Rukovanje materijalima

Ručni transport

Više od trećine ozljeda uzrokovane su pri rukovanju materijalima – podizanjem i prenašanjem tereta snagom ruku ili tijela.

Kod ručnog transporta tereta naprežu se vitalni organi čovječjeg tijela, kao što su srce, kičma i mišići ruku i nogu.

Veličina napora kod ručnog transporta tereta, dizanja, prenošenja i spuštanja, ovisna je osim o težini samog predmeta i o obliku, volumenu i njegovoj podesnosti za transport, kao i o duljini potrebnog transporta.

Opasnost kod ručnog transporta tereta se povećava s umorom zaposlenika, precjenjivanjem vlastitih mogućnosti i nesigurnim zahvatom tereta. Uslijed umora, otupljuju refleksi, pokreti postaju sporiji, a hod nesigurniji, pa se teret nepravilno podiže i nesigurno zahvaća, što otežava sam transport.

Evo i nekoliko praktičnih naputaka – sigurnih radnih postupaka, koje trebaju uvježbati radnici koji rukuju materijalima:

Ručno podizanje i prenašanje tereta

Terete podizati i prenositi samo na pravilan i uvježban način. Za podizanje težih tereta koristiti odgovarajuće mehaničke naprave.

Pri manipulaciji teretom potrebno je izbjegavati pokrete vučenja, nespretna podizanja i oštre predmete.

Odjeća koju nosi radnik ne smije biti preuska i nespretna.

Prije podizanja tereta potrebno je:

• potražiti pomoć ukoliko se radi o teškom i nespretnom teretu

• poznavati težinu koja se diže – razmisliti o težini tereta

• uvjeriti se da se teret može podići bez prenaprezanja

• uvjeriti se da je teret slobodan – da se može pomaknuti

• uvjeriti se da je put kojim se teret planira prenijeti slobodan i prohodan

• zagrijati mišiće

Pri podizanju potrebno je:

• stati uz teret i okrenuti se prema smjeru u kome se teret planira pomaknuti

• zauzeti pravilan širok stav radi ravnoteže – stopala moraju biti širom razmaknuta s jednom nogom lagano prema naprijed radi ravnoteže.

• treba čučnuti toliko nisko da se predmet može sigurno prihvatiti

• biti siguran da je teret dobro zahvačen

• ramena i leđa stalno držati uspravno

• teret sigurno zahvatiti, tako da tijekom prenošenje ne postoji opasnost da sklizne, odnosno ne stvara dodatni napor tijekom nošenja

• stegnuti trbušne mišiće

• udahnuti zrak

• teret pridići uz tijelo koliko je moguće – najtežu stranu tereta potrebno je držati uz tijelo

• dizati lagano bez trzaja snagom nožnih mišića sve dok se noge ne isprave, a leđa pri tom moraju ostati uspravna

Ako je put prenašanja materijala dugačak, potrebno je tijekom prenašanja napraviti stanku kako bi se promijenio zahvat.

Ukoliko je teret potrebno spustiti u točno određen položaj, prvo treba spustiti teret, a tek potom se namješta pozicija.

- Zaposlenici koji se profesionalno bave nošenjem tereta smiju nositi terete do 50 kg.

- Muškarci koji se profesionalno ne bave nošenjem tereta, smiju nositi terete do 25 kg.

- Žene i mladež od 15 do 18 godina, ne smiju se profesionalno baviti nošenjem tereta, a smiju nositi terete do 20 kg.

Pravilan način podizanja tereta

Tijekom podizanja nikad nemoj zakretati leđa!

Pri prenašanju tereta glavu drži uspravno!

Sažetak:

• Ručni transport treba izbjegavati kad god je to moguće.

• Dopušteno je nositi terete do propisane težine i ne treba se nepotrebno izlagati mogućnosti nastajanja ozljede.

• Tereti se ne smiju podizati trzajem, jer može doći do oštećenja kičme.

• Zaposlenici koji obavljaju poslove transporta obolijevaju od bruha, lumbaga i drugih oboljenja, a pravilnim podizanjem tereta to mogu izbjeći.

• Prije podizanja i prenošenja tereta treba utvrditi njegovu težinu, udaljenost na koju ga treba prenjeti kao i je li put slobodan.

• Predmet treba dobro zahvatiti cijelom duljinom prstiju, kako kod prenošenja ne bi dolazilo do klizanja i dodatnog napora.

• Ako je teret previše težak za jednog zaposlenika, treba zatražiti pomoć.

• Teret koji je velikih gabarita i zaklanja vidik trebaju nositi dva zaposlenika, bez obzira na njegovu težinu.

• Kada teret prenose dva ili više zaposlenika, samo jedan određuje kako će se predmet podići i kako će se prenositi

Ne postoji potpuno sigurno rukovanje materijalima. Uvijek postoji opasnost od mišićno-koštanih poremećaja. Ali ukoliko podižete terete težina u granicama kako je označeno na slici rizik je sveden na najmanju moguću mjeru:

U svakoj zoni prema slici naznačena je maksimalna težina koja se ručno smije podizati. Kao što vidite što je teret bliže tijelu u području pojasa, dopuštena težina je veća. Ukoliko su ruke ispružene, dopuštena težina je manja.

Sve to vrijedi za postupke koji se ne ponavljaju prečesto (najviše do 30 podizanja na sat). Ukoliko se takva radna operacija ponavlja češće od toga, dopuštena težina smanjuje se za 30%, a ukoliko se ponavlja 5 do 8 puta u minuti smanjuje se za 50 %. Za učestalost podizanja veću od 12 puta u minuti potrebno je navedene težine smanjiti za 80%

Transport kolicima

Nekoliko praktičnih stvari koje treba imati na umu kada se teret gura ili vuče kolicima za transport:

Kolica moraju imati ručku za prihvat visine između struka i ramena.Kolica moraju biti u dobrom stanju i prije upotrebe potrebno ih je pregledati. Kotači moraju lako kliziti. Pri kupnji novih kolica treba obratiti pažnju da su dobre kvalitete s kotačima po mogućnosti većeg dijametra.

Sila kojom se želi pomaknuti kolica s ravne i glatke podloge obično iznosi najmanje 2 % mase tereta. To znači da za pomicanje 400 kg tereta treba sila od 8 kg. U slučaju da uvjeti nisu idealni (mekan teren, loša kolica) potrebna je i znatno veća sila. Uvijek je potrebno preferirati guranje tereta, a ne vučenje no pritom je potrebno biti siguran u preglednost nad situacijom.

Nagib. Pri terenu na kome postoje nagibi i li rampe, uvijek je potrebno da radnik koji teret prenosi kolicima zatraži pomoć drugog radnika. Već pri guranju kolica uz nagib od 5% potrebna je i 4 puta veća sila nego za pomicanje po ravnom terenu.

Brzina kojom se guraju kolica ne smije biti veća od brzine hoda. To sprečava preuranjen zamor.