da bi se postigla što veća sigurnost i smanjila opasnost od požara, potrebno je informirati sve radnike postavljanjem znakova upozorenja i određenih zabrana.

Ne zaboravite, u prostorijama gdje se krećete i boravite povećana je opasnost od požara, pa je pušenje i upotreba otvorenog plamena strogo zabranjeno. Svi evakuacijski putovi i izlazi za brzo napuštanje prostora trebaju biti označeni znakovima, kako bi u slučaju nastanka požara zaposlenici brzo napustili ugroženo mjesto.

Električna oprema mora biti odgovarajuće, to jest prahotijesne izvedbe, u ispravnom stanju: osigurači se na primjer ne smiju krpati, instalacija se ne smije provizorno postavljati i slično Ako primijetite da su oštećene priključnice, rasvjetna tijela, instalacije i pribor, upozorite na to neposrednog rukovodioca.

U slučaju nestanka električne struje za rasvjetu se ne smije koristiti svijeća ili petrolejka, nego baterije, akumulatorske svjetiljke ili drugi slični uređaji. U pilanama je zabranjena upotreba peći na piljevinu i sličnih peći s otvorenim plamenom. Zagrijavanje prostorija najbolje je provesti radijatorima ili zidnim kaloriferima, odnosno ubacivanjem toplog zraka.

Za sprečavanje požara u pilanama neobično je važno održavanje reda. Ako se piljevina ne odvozi izravno transporterima, treba je kao i druge otpatke redovito odstranjivati. Prolazi i površina gdje se rukuje materijalom ne smiju biti zakrčeni. Popravak, ili čišćenje dijelova stroja s otapalima, ne smije se obavljati na samom stroju, već taj dio treba skinuti i očistiti ili popraviti (zavariti) u radionici, koje imaju osiguranu ventilaciju i gdje se ne pojavljuje iskrenje, odnosno na mjestu gdje ne postoji opasnost od iskara koje se stvaraju zavarivanjem. Masne krpe za čišćenje strojeva, a najčešće se radi o pamučnjaku, sklone su samozapaljenju, to jest mogu se pod određenim uvjetima same od sebe zapaliti. Da se to spriječi, krpe se moraju držati u posebnim limenim posudama zatvorenim poklopcima, koje se svaki dan na kraju smjene moraju prazniti.

Sve otpadne zapaljive materijale svakodnevno iznosite iz radionice na za to određeno mjesto i odlazite u odgovarajuće posude s poklopcem. Zapaljive tekućine (benzin, razrjeđivač i slično) ne smijete upotrebljavati za čišćenje - pranje odjeće, jer statički elektricitet, koji pri tom nastaje, može izazvati požar. 

Kabine za bojanje moraju imati dobro odsisavanje za odvođenje zapaljivih i eksplozivnih para. Posude s bojama treba držati samo u količinama koje su dovoljne za najviše pola smjene i smještene na pripremljenim stalcima. Štrcanje treba obavljati strogo unutar kabine u struji zraka prema odsisnim otvorima. Ne smije se štrcati izvan kabine ili tako da mlaz udara po stjenkama kabine.

U slučaju da je izbio požar, intervencija mora biti brza i efikasna. Zato se u prostorijama pogona mora nalaziti dovoljan broj, i pravilno raspoređenih aparata za početno gašenje požara, mora biti formirana ekipa za gašenje požara, a radnici moraju znati i rukovati aparatima za gašenje. Aparati moraju biti lako pristupačni i redovno održavani. U slučaju izbijanja požara odmah pozovite ekipu za gašenje požara i sami pristupite gašenju raspoloživim sredstvima i u okviru svoj ih mogućnosti i znanja. Pristup uređajima za gašenje, vatrogasnim aparatima, požarnim hidrantima i slično, mora biti uvijek slobodan.

Pazite da svojim radom ne izazovete požar, a ako na njega naiđete, odmah obavijestite vatrogasnu službu i pristupite gašenju postojećim priručnim sredstvima. Telefonski broj dežurne vatrogasne službe je 193, a centra za uzbunjivanje 112.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Rujan 28, 2023

  Upis u registar stručnjaka zaštite na radu

  Obavještavamo Vas o značajnoj promjeni u području obavljanja poslova zaštite na radu. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je inovativnu mjeru koja će utjecati na sve poslodavce u Hrvatskoj. Radi se o uspostavi posebnog registra stručnjaka zaštite na radu, što donosi novu obvezu za poslodavce te stavlja poseban naglasak na stručno usavršavanje i vođenje evidencije u vezi obavljanja poslova zaštite na radu. Ova nova inicijativa Ministarstva ima za cilj unaprijediti sigurnost i zdravlje radnika, potičući poslodavce na brigu o tim aspektima svojih radnika na sveobuhvatan i odgovoran način. Registracija stručnjaka zaštite na radu bit će obvezna za sve poslodavce u različitim sektorima, te će zahtijevati dosljedno praćenje i osiguranje stručnog kadra. Nadalje, poslodavci će biti dužni redovito osvježavati svoje znanje i vještine kroz stručno…
  Nastavite čitati
 • Rujan 19, 2023

  Tečaj o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama

  Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo / Službom za toksikologiju organizira tečaj pod nazivom „Tečaj o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama“. Tečaj će se održati online 27.09.2023. od 09:00 do 14:00 sati. Nakon tečaja, održati će se ispit o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama, koji će se održati…
  Nastavite čitati
 • Rujan 18, 2023

  Međunarodni seminar/webinar : Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu

  Europsko društvo inženjera sigurnosti (ESSE) organizira međunarodni webinar/seminar pod nazivom "Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu". Ovaj događaj planiran je za 27. listopada 2023. godine u trajanju od 10:00 – 15:00 sati, a održavati će se u Novom Sadu na adresi Staza Zdravlja 39, Vrdnik 22408, Srbija. Autori se prijavljuju slanjem prijave i prezentacije autora na e-mail: [email protected], uz rok prijave do 1. listopada 2023. Za prijave sudionika (koji nisu autori) informacije su dostupne na internetskim stranicama ESSE-a, a krajnji rok prijave sudionika je 20.10.2023. TEMATSKI OKVIR ZA PRIJAVU PREZENTACIJA:
  Nastavite čitati