Dermatitis

Rad s otapalima i bojama može uzrokovati dermatitis.

Dermatitis se puno lakše spriječava nego liječi, stoga je bitno prepoznati rane simptome. Ukoliko se pojave kod radnika problemi vezani uz dermatitis oni se daju riješiti rotacijom posla, smanjenjem koncentracija sapuna, osiguranjem odgovarajućih rukavica i krema za ruke kojim se radnici trebaju koristiti nakon završetka smjene.

Kako se dermatitis razvija?

Dermatitis se pojavljuje kada supstanca penetrira u površinu kože i izazove reakciju ranjivog dijela ože ispod.

Koji su simptomi?

Simptomi dermatitisa su crvenilo, peckanje, guljenje kože, suha koža, zamrlost vrhova prstiju, bol i pojava mjehurića na rukama.

Najugrženiji dijelovi tijela su vrhovi prstiju na rukama i područje između prstiju, no vrlo često se dermatitis pojavljuje i na drugim dijelovima tijela kao što su prsa, koljena i lice.

Tvari koje mogu uzrokovati dermatitis:

• sredstva za pranje ruku

• sredstva za čišćenje

• boje

• otapala za čišćenje

• razvijači

• razrjeđivači

• Procesi gdje se dermatitis najčešće pojavljuje:

• čiščenje cilindara i valjaka na strojevima

• korekcija lito-ploča

• uporaba otapala

• izrada ploča

• rezanje

Prevencija

Uvijek je bolje spriječiti bolest nego je liječiti. Najjednostavniji i najbolji način je eliminacija supstance koja može uzrokovati probleme.

Kada to nije moguće potrebno je zamijeniti štetnu tvar manje štetnom.

Ako i tada prostane rizik, tada je potrebno osigurati i koristiti odgovarajuća osobna zaštitna sredstva.

ODABIR ODGOVARAJUĆH RUKAVICA

Odabir zaštitnih rukavica nije tek tako jednostavna stvar. Uvijek se potrebno posavjetovati sa stručnom osobom proizvođača ili dobavljača. Prilikom odabira rukavica bitno je voditi brigu o slijedećem:

• da su odgovarajuće za rizike i uvjete gdje se namjeravaju koristiti

• da su odgovarajuće ergonomski oblikovane

• za su odgovarajuće veličine i da dobro pristaju uz ruke

• da ne povećavaju neki drugi rizik

Izbor materijala izrade rukavica prema grupi kemikalija

Izbor materijala izrade prema određenom kemijskom sredstvu

Vrlo je bitno da se rukavice ne nose kada su oštećene jer tada opasno sredstvo dolazi unutar rukavice i još više oštećuje kožu.

Rukavice se nikad ne smiju čistiti otapalima.

Rukavice treba zamijeniti novima kada su oštećene.