Opasnosti i mjere zaštite pri radu s ručnim alatom i napravama

Danas je na mjestu rada, kao i u svakodnevnom životu, svakom čovjeku dostupan razni ručni alat i naprave. Za svaki posao postoji određeni ručni alat, tako da je područje primjene jako široko od najjednostavnijih do najkompliciranijih poslova. Baš zbog na prvi pogled jednostavne upotrebe ručnog alata i svestranosti primjene, često dolazi i do nezgoda.

RUČNI ALAT KAO UZROK NEZGODA

Ručni alati i naprave obično su dostupnI svim zaposlenicima pa, s obzirom da se drži da je rad s njima jednostavan i bezopasan, i da za njihovu upotrebu ne treba posebna znanja, često dolazi do nezgoda. Posljedice nezgoda su materijalne štete ili ozljede zaposlenika sa manjim ili većim posljedicama. Nezgode u elektroprivredi mogu biti uzrokom zastoja u proizvodnji ili isporuci električne energije, što stvara nepotrebne gubitke ekonomske naravi, a ozljede gubitak za zaposlenika i njegovu obitelj.

Upotrebom neispravnog alata, najčešće odvijača i kombiniranih kliješta s oštećenom izolacijom, ključeva s oštećenim ili proširenim čeljustima, rasklimanim kliještima, slabo nasađenim čekićima, turpijama i probijačima, tupim pilama, tupi sjekačima i sličnim, dovode do nezgoda. Premda se u elektroprivredi ovakav alat ili naprave ne bi smjeli upotrebljavati, često do navedenih neispravnosti dolazi zbog nekvalitetnog materijala od kojega je pojedini dio alata izrađen. Osim toga, uzrok upotrebe neispravnog alata može biti i u načinu njegove primjene ili održavanja. Da bi se izbjeglo korištenje neispravnog alata, treba uklanjati navedene  neispravnosti odnosno nabavljati samo kvalitetne alate provjerenih proizvođača, posvetiti punu pozornost održavanju alata, kod primanja alata iz alatnice provjeriti njegovu ispravnost.

Upotrebom alata u pogrešne svrhe, zaposlenik dovodi sebe i druge u opasnost da dođe do nezgode. Često se pri izvođenju pojedinih vrsta poslova upotrebljava alat koji trenutno zaposlenik ima pri ruci, kao primjerice ključ umjesto čekića, kliješta sa većim otvorom čeljusti za manje vijke ili matice, turpije umjesto poluge, dlijeta umjesto odvijača i slično. Ovakvim se postupcima oštećuju materijalna sredstva, a ne postiže se željeni radni učinak. Štoviše, dovodi se u opasnost od nezgoda i ozljeda. Osobito je opasno s neprikladnim alatom raditi na opremi koja je u blizini napona. Radi toga je potrebno za svaki posao upotrijebiti odgovarajući alat.

Neispravnim načinom rada dolazi do nezgoda, unatoč pravilnog izbora alata. Zaposlenik zbog neznanja ili nemarnosti, radi na način da upotrebljava pravi alat za određenu vrstu posla, ali to radi na neispravan način. To se očituje kod rezanja ili skidanja izolacije nožem u smjeru tijela, udaranjem po metalnim predmetima u zoni opasnoj od nastajanja požara ili eksplozije (iskrenje), rada  s neizoliranim alatom u blizini dijelova pod naponom i nesmotrenog odlaganja u džep, što može izazvati tešku unutarnju ozljedu pri saginjanju tijela. Kod svakog rada treba predmet rada dobro učvrstiti, provjeriti uvjete na mjestu rada i namjenu prostora, posebno glede zaštite od požara i eksplozija.

Neispravno odlaganje alata osim što predstavlja opasnost za samog zaposlenika, predstavlja i stalnu opasnost za ostale zaposlenike. Naime, neispravno odložen alat na mjestu rada, koje se u elektroprivredi često nalazi na povišenim mjestima, može pasti na nekog od ostalih zaposlenika i teško ga ozlijediti. Oštri i šiljasti alat ne smije se ostavljati po radnim stolovima i kutijama, ako nisu za to posebno namijenjene. Zaposlenici neispravno odlažu alat radi toga jer ga nisu naučili ispravno odlagati ili nisu opskrbljeni posebnim kutijama, torbama ili policama. Alat se mora nakon svake upotrebe odlagati u za to namijenjene prostore, ili ga odložiti uz potrebne mjere zaštite, jer na taj način zaposlenik štiti sebe i drugoga od nezgoda.


NAJČEŠĆI UZROCI NEZGODA NA RADU KOD UPOTREBE RUČNIH ALATA

Nezgode na radu, kao posljedice neprimjerene upotrebe ručnog alata i naprava, mogu nastati iz nekoliko osnovnih i u praksi potvrđenih uzroka:

- neispravan alat,

- neispravan način rada,

- pogrešna upotreba alata i

- pogrešno odlaganje alata.

Da bi se smanjile nezgode na radu, kojima je uzrok upotreba ručnog alata, treba se na radu pridržavati sljedećih pravila:

- Uvijek treba koristiti ispravan alat,

- primjenjivati ispravan način rada,

- za svaki posao treba upotrijebiti odgovarajući alat i

- alat treba odlagati na za to određena mjesta.

Primjenom ovih pravila mogu se izbjeći nezgode na radu, koje mogu rezultirati i ozljedom na radu ili oštečenjem postrojenja, te posredo materijalnim štetama.

 

PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE

Nezgode na radu kod upotrebe ručnih alata i naprava, mogu se i trebaju sprječavati, a to  se postiže nadzorom i održavanjem alata, ispravnim uskladištenjem i prenošenjem alata, ispravnom upotrebom osobnih zaštitnih sredstava i stalnom edukacijom o pravilnoj upotrebi alata i naprava.

Nadzor alata mora obaviti svakodnevno korisnik alata, a za sve zajedničke alate, to obavlja alatnica. Nadzorom alata se na vrijeme mogu uočiti nedostaci i takav alat se treba izdvojiti iz upotrebe. Ako zaposlenik posjeduje neispravan alat, mora ga zamijeniti u alatnici za ispravan, a alatnica je dužna neispravan alat povući iz upotrebe i dati ga na popravak. Alat koji se ne može popraviti treba otpisati.

Održavanje alata nužno je, radi stalne upotrebe i potrebe za ispravnošču. Pod održavanjem alata smatra se na primjer brušenje svrdla, mehaničke i termičke obrade, zamjena ručki i držala, te svi nužni popravci koji se mogu obaviti u postojećim radionicama. Svrha održavanja je dovođenje alata i naprava u ispravno stanje, te odbacivanje onoga koji se ne može popraviti. Alati i naprave koje se ne mogu popraviti treba zamjeniti novima i ispravnima, kako bi zaposlenik mogao obavljati rad na ispravan način ne dovodeći u opasnost sebe ili drugoga.

Pravilno prenošenje i uskladištenje alata, važno je stoga da zaposlenik prigodom prenošenja ili dodavanja alata, ne ozlijedi sebe ili drugog zaposlenika. Alat treba uvijek davati iz ruke u ruku, a ne ga bacati, a šiljaste i oštre alate treba dodavati s drškom prema onom kome se dodaje. Kada se alat prenosi, potrebno je za tu namjenu imati posebne  torbe. Alat ne smije u kutijama ili na policama stajati razbacan, nego ga treba pravilno složiti svakoga na svoje, za to određeno mjesto. Razbacani alat uvijek pruža mogućnost da dođe do nezgode, odnosno ozljede zaposlenika.

Da bi svi zaposlenici mogli sigurno raditi, potrebno je da stariji i iskusniji učenjem i vježbanjem podučavaju u pravilnoj upotrebi alata ostale zaposlenike i posebno mlađe zaposlenike. Neposredni rukovoditelji, kao i iskusni zaposlenici, moraju u svakoj prigodi i na svakom mjestu učiti mlađe i neiskusne zaposlenike. Osim savjetima o ispravnom korištenju ručnih alata i naprava, treba redovno obavljati i nadzor zaposlenika, pridržavaju li se dobivenih uputa. S neiskusnim zaposlenicima treba imati strpljenja u učenju i vježbanju, a kada se nauče sigurno raditi, može im se povjeriti bilo koji radni zadatak.

Za svaki rad potrebna su zaštitna sredstva. Pravilna upotreba osobnih zaštitnih sredstava ima važnu ulogu u sprječavanju ozljeda na radu. Da ta sredstva zaposlenik ne shvati kao teret, potrebno ih je upozoriti na kojim mjestima, kada i kod kojih radova treba koristiti osobna zaštitna sredstva. Osim radnog odijela, cipela i zaštitne kacige koji spadaju u redovna osobna zaštitna sredstva, kožne rukavice se nose samo kada to traži priroda posla koji treba obaviti, kao i zaštitne naočale, štitnici za uši i slično. Kod rada s ručnim alatima i napravama, također treba koristiti osobna zaštitna sredstva. Zaštitna sredstva uvijek moraju biti na raspolaganju.

Zaštitne naočale ili štitnici za oči i lice, primjerice koriste se kod brušenja, rada s vapnom i sličnim materijalima, kod kovanja , lijevanja i sličnih poslova kod kojih mogu stradati oči i lice zaposlenika. Bolje je imati staklo ispred očiju, nego stakleno oko (aforizam).


SAŽETAK

- Prije svakog početka rada provjerite ispravnost alata.

- Kod podizanja alata iz alatnice obratite pozornost na ispravnost alata.

- Za svaku vrstu rada odaberite i upotrijebite pravilan alat.

- Posebnu pozornost obratite na izolaciju alata s kojim se radi u blizini napona.

- Obratite pozornost na atmosferu u kojoj radite, da alatom na izazovete požar ili eksploziju.

- Naprave i alat nemojte samoinicijativno dopunjavati polugama ili sličnim dodacima.

- Kada radite na povišenim mjestima, ne ostavljajte alat tako da može pasti.

- Prenosite alat samo u za to namijenjenim kutijama ili torbama.

- Upotrebljeni alat očistite i odložite na predviđeno mjesto.

- Ne čistite alat sa zapaljivim tekučinama u zatvorenim prostorima.

- Kod obavljanja radova zauzmite ispravan položaj tjela.

- Neispravan alat prijavite neposrednom rukovoditelju.

- Podučite neiskusne zaposlenike pravilnoj upotrebi ručnog alata i naprava.

- Uvijek nosite i upotrebljavajte osobna i druga zaštitna sredstva.

- Ako se ozlijedite, zatražite prvu pomoć, a ako se nakon toga loše osjećate obavezno zatražite lječničku pomoć.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Travanj 18, 2024

  Radionica: Mentalno zdravlje na radnom mjestu

  Hrvatska udruga poslodavaca organizira radionicu pod nazivom: „MENTALNO ZDRAVLJE NA RADNOM MJESTU". Radionica će se održati 20. svibnja 2024. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca koja se nalazi na adresi Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb. Ova radionica predstavlja ključni dio projekta "Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce" (MH4HRM), u kojem Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao partner zajedno s brojnim europskim suradnicima. Ovaj projekt također uključuje aktivno sudjelovanje Hrvatske udruge poslodavaca kao jednog od ključnih dionika. Radionicu će voditi Helena Koren, magistra psihologije, i Petra Bekavac,…
  Nastavite čitati
 • Travanj 11, 2024

  Seminar: Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevecije - Praktični vodič za stručnjake kako preventirati psihosocijalne rizike

  Smart Biz organizira seminar pod nazivom: „Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevencije – praktični vodič za stručnjake kako prevenirati psihosocijalne rizike“. Seminar će se održati 09. svibnja 2024. godine s početkom u 09:00 sati u hotelu The Westin koji se nalazi na adresi Krsnjavoga 1, 10000 Zagreb. Seminar će pokriti sljedeće ključne teme: Razumijevanje psihosocijalnih rizika i stresa vezanog uz posao: Sudionici će naučiti prepoznavati različite psihosocijalne faktore koji doprinose stresu, sindromu izgaranja i mentalno-zdravstvenim izazovima na poslu. Osim toga, stjecat će uvide u kompleksnu psihološku, socijalnu i organizacijsku dinamiku koja ima utjecaj na dobrobit i produktivnost zaposlenih.
  Nastavite čitati
 • Travanj 09, 2024

  Video: Ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu

  U ovom edukativnom videu govorimo o ovlaštenicima poslodavca. Ovlaštenik poslodavca zaštite na radu je ključna figura u osiguravanju sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Njegova uloga obuhvaća implementaciju i nadgledanje sigurnosnih mjera, vođenje evidencija, osiguravanje pridržavanja propisa te obuku zaposlenika o sigurnosnim procedurama. Kroz edukativni video će te naučiti koje su uloge i odgovornosti ovlaštenika poslodavca. Ovaj video je nezaobilazan za sve koji su uključeni u upravljanje i provođenje zaštite na radu, od ovlaštenika do poslodavaca i zaposlenika. Video o ovlašteniku poslodavca za zaštitu na radu možete pogledati ovdje:
  Nastavite čitati
 • Travanj 04, 2024

  Seminar: Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.“. Seminar će se održati 24. travnja 2024. godine u 10:00 sati u hotelu „Diplomat“ Zagreb koji se nalazi na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb. Privremena gradilišta često su mjesta visokog rizika za ozljede, uključujući smrtne slučajeve, zbog neprimjene propisanih mjera zaštite na radu. Da bi se smanjio broj nesreća, donesen je Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Ovo usavršavanje pokriva tko mora primjenjivati Pravilnik i kako to učiniti, uključujući primjenu na različite vrste radova (npr. dogradnje, održavanje, rekonstrukcije). Objašnjavati će se kada je potrebno imenovati koordinatora za zaštitu na radu (ZNR) i izraditi plan izvođenja radova (PIR), kao i postupanje u specifičnim situacijama poput…
  Nastavite čitati
 • Ožujak 29, 2024

  Video: Povjerenik radnika za zaštitu na radu

  U ovom informativnom videu istražujemo ključne uloge i odgovornosti povjerenika zaštite na radu. Saznat ćete kako povjerenik igra ključnu ulogu u identifikaciji rizika, osiguravanju pridržavanja propisa i promoviranju kulture sigurnosti na radnom mjestu. Otkrit ćemo i kako povjerenici mogu postati važni između zaposlenika i uprave, olakšavajući komunikaciju i rješavanje problema. Povjerenik zaštite na radu je ključna figura u svakoj organizaciji koja se brine o sigurnosti i dobrobiti svojih zaposlenika. Njegova uloga obuhvaća identifikaciju potencijalnih opasnosti na radnom mjestu, pružanje savjeta i smjernica za sprječavanje ozljeda i nesreća te osiguravanje pridržavanja propisa o zdravlju i sigurnosti na radu. Video o povjereniku zaštite na radu možete pogledati…
  Nastavite čitati