Plinovi

Plinovi mogu imati nadražujuće djelovanje ili ući u krvotok i izazvati unutarnja oštećenja. Često plinovi nemaju miris koji bi upozoravao na njihovu prisutnost. Miris se često osjeća samo kod visokih koncentracija.

SO2, Cl i NH3 su otrovni plinovi koji djeluju nagrizajuće i iritirajuće na respiratorni sustav. Fozgen nastaje kada otapala koja sadrže klor dolaze u kontakt sa vrućim površinama ili plamenom, a može biti smrtonosan prije nego li se zamijeti njegov miris.

CO je otrovan plin bez mirisa a nastaje nepotpunim izgaranjem materijala organskog porijekla.