Konferencija pod nazivom Civilna zaštita i sigurnost gradova (SIGG) održati će se 30. i 31. ožujka 2023. godine u hotelu Park Plaza Histria u Puli.

Konferencija se održava u organizaciji časopisa Zaštita u Puli, pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova i uz potporu Istarske županije, Grada Pule i Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. Na dvodnevnoj konferenciji razgovarati će se o izazovima povezanim s lokalnom i nacionalnom sigurnosti, smanjenju rizika od katastrofa i ugroza, kriznom upravljanju prilikom katastrofa, s posebnim osvrtom na požare, poplave i potrese.

PROGRAM KONFERENCIJE 30. 3. 2023. ( ČETVRTAK ):

Marijan Vundać (predsjednik Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa), Dino Kozlevac (zapovjednik stožera CZ Istarske županije), Filip Zoričić (gradonačelnik grada Pule), Damir Trut (ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite), Boris Miletić (župan Istarske županije) – otvaranje konferencije

Damir Trut, ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite - uloga civilne zaštite i planiranim projektima u 2023. godini

Slavko Tucaković, Hrvatska vatrogasna zajednica - aktualnosti u radu vatrogasaca i priprema za protupožarnu sezonu 2023.

Dino Kozlevac, zapovjednik stožera CZ Istarske županije - sustav civilne zaštite u Istarskoj županiji

Tomislav Marević, Ravnateljstvo CZ - potres u Turskoj i Siriji i iskustva hrvatskog tima za spašavanje iz ruševina

Kristijan Fabina, Cambium Networks - bežične tehnologije u kriznim situacijama

Mario Bačić, Građevinski fakultet - ocjena ranjivosti infrastrukture u funkciji civilne zaštite – projekti oVERFLOw i CROSScade

Matija Mandić, KING ICT - inteligentni transportni sustavi (ITS) u gradovima

Ivan Bilać, ECCOS inženjering - pametna rješenja za gradove

Zvezdan Božič, zapovjednik Civilne zaštite za Primorsku regiju, Republika Slovenija - analiza velikog šumskog požara na Krasu

Helena Brčić, JU RERA S.D. - rezultati projekta Firespill

Renata Dončevič, Alarm automatika - tehnička prezentacija sigurnosti za gradove (osvrt na CEKOM projekt u Rijeci)

Igor Milić, Veleučilište Velika Gorica/Mreža civilne zaštite - model upravljanja sustavom CZ na lokalnoj razini

PROGRAM KONFERENCIJE 31. 3. 2023. (PETAK):

Zoran Ničeno, Uprava za granicu – MUP - sigurnost granica: Što je donio ulazak u Schengen?

Rikard Pažitka, Pro alarm projekt - bežične tehnologije za nadzor granica

Kristian Družeta, Grad Pula - vijeće za prevenciju grada Pule

Andro Pavuna, Ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba - strategija urbane sigurnosti Grada Zagreba

Dejan Šobić, Assa Abloy - E-WasteMeter (powerless solution)

Tomislav Jarmić, Varaždinska županija - TransCPEarlyWarning (sustav ranog upozorenja)

Damir Klarin, Dahua Technology - videonadzor za sigurnije gradove

Pavo Medved, Platforma HŽG - standardizacija i digitalizacija u sustavu civilne zaštite

Ivan Špoljarić, Diverto - Cyber sigurnost gradova

Alen Božinović, Sokol Security - uloga zaštitara u sigurnosti građana

KOTIZACIJA:

220,00 EUR+ PDV  /  za inozemstvo: 275,00 EUR (PDV uključen) (za prijave do 10. 3. 2023.)

270 EUR + PDV   /  za inozemstvo: 337,50 EUR (PDV Uključen) (za prijave nakon 10. 3. 2023.)

Za dodatna pitanja možete se javiti na e-mail : [email protected] ili nazvati na broj : +385 99 61 61 038