Mjere opasnosti

-prilikom rada na lakiranju potrebna je primjena slijedećih mjera zaštite.

-lakirnice po mogućnosti smjestiti u posebne prostorije udaljene od objekata

-ukoliko je iz bilo kojeg razloga nemoguće odvojiti lakirnicu, lakiranje treba provoditi u posebnim komorama s pravilnom i jakom ventilacijom ili s vodenom zavjesom.

-podovi, zidovi i vrata moraju biti od vatrostalnog materijala, izvedeni glatki i pogodni za lako pranje i čišćenje. Podovi moraju biti nepropusni.

-otpadne tvari se ne smiju puštati u kanalizaciju, već se moraju sakupljati u posebnim jamama za dekontaminaciju.

-sva vrata moraju se otvarati prema van i za vrijeme rada ne smiju biti zaključana

-sva električna instalacija mora biti izvedena u tzv. S izvedbi, izvedeno po stručnoj osobi i ispitana po stručnoj S – komisiji, te je za nju potrebno izdati atest. Slovo S je skraćena oznaka za eksplozivnu zaštitu.

-svi metalni dijelovi i predmeti-alati moraju biti propisno uzemljeni.

-prilikom rada treba paziti da ne dođe do pojave iskre / popravak električne instalacije za vrijeme lakiranja, varenje, udari metalnih predmeta jedan o drugi i sl.

-ventilacija se mora izvesti na način da se izmjena zraka u lakirnici vrši u smjeru odozgo prema dolje.

Zrak se odvodi kanalima koji ne smiju biti u vezi s dimnjacima ili drugim odvodnim cijevima a izlazni otvori ventilacionih cijevi se ne smiju nalaziti u blizini jačih izvora topline. Ventilacioni uređaji ne smiju stvarati buku i vibracije.

-zagrijavanje prostorija lakirnice dozvoljeno je samo toplom vodom ili toplim zrakom.

-prostorije lakirnice i u blizini prostorija moraju se nalaziti aparati za gašenje požara. Aparati moraju biti stalno ispravni i njihova se ispravnost mora stalno kontrolirati. Sredstva za gašenje su ugljični dioksid, suhe kemikalije i pjena.

-radnici moraju biti osposobljeni za rukovanje tim aparatima.

-strogo je zabranjeno u lakirnicu unošenje otvorene vatre i pušenje.

-u lakirnici je potrebno držati red i čistoću, treba spriječiti nagomilavanje zapaljivih materijala, otpadaka, krpa i papira.

-rad u lakirnici može se dozovliti samo onim radnicima koji su osposobljeni za rad na siguran način iz zaštite na radu.

-radnici koji rade na poslovima lakiranja trebaju jednom godišnje pristupiti lječničkom pregledu

-radnicima u lakirnici potrebno je osigurati prostorije za presvlačenje, pranje, te mjesto gdje će moći jesti i piti tamo gdje ne postoji mogućnost da hrana dođe u dodir s otrovnim materijalima.