Opasnosti i mjere zaštite kod strojeva

Općenito:

• Strojevi i uređaji moraju biti pravilno smješteni i postavljeni tako da su bez opasnosti da se neočekivano pomaknu ili padnu.

• Održavajte strojeve i uređaje u dobrom stanju.

• Prije početka rada za strojem obratite pažnju natpise upozorenja koji su izvješeni na stroj.

• Kod svakog početka rada na stroju, provjerite zaštitne naprave i njihovu funkciju.

• Zaštitne naprave se ne smiju skidati, a blokade se ne smiju umrtviti. Dvoručni susav ne smijete učiniti neefikasnim blokiranjem jednog tipkala ili poluge.

• Ako primjetite da zaštitna naprava ne djeluje, obavjestite neposrednog rukovoditelja.

• Podešavanje stroja i njegovih elemenata, podmazivanje, čišćenje i slične radove nikada ne radite kada je stroj u pogonu (osim u slučaju kada je stroj izveden na takav način da postoji predviđen spor način rada za čišćenje valjaka i sl.)

• Kada obavljate bilo kakve radove na stroju ili njegovim elementima, osigurajte se od neželjenog uključenja stroja.

• Nikada nemojte stroj ili njegove djelove zaustavljati rukama ili nogama, već za to predviđenim tipkalima, ručicama, polugama i slično.

• Mjesto rada napustite tek onda kada ste stroj isključili i uvjerili se, da su se svi djelovi stroja zaustavili.

• Kada je stroj u pogonu nemojte se naginjati iznad njega.

• Materijal i alat koji se mora nalaziti uz stroj, držite na policama ili u kutijama.

• Teške predmete i materijale prevozite kolicima ili dizalicom.

• Uvijek kod rada na stroju nosite i koristite osobna zaštitna sredstva.