Mehaničke opasnosti na strojevima

Radnici se mogu ozlijediti na jedan od slijedećih načina:

- da dođu u kontakt s dijelovima stroja u gibanju

- da budu stisnuti između dijelova stroja u pokretu i nepomičnih struktura

- da budu udareni od materijala koji je odbačen sa stroja

 

Dijelovi strojeva koji se gibaju, kao i njihovi mehanizmi za prijenos gibanja ovisno o vrsti i namjeni predstavljaju opasnost za radnika koji njima rukuje, odnosno koji ih koristi. U pravilu se dijelovi strojeva i njihovi mehanizmi gibaju kružno ili pravocrtno. Zupčanici, remeni, kružne pile, brusilice, valjci za savijanje lima, mehaničke škare za lim samo su neki strojevi i uređaji ili njihovi dijelovi, čije gibanje predstavlja opasnost i od kojih se treba zaštititi. Kod odlučivanja o zaštitnim mjerama koje treba poduzeti na pojedinim strojevima ili njihovim dijelovima, potrebno je prepoznati opasnosti. 

Opasnost od mjesta uklještenja postoji kada se elementi stroja gibaju kružno ili pravocrtno i kad su u međusobnom odnosu (dodiru) ili kad u odnosu na nepomične dijelove stroja (mjesto uklještenja).

Pri radu na strojevima najčešće opasnosti čine dijelovi koji rotiraju.  Svaki dio je opasan ako nije zaštićen, a opasnost je veća što se dijelovi brže okreću. Oni mogu zahvatiti pojedine dijelove tijela, odjeću ili kosu radnika i uzrokovati ozljede pa čak i smrt radnika.

Da bi se uspješno uklonile mehaničke opasnosti na strojevima i omogućio siguran rad, potrebno je provoditi odgovarajuće mjere zaštite.

 

Najtraženije usluge

Loading...