Opasnosti i mjere zaštite pri radu s ručnim alatom i napravama

Danas je na mjestu rada, kao i u svakodnevnom životu, svakom čovjeku dostupan razni ručni alat i naprave. Za svaki posao postoji određeni ručni alat, tako da je područje primjene jako široko od najjednostavnijih do najkompliciranijih poslova. Baš zbog na prvi pogled jednostavne upotrebe ručnog alata i svestranosti primjene, često dolazi i do nezgoda.

RUČNI ALAT KAO UZROK NEZGODA

Ručni alati i naprave obično su dostupnI svim zaposlenicima pa, s obzirom da se drži da je rad s njima jednostavan i bezopasan, i da za njihovu upotrebu ne treba posebna znanja, često dolazi do nezgoda. Posljedice nezgoda su materijalne štete ili ozljede zaposlenika sa manjim ili većim posljedicama. Nezgode u elektroprivredi mogu biti uzrokom zastoja u proizvodnji ili isporuci električne energije, što stvara nepotrebne gubitke ekonomske naravi, a ozljede gubitak za zaposlenika i njegovu obitelj.

Upotrebom neispravnog alata, najčešće odvijača i kombiniranih kliješta s oštećenom izolacijom, ključeva s oštećenim ili proširenim čeljustima, rasklimanim kliještima, slabo nasađenim čekićima, turpijama i probijačima, tupim pilama, tupi sjekačima i sličnim, dovode do nezgoda. Premda se u elektroprivredi ovakav alat ili naprave ne bi smjeli upotrebljavati, često do navedenih neispravnosti dolazi zbog nekvalitetnog materijala od kojega je pojedini dio alata izrađen. Osim toga, uzrok upotrebe neispravnog alata može biti i u načinu njegove primjene ili održavanja. Da bi se izbjeglo korištenje neispravnog alata, treba uklanjati navedene  neispravnosti odnosno nabavljati samo kvalitetne alate provjerenih proizvođača, posvetiti punu pozornost održavanju alata, kod primanja alata iz alatnice provjeriti njegovu ispravnost.

Upotrebom alata u pogrešne svrhe, zaposlenik dovodi sebe i druge u opasnost da dođe do nezgode. Često se pri izvođenju pojedinih vrsta poslova upotrebljava alat koji trenutno zaposlenik ima pri ruci, kao primjerice ključ umjesto čekića, kliješta sa većim otvorom čeljusti za manje vijke ili matice, turpije umjesto poluge, dlijeta umjesto odvijača i slično. Ovakvim se postupcima oštećuju materijalna sredstva, a ne postiže se željeni radni učinak. Štoviše, dovodi se u opasnost od nezgoda i ozljeda. Osobito je opasno s neprikladnim alatom raditi na opremi koja je u blizini napona. Radi toga je potrebno za svaki posao upotrijebiti odgovarajući alat.

Neispravnim načinom rada dolazi do nezgoda, unatoč pravilnog izbora alata. Zaposlenik zbog neznanja ili nemarnosti, radi na način da upotrebljava pravi alat za određenu vrstu posla, ali to radi na neispravan način. To se očituje kod rezanja ili skidanja izolacije nožem u smjeru tijela, udaranjem po metalnim predmetima u zoni opasnoj od nastajanja požara ili eksplozije (iskrenje), rada  s neizoliranim alatom u blizini dijelova pod naponom i nesmotrenog odlaganja u džep, što može izazvati tešku unutarnju ozljedu pri saginjanju tijela. Kod svakog rada treba predmet rada dobro učvrstiti, provjeriti uvjete na mjestu rada i namjenu prostora, posebno glede zaštite od požara i eksplozija.

Neispravno odlaganje alata osim što predstavlja opasnost za samog zaposlenika, predstavlja i stalnu opasnost za ostale zaposlenike. Naime, neispravno odložen alat na mjestu rada, koje se u elektroprivredi često nalazi na povišenim mjestima, može pasti na nekog od ostalih zaposlenika i teško ga ozlijediti. Oštri i šiljasti alat ne smije se ostavljati po radnim stolovima i kutijama, ako nisu za to posebno namijenjene. Zaposlenici neispravno odlažu alat radi toga jer ga nisu naučili ispravno odlagati ili nisu opskrbljeni posebnim kutijama, torbama ili policama. Alat se mora nakon svake upotrebe odlagati u za to namijenjene prostore, ili ga odložiti uz potrebne mjere zaštite, jer na taj način zaposlenik štiti sebe i drugoga od nezgoda.


NAJČEŠĆI UZROCI NEZGODA NA RADU KOD UPOTREBE RUČNIH ALATA

Nezgode na radu, kao posljedice neprimjerene upotrebe ručnog alata i naprava, mogu nastati iz nekoliko osnovnih i u praksi potvrđenih uzroka:

- neispravan alat,

- neispravan način rada,

- pogrešna upotreba alata i

- pogrešno odlaganje alata.

Da bi se smanjile nezgode na radu, kojima je uzrok upotreba ručnog alata, treba se na radu pridržavati sljedećih pravila:

- Uvijek treba koristiti ispravan alat,

- primjenjivati ispravan način rada,

- za svaki posao treba upotrijebiti odgovarajući alat i

- alat treba odlagati na za to određena mjesta.

Primjenom ovih pravila mogu se izbjeći nezgode na radu, koje mogu rezultirati i ozljedom na radu ili oštečenjem postrojenja, te posredo materijalnim štetama.

 

PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE

Nezgode na radu kod upotrebe ručnih alata i naprava, mogu se i trebaju sprječavati, a to  se postiže nadzorom i održavanjem alata, ispravnim uskladištenjem i prenošenjem alata, ispravnom upotrebom osobnih zaštitnih sredstava i stalnom edukacijom o pravilnoj upotrebi alata i naprava.

Nadzor alata mora obaviti svakodnevno korisnik alata, a za sve zajedničke alate, to obavlja alatnica. Nadzorom alata se na vrijeme mogu uočiti nedostaci i takav alat se treba izdvojiti iz upotrebe. Ako zaposlenik posjeduje neispravan alat, mora ga zamijeniti u alatnici za ispravan, a alatnica je dužna neispravan alat povući iz upotrebe i dati ga na popravak. Alat koji se ne može popraviti treba otpisati.

Održavanje alata nužno je, radi stalne upotrebe i potrebe za ispravnošču. Pod održavanjem alata smatra se na primjer brušenje svrdla, mehaničke i termičke obrade, zamjena ručki i držala, te svi nužni popravci koji se mogu obaviti u postojećim radionicama. Svrha održavanja je dovođenje alata i naprava u ispravno stanje, te odbacivanje onoga koji se ne može popraviti. Alati i naprave koje se ne mogu popraviti treba zamjeniti novima i ispravnima, kako bi zaposlenik mogao obavljati rad na ispravan način ne dovodeći u opasnost sebe ili drugoga.

Pravilno prenošenje i uskladištenje alata, važno je stoga da zaposlenik prigodom prenošenja ili dodavanja alata, ne ozlijedi sebe ili drugog zaposlenika. Alat treba uvijek davati iz ruke u ruku, a ne ga bacati, a šiljaste i oštre alate treba dodavati s drškom prema onom kome se dodaje. Kada se alat prenosi, potrebno je za tu namjenu imati posebne  torbe. Alat ne smije u kutijama ili na policama stajati razbacan, nego ga treba pravilno složiti svakoga na svoje, za to određeno mjesto. Razbacani alat uvijek pruža mogućnost da dođe do nezgode, odnosno ozljede zaposlenika.

Da bi svi zaposlenici mogli sigurno raditi, potrebno je da stariji i iskusniji učenjem i vježbanjem podučavaju u pravilnoj upotrebi alata ostale zaposlenike i posebno mlađe zaposlenike. Neposredni rukovoditelji, kao i iskusni zaposlenici, moraju u svakoj prigodi i na svakom mjestu učiti mlađe i neiskusne zaposlenike. Osim savjetima o ispravnom korištenju ručnih alata i naprava, treba redovno obavljati i nadzor zaposlenika, pridržavaju li se dobivenih uputa. S neiskusnim zaposlenicima treba imati strpljenja u učenju i vježbanju, a kada se nauče sigurno raditi, može im se povjeriti bilo koji radni zadatak.

Za svaki rad potrebna su zaštitna sredstva. Pravilna upotreba osobnih zaštitnih sredstava ima važnu ulogu u sprječavanju ozljeda na radu. Da ta sredstva zaposlenik ne shvati kao teret, potrebno ih je upozoriti na kojim mjestima, kada i kod kojih radova treba koristiti osobna zaštitna sredstva. Osim radnog odijela, cipela i zaštitne kacige koji spadaju u redovna osobna zaštitna sredstva, kožne rukavice se nose samo kada to traži priroda posla koji treba obaviti, kao i zaštitne naočale, štitnici za uši i slično. Kod rada s ručnim alatima i napravama, također treba koristiti osobna zaštitna sredstva. Zaštitna sredstva uvijek moraju biti na raspolaganju.

Zaštitne naočale ili štitnici za oči i lice, primjerice koriste se kod brušenja, rada s vapnom i sličnim materijalima, kod kovanja , lijevanja i sličnih poslova kod kojih mogu stradati oči i lice zaposlenika. Bolje je imati staklo ispred očiju, nego stakleno oko (aforizam).


SAŽETAK

- Prije svakog početka rada provjerite ispravnost alata.

- Kod podizanja alata iz alatnice obratite pozornost na ispravnost alata.

- Za svaku vrstu rada odaberite i upotrijebite pravilan alat.

- Posebnu pozornost obratite na izolaciju alata s kojim se radi u blizini napona.

- Obratite pozornost na atmosferu u kojoj radite, da alatom na izazovete požar ili eksploziju.

- Naprave i alat nemojte samoinicijativno dopunjavati polugama ili sličnim dodacima.

- Kada radite na povišenim mjestima, ne ostavljajte alat tako da može pasti.

- Prenosite alat samo u za to namijenjenim kutijama ili torbama.

- Upotrebljeni alat očistite i odložite na predviđeno mjesto.

- Ne čistite alat sa zapaljivim tekučinama u zatvorenim prostorima.

- Kod obavljanja radova zauzmite ispravan položaj tjela.

- Neispravan alat prijavite neposrednom rukovoditelju.

- Podučite neiskusne zaposlenike pravilnoj upotrebi ručnog alata i naprava.

- Uvijek nosite i upotrebljavajte osobna i druga zaštitna sredstva.

- Ako se ozlijedite, zatražite prvu pomoć, a ako se nakon toga loše osjećate obavezno zatražite lječničku pomoć.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Svibanj 26, 2023

  Video: Kako urediti mjesto rada od kuće

  Suvremeni način rada sve više se oslanja na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, što je dovelo do reguliranja rada od kuće Zakonom o radu. Ova situacija nastaje kada radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u prostoru koji nije prostor poslodavca. Međutim, rad od kuće sa sobom nosi određene izazove u pogledu zaštite na radu. Jedan od najvažnijih izazova u radu od kuće je stvaranje sigurnog radnog okruženja. Nedostatak adekvatne radne opreme, poput ergonomskih stolica, stolova i rasvjete, može biti posebno problematičan. Radnici koji rade od kuće često su prisiljeni raditi u neergonomskim pozicijama, što može dovesti do bolova u leđima, vratu i ramenima. Stoga je važno da poslodavci osiguraju svojim zaposlenicima adekvatnu radnu opremu i potrebnu edukaciju o ergonomiji kako bi se izbjegli problemi vezani uz dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje. U skladu s zakonskim i zdravstvenim preporukama, u novom videu predstavljamo savjete za uspješno uređenje radnog prostora kod kuće. Na primjer,…
  Nastavite čitati
 • Svibanj 25, 2023

  Online besplatne radionice povodom 10. Međunarodne konferencije zaštite na radu

  ZIRS organizira ONLINE besplatne radionice povodom 10. Međunarodne konferencije zaštite na radu u regiji Alpe – Jadran. Radionice će se održati 2. lipnja 2023. godine. Radionice su besplatne, no ako želite potvrdu o sudjelovanju, cijena je 30 eura za jednog korisnika iz tvrtke, 20 eura za drugu osobu iz tvrtke te 10 eura za svakog sljedećeg gledatelja. Radionica je suvremeni oblik interaktivnog učenja i poučavanja koji je usmjeren na polaznika s ciljem razvijanja vještina i/li jačanja osjetljivosti za određene probleme u području sigurnosti i zdravlja na radu. Raspored radionica: 15,00 – 19,00…
  Nastavite čitati
 • Svibanj 19, 2023

  Edukacija: Rad od kuće - Izmjene zakona o radu

  Poslovno Učilište organizira edukaciju pod nazivom „Rad od kuće – izmjene Zakona o radu“. Edukacija će se održati 15. lipnja  s početkom u 9:00 sati, u ZagrebTower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Tijekom ove edukacije, sudionici će se imati priliku upoznati s najnovijim zakonskim promjenama koje su usmjerene na reguliranje rada od kuće. Stručni predavači pružit će dubinski uvid u ključne aspekte i pravne obveze vezane uz ovu temu. Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
  Nastavite čitati