Uvod

Kemijske štetnosti su štetne tvari koje mogu dovesti do oštećenja zdravlja osoba koje s njima dolaze u dodir za vrijeme proizvodnje, rukovanja, transporta, skladištenja ili korištenja. Pojavljuju se u obliku prašina, dimova, plinova, magla, para, vlakna i dr. Nakon što im je radnik izvrgnut, u pravilu dulje vrijeme, mogu izazvati pojavu profesionalnih bolesti ili drugih bolesti u vezi s radom.

Podjela kemijskih štetnosti:

• otrovi

• korozivne tvari

• nadražljive kemikalije

• zagušljivci

• senzibilizatori

• fibrogene prašine

• mutageni

• karcinogeni i

• teratogeni.