Vozač građevinskog stroja

Vozač je osoba koja na upravlja građevinskim strojem. Da bi uopće mogao upravljati određenim građevinskim strojem, vozač mora prethodno udovoljiti nekim osnovnim uvjetima. On mora biti tjelesno i duševno sposoban za upravljanje građevinskim strojem te imati potrebna znanja i vještine za to. Vozač koji upravlja nekim od građevinskih strojeva mora imati položen vozački ispit, odnosno mora imati važeću vozačku dozvolu za odgovarajuću kategoriju motornog vozila. Međutim, pri upravljanju građevinskim strojem tijekom vožnje može se stanje vozača, gledano sa stajališta tjelesne i duševne sposobnosti, mi-jenjati. Na to može utjecati mnogo elemenata, kao što su zdravstveno stanje vozača, njegove navike, stajališta, tempera¬ment itd. Isto tako se jednom stečena znanja i vještine u upravljanju građevinskim strojem mijenjaju učenjem i praksom. Svakodnevan porast obima radova mora pratiti i vozač neprekidnim učenjem novih propisa, znakova i slično, te ispravljanjem svojih pogrešaka koje je uočio tijekom rada.

Vozač smije upravljati samo onom vrstom motornih vozila za koje je položio vozački ispit, odnosno za koje ima vozačku dozvolu. Za vrijeme vožnje vozač mora uvijek kod sebe držati vozačku dozvolu. Ako je utvrđeno da vozač tijekom upravljanja motornim vozilom mora koristiti odgovarajuća pomagala (na primjer naočale), i to je upisano u vozačku dozvolu, vozač je dužan upotrebljavati ta pomagala za vrijeme vožnje građevinskim strojem. Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima, koja se svrstavaju u kategorije, a koje se, za vozače kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, odnosno sastavni dio posla koji pretežito obavljaju dijelu u: M, A1, A, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D, D+E, F, G i H kategorije.

Vozač kojem je izdana vozačka dozvola bilo koje kategorije ima pravo upravljati i traktorom, radnim strojem (na primjer kombajnom i drugo) i mopedom. Nemojte upravljati vozilom za čiju kategoriju nemate dozvolu. Za vrijeme vožnje držite dozvolu stalno uz sebe. Vodite računa o roku za produženje dozvole. Za vrijeme upravljanja vozilom obvezno upotrebljavajte pomagala koja su upisana u vozačku dozvolu.

1. UVJETI ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM STROJEM

Poslovi s posebnim uvjetima rada određeni su Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84), a to su oni poslovi koje mogu obavljati samo osobe koje uz opće uvjete zadovoljavaju i posebne uvjete glede: dobi, spola, stručnih sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog ili psihičkog stanja te psihofizioloških i psihičkih sposobnosti. Poslodavac ne smije rasporediti radnika na poslove s posebnim uvjetima rada ako prethodno na propisani način nije utvrđeno da radnik ispunjava potrebne uvjete. Poslovi upravljanja i rukovanja samohodnim strojevima na mehanizirani pogon (kombajni, buldožeri, bageri, strojevi za sabijanje tla, grejderi, utovarivači i drugo) se sukladno odredbama članka 3. točka 2. Pravilnika svrstavaju u poslove s posebnim uvjetima rada, i za koje su propisani slijedeći uvjeti:

a) Posebni uvjeti radnika:

1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina;

2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna osposobljenost za upravljanje i rukovanje odnosnim strojem;

3. zdravstveno stanje: - zahtjevi: dobar vid na daljinu (sa ili bez korekcije), dubinski vid, uredno vidno polje, - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti, kronične bolesti respiratornog sustava sa znacima respiratorne insuficijencije, teže reumatske bolesti, neuropatije, teži oblici neuroze;

4. psihička sposobnost: - zahtjevi: opća intelektualna razvijenost iznad nivoa koji se označava kao granični, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka, - kontraindikacije: izrazita agresivnost.

b) Rok za ponovnu provjeru:

l. zdravstvenog stanja: 24 mjeseca,

2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci.

Zdravstveno stanje vozača vitalno utječe na sigurnost. Tako na primjer bolest može smanjiti vrijeme reakcije vozača, oslabiti vid ili sluh, uzrokovati promjene u raspoloženju vozača i slično. Za vrijeme vožnje mogu nastati i trenutne patološke promjene u organizmu, zbog različitih razloga koji isto tako mogu značajno utjecati na sigurnost. Bolesna stanja za vrijeme vožnje mogu nastati razvojem skrivenih bolesti kao što su bolesti srca, bubrega, žuči, želuca itd. Već na prve znakove takvih bolesti vozač mora zahtijevati liječnički pregled, a ako je potrebno, tražiti zamjenu i napustiti vozilo.

2. VOZAČ I LIJEKOVI

Mnogi vozači moraju uzimati stalno ili povremeno određene lijekove za liječenje bolesti od kojih boluju. Međutim, vozači koji uzimaju lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije vožnje ili tijekom vožnje ne smiju upravljati vozilom. Naime, razne vrste lijekova, bilo samih, u kombinaciji s drugim lijekom ili pak s alkoholom mogu štetno djelovati na psihofizičke sposobnosti vozača. Jer, on nakon njihova uzimanja nikako ne smije upravljati vozilom. Najčešći lijekovi koji znatno utječu na psihofizičke funkcije (bez obzira da li ih vozači uzimaju u obliku tableta ili dražeja ili im se daju u obliku injekcija u zdravstvenim ustanovama) jesu li¬jekovi za liječenje alergija, psihičkih bolesti, neuroza, depresija, alkoholizma, epilepsije, potom lijekovi protiv jakih bolova, visokog tlaka, povraćanja i drugo. Postoje i lijekovi koji utječu na psihofizičke sposobnosti pod određenim uvjetima, bilo zbog moguće individualne reakcije ili u kombinaciji s drugim lijekovima. To su na primjer vrlo često upotrebljavani analgetici i antipiretici, razni sirupi protiv kašlja, lijekovi protiv angine pektoris i drugo. Isto tako opasno je uzimati alkohol i neke lijekove kojih se djelovanje pojačava, naročito kod uzimanja sredstava za umirenje, kardiovaskularnih lijekova, lijekova protiv glavobolje itd. Štetno uzajamno djelovanje može nastati kod pojedinih bolesti kao što su na primjer epilepsija, dijabetes i drugo. Nekontrolirano istodobno uzimanje nekih lijekova i alkohola može uzrokovati teška oštećenja organizma, pa čak i smrt. Uzimanje nekih lijekova uzrokuje takve promjene u organizmu da dalja vožnja može postati opasnom. Utjecaj lijeka na radnu sposobnost mora biti jasno naveden u uputi za uporabu lijeka, a na tu mogućnost upozorit će vas liječnik i farmaceut. Pažljivo pročitajte uputu, a u slučaju bilo kakve sumnje savjetujte se sa svojim liječnikom. Nemojte nikada uzimati lijekove koje nije propisao liječnik.

3. VOZAČ I ALKOHOL

Upravljanje vozilom i uživanje alkohola ne idu zajedno. Vozač koji je za vrijeme vožnje pod utjecajem alkohola precjenjuje svoje mogućnosti i podcjenjuje opasnosti. Nastaju sporije reakcije, pogrešne ocjene udaljenosti, brzine i ostalih prepreka na putovima. Vozač postaje umoran, pospan i trom, što je naročito opasno tijekom vožnje noću. Pijan vozač često zaboravlja pravila za sigurnu vožnju, prometne znakove i propise. Pri sustavnom uživanju alkohola, pa makar i u manjim količinama, trajno slabi vid, smanjuju se razboritost i sposobnost brzog reagiranja. Smatra se da je pod utjecajem alkohola osoba za koju se (analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu) utvrdi da udio alkohola u krvi iznosi više od 0,5 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvrđena odgovarajućim sredstvima ili aparatima (alkometrom i drugo) za mjerenje alkoholiziranosti, što odgovara količinama većim od 0,5 g/kg, ili kod kojeg se bez obzira na udio alkohola u krvi stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znakove alkoholne poremećenosti. Ovlaštena službena osoba može vozača podvrgnuti ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata (alkometar i drugo) ili ga odvesti na stručni pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu, ili pokazuje znakove alkoholne poremećenosti. Vozači su se dužni podvrgnuti ispitivanju, odnosno stručnom pregledu. Analiza se obavlja propisanom metodom u ovlaštenim zdravstvenim organizacijama, a na zahtjev službenih osoba. O vađenju krvi i uzimanju urina vodi se zapisnik, a nakon analize izdaje se dokument o koncentraciji alkohola u krvi i urinu te mišljenje stručne osobe o stupnju alkoholiziranosti. Ako se vozač odbije podvrgnuti ispitivanju radi utvrđivanja alkoholiziranosti smatrat će se da je pod utjecajem alkohola.

Ne vozite ako ste konzumirali alkoholna pića. Uzimanje samo 2 dcl vina, ili manje od 1 dcl žestokog pića, ili samo jedne boce piva može uzrokovati pojavu opasne koncentracije alkohola u organizmu. Znajte, vožnja pod utjecajem alko¬hola je opasnost ne samo za vaš život, već i za živote ostalih sudionika u prometu.