Opasnosti i mjere zaštite pri radu s ručnim alatom i napravama

Danas je na mjestu rada, kao i u svakodnevnom životu, svakom čovjeku dostupan razni ručni alat i naprave. Za svaki posao postoji određeni ručni alat, tako da je područje primjene jako široko od najjednostavnijih do najkompliciranijih poslova. Baš zbog na prvi pogled jednostavne upotrebe ručnog alata i svestranosti primjene, često dolazi i do nezgoda.

RUČNI ALAT KAO UZROK NEZGODA

Ručni alati i naprave obično su dostupnI svim zaposlenicima pa, s obzirom da se drži da je rad s njima jednostavan i bezopasan, i da za njihovu upotrebu ne treba posebna znanja, često dolazi do nezgoda. Posljedice nezgoda su materijalne štete ili ozljede zaposlenika sa manjim ili većim posljedicama. Nezgode u elektroprivredi mogu biti uzrokom zastoja u proizvodnji ili isporuci električne energije, što stvara nepotrebne gubitke ekonomske naravi, a ozljede gubitak za zaposlenika i njegovu obitelj.

Upotrebom neispravnog alata, najčešće odvijača i kombiniranih kliješta s oštećenom izolacijom, ključeva s oštećenim ili proširenim čeljustima, rasklimanim kliještima, slabo nasađenim čekićima, turpijama i probijačima, tupim pilama, tupi sjekačima i sličnim, dovode do nezgoda. Premda se u elektroprivredi ovakav alat ili naprave ne bi smjeli upotrebljavati, često do navedenih neispravnosti dolazi zbog nekvalitetnog materijala od kojega je pojedini dio alata izrađen. Osim toga, uzrok upotrebe neispravnog alata može biti i u načinu njegove primjene ili održavanja. Da bi se izbjeglo korištenje neispravnog alata, treba uklanjati navedene  neispravnosti odnosno nabavljati samo kvalitetne alate provjerenih proizvođača, posvetiti punu pozornost održavanju alata, kod primanja alata iz alatnice provjeriti njegovu ispravnost.

Upotrebom alata u pogrešne svrhe, zaposlenik dovodi sebe i druge u opasnost da dođe do nezgode. Često se pri izvođenju pojedinih vrsta poslova upotrebljava alat koji trenutno zaposlenik ima pri ruci, kao primjerice ključ umjesto čekića, kliješta sa većim otvorom čeljusti za manje vijke ili matice, turpije umjesto poluge, dlijeta umjesto odvijača i slično. Ovakvim se postupcima oštećuju materijalna sredstva, a ne postiže se željeni radni učinak. Štoviše, dovodi se u opasnost od nezgoda i ozljeda. Osobito je opasno s neprikladnim alatom raditi na opremi koja je u blizini napona. Radi toga je potrebno za svaki posao upotrijebiti odgovarajući alat.

Neispravnim načinom rada dolazi do nezgoda, unatoč pravilnog izbora alata. Zaposlenik zbog neznanja ili nemarnosti, radi na način da upotrebljava pravi alat za određenu vrstu posla, ali to radi na neispravan način. To se očituje kod rezanja ili skidanja izolacije nožem u smjeru tijela, udaranjem po metalnim predmetima u zoni opasnoj od nastajanja požara ili eksplozije (iskrenje), rada  s neizoliranim alatom u blizini dijelova pod naponom i nesmotrenog odlaganja u džep, što može izazvati tešku unutarnju ozljedu pri saginjanju tijela. Kod svakog rada treba predmet rada dobro učvrstiti, provjeriti uvjete na mjestu rada i namjenu prostora, posebno glede zaštite od požara i eksplozija.

Neispravno odlaganje alata osim što predstavlja opasnost za samog zaposlenika, predstavlja i stalnu opasnost za ostale zaposlenike. Naime, neispravno odložen alat na mjestu rada, koje se u elektroprivredi često nalazi na povišenim mjestima, može pasti na nekog od ostalih zaposlenika i teško ga ozlijediti. Oštri i šiljasti alat ne smije se ostavljati po radnim stolovima i kutijama, ako nisu za to posebno namijenjene. Zaposlenici neispravno odlažu alat radi toga jer ga nisu naučili ispravno odlagati ili nisu opskrbljeni posebnim kutijama, torbama ili policama. Alat se mora nakon svake upotrebe odlagati u za to namijenjene prostore, ili ga odložiti uz potrebne mjere zaštite, jer na taj način zaposlenik štiti sebe i drugoga od nezgoda.


NAJČEŠĆI UZROCI NEZGODA NA RADU KOD UPOTREBE RUČNIH ALATA

Nezgode na radu, kao posljedice neprimjerene upotrebe ručnog alata i naprava, mogu nastati iz nekoliko osnovnih i u praksi potvrđenih uzroka:

- neispravan alat,

- neispravan način rada,

- pogrešna upotreba alata i

- pogrešno odlaganje alata.

Da bi se smanjile nezgode na radu, kojima je uzrok upotreba ručnog alata, treba se na radu pridržavati sljedećih pravila:

- Uvijek treba koristiti ispravan alat,

- primjenjivati ispravan način rada,

- za svaki posao treba upotrijebiti odgovarajući alat i

- alat treba odlagati na za to određena mjesta.

Primjenom ovih pravila mogu se izbjeći nezgode na radu, koje mogu rezultirati i ozljedom na radu ili oštečenjem postrojenja, te posredo materijalnim štetama.

 

PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE

Nezgode na radu kod upotrebe ručnih alata i naprava, mogu se i trebaju sprječavati, a to  se postiže nadzorom i održavanjem alata, ispravnim uskladištenjem i prenošenjem alata, ispravnom upotrebom osobnih zaštitnih sredstava i stalnom edukacijom o pravilnoj upotrebi alata i naprava.

Nadzor alata mora obaviti svakodnevno korisnik alata, a za sve zajedničke alate, to obavlja alatnica. Nadzorom alata se na vrijeme mogu uočiti nedostaci i takav alat se treba izdvojiti iz upotrebe. Ako zaposlenik posjeduje neispravan alat, mora ga zamijeniti u alatnici za ispravan, a alatnica je dužna neispravan alat povući iz upotrebe i dati ga na popravak. Alat koji se ne može popraviti treba otpisati.

Održavanje alata nužno je, radi stalne upotrebe i potrebe za ispravnošču. Pod održavanjem alata smatra se na primjer brušenje svrdla, mehaničke i termičke obrade, zamjena ručki i držala, te svi nužni popravci koji se mogu obaviti u postojećim radionicama. Svrha održavanja je dovođenje alata i naprava u ispravno stanje, te odbacivanje onoga koji se ne može popraviti. Alati i naprave koje se ne mogu popraviti treba zamjeniti novima i ispravnima, kako bi zaposlenik mogao obavljati rad na ispravan način ne dovodeći u opasnost sebe ili drugoga.

Pravilno prenošenje i uskladištenje alata, važno je stoga da zaposlenik prigodom prenošenja ili dodavanja alata, ne ozlijedi sebe ili drugog zaposlenika. Alat treba uvijek davati iz ruke u ruku, a ne ga bacati, a šiljaste i oštre alate treba dodavati s drškom prema onom kome se dodaje. Kada se alat prenosi, potrebno je za tu namjenu imati posebne  torbe. Alat ne smije u kutijama ili na policama stajati razbacan, nego ga treba pravilno složiti svakoga na svoje, za to određeno mjesto. Razbacani alat uvijek pruža mogućnost da dođe do nezgode, odnosno ozljede zaposlenika.

Da bi svi zaposlenici mogli sigurno raditi, potrebno je da stariji i iskusniji učenjem i vježbanjem podučavaju u pravilnoj upotrebi alata ostale zaposlenike i posebno mlađe zaposlenike. Neposredni rukovoditelji, kao i iskusni zaposlenici, moraju u svakoj prigodi i na svakom mjestu učiti mlađe i neiskusne zaposlenike. Osim savjetima o ispravnom korištenju ručnih alata i naprava, treba redovno obavljati i nadzor zaposlenika, pridržavaju li se dobivenih uputa. S neiskusnim zaposlenicima treba imati strpljenja u učenju i vježbanju, a kada se nauče sigurno raditi, može im se povjeriti bilo koji radni zadatak.

Za svaki rad potrebna su zaštitna sredstva. Pravilna upotreba osobnih zaštitnih sredstava ima važnu ulogu u sprječavanju ozljeda na radu. Da ta sredstva zaposlenik ne shvati kao teret, potrebno ih je upozoriti na kojim mjestima, kada i kod kojih radova treba koristiti osobna zaštitna sredstva. Osim radnog odijela, cipela i zaštitne kacige koji spadaju u redovna osobna zaštitna sredstva, kožne rukavice se nose samo kada to traži priroda posla koji treba obaviti, kao i zaštitne naočale, štitnici za uši i slično. Kod rada s ručnim alatima i napravama, također treba koristiti osobna zaštitna sredstva. Zaštitna sredstva uvijek moraju biti na raspolaganju.

Zaštitne naočale ili štitnici za oči i lice, primjerice koriste se kod brušenja, rada s vapnom i sličnim materijalima, kod kovanja , lijevanja i sličnih poslova kod kojih mogu stradati oči i lice zaposlenika. Bolje je imati staklo ispred očiju, nego stakleno oko (aforizam).


SAŽETAK

- Prije svakog početka rada provjerite ispravnost alata.

- Kod podizanja alata iz alatnice obratite pozornost na ispravnost alata.

- Za svaku vrstu rada odaberite i upotrijebite pravilan alat.

- Posebnu pozornost obratite na izolaciju alata s kojim se radi u blizini napona.

- Obratite pozornost na atmosferu u kojoj radite, da alatom na izazovete požar ili eksploziju.

- Naprave i alat nemojte samoinicijativno dopunjavati polugama ili sličnim dodacima.

- Kada radite na povišenim mjestima, ne ostavljajte alat tako da može pasti.

- Prenosite alat samo u za to namijenjenim kutijama ili torbama.

- Upotrebljeni alat očistite i odložite na predviđeno mjesto.

- Ne čistite alat sa zapaljivim tekučinama u zatvorenim prostorima.

- Kod obavljanja radova zauzmite ispravan položaj tjela.

- Neispravan alat prijavite neposrednom rukovoditelju.

- Podučite neiskusne zaposlenike pravilnoj upotrebi ručnog alata i naprava.

- Uvijek nosite i upotrebljavajte osobna i druga zaštitna sredstva.

- Ako se ozlijedite, zatražite prvu pomoć, a ako se nakon toga loše osjećate obavezno zatražite lječničku pomoć.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Rujan 28, 2023

  Upis u registar stručnjaka zaštite na radu

  Obavještavamo Vas o značajnoj promjeni u području obavljanja poslova zaštite na radu. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je inovativnu mjeru koja će utjecati na sve poslodavce u Hrvatskoj. Radi se o uspostavi posebnog registra stručnjaka zaštite na radu, što donosi novu obvezu za poslodavce te stavlja poseban naglasak na stručno usavršavanje i vođenje evidencije u vezi obavljanja poslova zaštite na radu. Ova nova inicijativa Ministarstva ima za cilj unaprijediti sigurnost i zdravlje radnika, potičući poslodavce na brigu o tim aspektima svojih radnika na sveobuhvatan i odgovoran način. Registracija stručnjaka zaštite na radu bit će obvezna za sve poslodavce u različitim sektorima, te će zahtijevati dosljedno praćenje i osiguranje stručnog kadra. Nadalje, poslodavci će biti dužni redovito osvježavati svoje znanje i vještine kroz stručno…
  Nastavite čitati
 • Rujan 19, 2023

  Tečaj o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama

  Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo / Službom za toksikologiju organizira tečaj pod nazivom „Tečaj o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama“. Tečaj će se održati online 27.09.2023. od 09:00 do 14:00 sati. Nakon tečaja, održati će se ispit o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama, koji će se održati…
  Nastavite čitati
 • Rujan 18, 2023

  Međunarodni seminar/webinar : Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu

  Europsko društvo inženjera sigurnosti (ESSE) organizira međunarodni webinar/seminar pod nazivom "Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu". Ovaj događaj planiran je za 27. listopada 2023. godine u trajanju od 10:00 – 15:00 sati, a održavati će se u Novom Sadu na adresi Staza Zdravlja 39, Vrdnik 22408, Srbija. Autori se prijavljuju slanjem prijave i prezentacije autora na e-mail: [email protected], uz rok prijave do 1. listopada 2023. Za prijave sudionika (koji nisu autori) informacije su dostupne na internetskim stranicama ESSE-a, a krajnji rok prijave sudionika je 20.10.2023. TEMATSKI OKVIR ZA PRIJAVU PREZENTACIJA:
  Nastavite čitati