Požar

Kod prerade drveta postoji veoma velika opasnost od požara. Naime, prerađivanjem drveta stvara se piljevina i prašina koja se najčešće ne otprema odmah s mjesta nastajanja. U gotovo svim fazama tehnološkog procesa postoji opasno­st od zapaljenja prašine, nastale pri obradi drveta. Ta opasnost je povećana korištenjem otapala, razrjedivača i nitroboja. Zbog toga postoji opasnost, da dođe do požara od iskre nastale na električnim instalacijama, iz dimnjaka, peći ili od elektromotora. Ako je drvo suho, piljevina i prašina širit će se po cijelom pogonu i tako dospjeti do dijelova koji ih mogu zapaliti. Tako se, na primjer piljevina i prašina mogu taložiti u neposrednoj blizini električnih instalacija i opreme, koje mogu biti oštećene, krpane, ili pak nisu odgovarajuće izvedbe za ove uvjete rada. Prašina se također može taložiti po razvodnim pločama, usijanim žaruljama i slično.

Mjere za sprečavanje nastajanja požara su različite. Ipak, treba istaći one osnovne, a to su provođenje odgovarajućih tehničkih mjera zaštite i pravilno ponašanje radnika u smislu sigurnosti. Radnici u takvim pogonima ne smiju pušiti, a naročito ne bacati opuške cigareta na pod, jer se na njemu uvijek nalazi sloj piljevine i drvne prašine koji će se zapaliti. U pilanama je strogo zabranjeno pušenje i držanje otvorene vatre. Da bi se postigla što veća sigurnost i smanjila opasnost od požara, potrebno je informirati sve radnike postavljanjem znakova upozorenja i određenih zabrana.

Ne zaboravite, u prostorijama gdje se krećete i boravite povećana je opasnost od požara, pa je pušenje i upotreba otvorenog plamena strogo zabranjeno. Svi evakuacijski putovi i izlazi za brzo napuštanje prostora trebaju biti označeni znakovima, kako bi u slučaju nastanka požara zaposlenici brzo napustili ugroženo mjesto.

Električna oprema mora biti odgovarajuće, to jest prahotijesne izvedbe, u ispravnom stanju: osigurači se na primjer ne smiju krpati, instalacija se ne smije provizorno postavljati i slično Ako primijetite da su oštećene priključnice, rasvjetna tijela, instalacije i pribor, upozorite na to neposrednog rukovodioca.

U slučaju nestanka električne struje za rasvjetu se ne smije koristiti svijeća ili petrolejka, nego baterije, akumulatorske svjetiljke ili drugi slični uređaji. U pilanama je zabranjena upotreba peći na piljevinu i sličnih peći s otvorenim plamenom. Zagrijavanje prostorija najbolje je provesti radijatorima ili zidnim kaloriferima, odnosno ubacivanjem toplog zraka.

Za sprečavanje požara u pilanama neobično je važno održavanje reda. Ako se piljevina ne odvozi izravno transporterima, treba je kao i druge otpatke redovito odstranjivati. Prolazi i površina gdje se rukuje materijalom ne smiju biti zakrčeni. Popravak, ili čišćenje dijelova stroja s otapalima, ne smije se obavljati na samom stroju, već taj dio treba skinuti i očistiti ili popraviti (zavariti) u radionici, koje imaju osiguranu ventilaciju i gdje se ne pojavljuje iskrenje, odnosno na mjestu gdje ne postoji opasnost od iskara koje se stvaraju zavarivanjem. Masne krpe za čišćenje strojeva, a najčešće se radi o pamučnjaku, sklone su samozapaljenju, to jest mogu se pod određenim uvjetima same od sebe zapaliti. Da se to spriječi, krpe se moraju držati u posebnim limenim posudama zatvorenim poklopcima, koje se svaki dan na kraju smjene moraju prazniti.

Sve otpadne zapaljive materijale svakodnevno iznosite iz radionice na za to određeno mjesto i odlazite u odgovarajuće posude s poklopcem. Zapaljive tekućine (benzin, razrjeđivač i slično) ne smijete upotrebljavati za čišćenje - pranje odjeće, jer statički elektricitet, koji pri tom nastaje, može izazvati požar. 

Kabine za bojanje moraju imati dobro odsisavanje za odvođenje zapaljivih i eksplozivnih para. Posude s bojama treba držati samo u količinama koje su dovoljne za najviše pola smjene i smještene na pripremljenim stalcima. Štrcanje treba obavljati strogo unutar kabine u struji zraka prema odsisnim otvorima. Ne smije se štrcati izvan kabine ili tako da mlaz udara po stjenkama kabine.

U slučaju da je izbio požar, intervencija mora biti brza i efikasna. Zato se u prostorijama pogona mora nalaziti dovoljan broj, i pravilno raspoređenih aparata za početno gašenje požara, mora biti formirana ekipa za gašenje požara, a radnici moraju znati i rukovati aparatima za gašenje. Aparati moraju biti lako pristupačni i redovno održavani. U slučaju izbijanja požara odmah pozovite ekipu za gašenje požara i sami pristupite gašenju raspoloživim sredstvima i u okviru svoj ih mogućnosti i znanja. Pristup uređajima za gašenje, vatrogasnim aparatima, požarnim hidrantima i slično, mora biti uvijek slobodan.

Pazite da svojim radom ne izazovete požar, a ako na njega naiđete, odmah obavijestite vatrogasnu službu i pristupite gašenju postojećim priručnim sredstvima. Telefonski broj dežurne vatrogasne službe je 193, a centra za uzbunjivanje 112.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Svibanj 26, 2023

  Video: Kako urediti mjesto rada od kuće

  Suvremeni način rada sve više se oslanja na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, što je dovelo do reguliranja rada od kuće Zakonom o radu. Ova situacija nastaje kada radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u prostoru koji nije prostor poslodavca. Međutim, rad od kuće sa sobom nosi određene izazove u pogledu zaštite na radu. Jedan od najvažnijih izazova u radu od kuće je stvaranje sigurnog radnog okruženja. Nedostatak adekvatne radne opreme, poput ergonomskih stolica, stolova i rasvjete, može biti posebno problematičan. Radnici koji rade od kuće često su prisiljeni raditi u neergonomskim pozicijama, što može dovesti do bolova u leđima, vratu i ramenima. Stoga je važno da poslodavci osiguraju svojim zaposlenicima adekvatnu radnu opremu i potrebnu edukaciju o ergonomiji kako bi se izbjegli problemi vezani uz dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje. U skladu s zakonskim i zdravstvenim preporukama, u novom videu predstavljamo savjete za uspješno uređenje radnog prostora kod kuće. Na primjer,…
  Nastavite čitati
 • Svibanj 25, 2023

  Online besplatne radionice povodom 10. Međunarodne konferencije zaštite na radu

  ZIRS organizira ONLINE besplatne radionice povodom 10. Međunarodne konferencije zaštite na radu u regiji Alpe – Jadran. Radionice će se održati 2. lipnja 2023. godine. Radionice su besplatne, no ako želite potvrdu o sudjelovanju, cijena je 30 eura za jednog korisnika iz tvrtke, 20 eura za drugu osobu iz tvrtke te 10 eura za svakog sljedećeg gledatelja. Radionica je suvremeni oblik interaktivnog učenja i poučavanja koji je usmjeren na polaznika s ciljem razvijanja vještina i/li jačanja osjetljivosti za određene probleme u području sigurnosti i zdravlja na radu. Raspored radionica: 15,00 – 19,00…
  Nastavite čitati
 • Svibanj 19, 2023

  Edukacija: Rad od kuće - Izmjene zakona o radu

  Poslovno Učilište organizira edukaciju pod nazivom „Rad od kuće – izmjene Zakona o radu“. Edukacija će se održati 15. lipnja  s početkom u 9:00 sati, u ZagrebTower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Tijekom ove edukacije, sudionici će se imati priliku upoznati s najnovijim zakonskim promjenama koje su usmjerene na reguliranje rada od kuće. Stručni predavači pružit će dubinski uvid u ključne aspekte i pravne obveze vezane uz ovu temu. Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
  Nastavite čitati