Novi snimljen video namijenjen je svim radnicima koji obavljaju poslove u prerađivačkoj industriji u različitim fazama s namjerom da se upoznaju s pravilima ponašanja u prerađivačkoj industriji kako bi ostali zdravi i neozlijeđeni, a da pritom ne ugrožavaju sigurnost drugih osoba koje ih okružuju u industriji, drugih izvođača i zajednice u kojoj se obavljaju radovi.

U prerađivačkoj industriji upotrebljavaju se nove i složenije proizvodne tehnologije i procesi koji dovode do nastanka novih rizika, a u uvjetima kad nije moguće isključiti rizike od oštećenja zdravlja, treba ih odgovarajućim mjerama sigurnosti i zaštite zdravlja na radu svesti na najmanju moguću razinu.

Kako bi se sve navedeno jasno i nedvosmisleno prikazalo, snimljene su različite opasne situacije u kojima se radnik može naći i prikazane su pripadajuće mjere koje je potrebno poduzimati npr. kako kontrolirati rizike na radnoj opremi.