Fizikalne štetnosti

OSVIJETLJENOST

Odgovarajuća osvijetljenost neophodna je za sigurnost na radnom mjestu. Općenito gledajući, odgovarajuća osvijetljenost omogućava zaposlenima da dobro vide svoje radno područje i da ne naprežu oči. Različite aktivnosti zahtijevaju različite vrijednosti razine osvijetljenosti.  Odgovarajuća rasvjeta radnih prostorija i prostora omogućuje točno i brzo opažanje te ispravno i sigurno obavljanje zadataka uz što manji zamor očiju, a tako se posredno štiti zaposlenika i od ozljeda na radu. Neodgovarajuća rasvjeta povećava napor vida i uzrokuje subjektivne smetnje kao što su umor oka, glavobolja i drugo. Zbog nedostatne rasvjete može doći i do padova u prostoriji.

Za radne prostorije najpogodnija je prirodna rasvjeta. Da bi se omogućila dobra prirodna rasvjeta, potrebno je izgraditi prozore određenih veličina i odgovarajućeg razmještaja. Prirodno svjetlo mora bili dovoljne jakosti i ravnomjerno raspoređeno po radnom prostoru, a mora biti spriječena blještavost, toplinsko zračenje i direktno sunčevo svjetlo. Isto tako, da bi prirodna rasvjeta odgovarala, razmještaj radne opreme treba biti prikladan tako da se ne stvaraju sjene ni blještavost.

Kako se poslovi obavljaju i u vrijeme nedovoljne prirodne rasvjete koja uostalom nije uvijek dovoljne jakosti, postavlja se umjetna rasvjeta. Ona mora biti odgovarajuće jakosti s dobrom prostornom ravnomjernošću i bez blještavosti, zasjenjenih mjesta, titranja i treperenja u rasvjetnim tijelima. Radne prostorije moraju imati i umjetnu rasvjetu, čija jačina odgovara poslovima koji se obavljaju na strojevima.

- Na zaslonu računala ne smije biti odsjaja jer on smanjuje čitljivost znakova i uzrokuje zamor očiju. Zaslon mora biti čist kako bi slika na zaslonu bila jasna, a tekst čitljiv.

NEPOVOLJNI KLIMATSKI I MIKROKLIMATSKI UVJETI

Mikroklima je klima prostorija u kojima ljudi rade i žive. Manje odstupanje od propisanih mikroklimatskih uvjeta može uzrokovati nelagodu kod radnika, dok će u slučajevima kada se prelaze fiziološke granice, to uzrokovati povećani broj kroničnih bolesti krvožilnog sustava, a u krajnjem slučaju toplinski udar. Rad u posebno hladnom prostoru može uzrokovali promrzline, opću pothlađenost te izazvati, odnosno pogoršati određene bolesti. Na temelju opisanih čimbenika mikroklime jasno je da se u svim radnim prostorijama moraju osigurati povoljni uvjeti rada, kako u ljetnom tako i u zimskom razdoblju. Mikroklimatski uvjeti radne okoline vrlo su značajni čimbenici za uspješan i siguran rad.

U mikroklimatske uvjete ubrajamo: stanje zraka uvjetovano temperaturom, vlažnost zraka i brzinu kretanja zraka (strujanje). O kombinacijama tih čimbenika ovisit će udobnost ili neudobnost, zdravlje radnika i njegova radna sposobnost. Većina ljudi najbolje se osjeća pri temperaturi između 18 i22°C, relativnoj vlazi oko 50 % i brzini strujanja zraka od 0,2 do 0,3 m/s. Čovjek održava svoju tjelesnu temperaturu dosta konstantnom (oko 37°C) iako dolazi do čestih promjena temperature okoline.

Mikroklimatski uvjeti za rad u uredu moraju odgovarati zahtjevima za toplinskom udobnosti pri radu bez fizičkog naprezanja (temperatura 20 – 24 °C). Ako se koristi klima-uređaj, vlažnost zraka treba biti između 40 i 60 %, brzina strujanja zraka najviše 0,2 m/s, a u toplom razdoblju temperatura prostorije može biti najviše 7 °C niža od vanjske temperature.


BUKA

Buka se obično definira kao svaki ometajući i neugodan zvuk.  U uredskim prostorijama buka može biti prisutna iz unutrašnjih ili vanjskih izvora. Unutrašnji su izvori radna oprema (poput računala, pisača, skenera, telefona) i sami ljudi prisutni u uredu. Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne smije ometati rad i ne smije biti veća od 60 dB (A).

Buka djeluje na čovjeka tako da mu oštećuje sluh. Što je intenzitet buke veći, što je izloženost buci češća, to će zaposlenik brže osjetiti probleme sa sluhom. Stalna ili kontinuirana buka manje je opasna za zdravlje zaposlenika od povremene buke zato što je čovjekov organizam, pa tako i sluh, sklon prilagođavanju okolini u kojoj radi ili boravi.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati