Opće mjere zaštite pri preradi i obradi drveta

- Prostorije u kojima su smješteni strojevi za preradu i obradu drveta moraju imati izveden sistem opće i posebne ventilacije kojim se osigurava usisavanje piljevine, drvne i druge prašine, plinova i dima tako da njihova koncentracija bude ispod maksimalno dozvoljene koncentracije propisane po hrvatskim normama. Sistem za odvođenje prašine na oruđima za rad mora biti povezan s uređajem za uključivanje oruđa u rad tako da se oruđe za rad ne može staviti u pogon ako sistem za otprašivanje nije uključen.

 

- Organizacija je dužna osigurati da sva sredstva rada koja se koriste pri mehaničkoj preradi i obradi drveta budu ispravna i opremljena zaštitnim napravama. Za navedena sredstva rada organizacija je dužna pribaviti upute o njihovoj upotrebi i održavanju i isprave propisane propisima o zaštiti na radu.

 

- Radnicima koji obavljaju određene poslove odnosno radne zadatke pri mehaničkoj preradi i obradi drveta moraju se osigurati odgovarajuća osobna zaštitna sredstva prema vrsti posla koji obavljaju i utvrđenim štetnostima, a radnici su dužni da ih namjenski upotrebljavaju i da ih održavaju u ispravnom stanju.

 

- Organizacija koja obavlja poslove prerade i obrade drveta dužna je općim aktom o zaštiti na radu utvrditi u kojim radnim prostorijama i prostorima je zabranjeno pušenje, korištenje otvorenog plamena i užarenih predmeta.

 

- Obavljanje poslova u ugroženim prostorijama i prostorima kao što su cikloni, spremnici, kanali, jame, spremišta piljevine i drugih otpadaka mora biti povjereno najmanje dvojici radnika od kojih se jedan radnik mora nalaziti izvan ugroženog prostora i osiguravati rad drugom radniku koji obavlja poslove u ugroženom prostoru.

 

- Strojevima za preradu i obradu drveta smiju rukovati samo oni radnici koji su osposobljeni za obavljanje tih poslova na siguran način kojim se osigurava rad bez ugrožavanja vlastitog i tuđeg života i zdravlja.

 

- Prije rezanja trupaca i ostale drvene građe mora se materijal koji se obrađuje pregledati očevidom, a prema potrebi i posebnim uređajima da u njima nema ostataka željeza ili sličnih materijala kako bi se spriječilo pucanje reznog alata i povređivanje radnika.

 

- Dijelovi strojeva koji se pokreću, osim reznih alata i transportnih traka, moraju biti ograđeni sa svih strana.

 

- Odstranjivanje iverja, strugotine i drugih otpadaka za vrijeme rada stroja smije se obavljati samo ako je to tehnološkim procesom rada predviđeno i to posebnim sredstvima kao što su: ispuhivanje komprimiranim zrakom, metlice, četkice, lopatice, drveni gurači i slično.

 

- Pri obradi kratkih i uskih komada moraju se upotrebljavati posebne pomoćne naprave za njihovo potiskivanje i pridržavanje.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 07, 2023

  Video: Prednosti i nedostaci rada od kuće

  Matej Sakoman, psiholog i stručnjak za područja ljudskih resursa, mentalnog zdravlja, pruža zanimljivu perspektivu o prednostima i nedostacima rada od kuće. U ovom videu ističe se da rad od kuće ima mnoge prednosti, ali i da ima svoje nedostatke. Važno je pronaći ravnotežu i prilagoditi se novom radnom okruženju kako bi se osiguralo mentalno zdravlje, produktivnost i sigurnost na poslu. Kada je riječ o prednostima, Sakoman ističe fleksibilnost kao ključnu prednost rada od kuće. Radnici imaju mogućnost prilagođavanja svojih radnih sati prema svojim potrebama, što može rezultirati boljom ravnotežom između profesionalnog i privatnog života. Osim toga, rad od kuće može smanjiti troškove povezane s putovanjem na posao i omogućiti radnicima da provedu više vremena s obitelji. Sakoman također…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 06, 2023

  Edukacija: Rad od kuće - Izmjene zakona o radu

  Poslovno Učilište organizira edukaciju pod nazivom „Rad od kuće – izmjene Zakona o radu“. Edukacija će se održati 15. lipnja  s početkom u 9:00 sati, u ZagrebTower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Tijekom ove edukacije, sudionici će se imati priliku upoznati s najnovijim zakonskim promjenama koje su usmjerene na reguliranje rada od kuće. Stručni predavači pružit će dubinski uvid u ključne aspekte i pravne obveze vezane uz ovu temu. Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 05, 2023

  Video: Kako urediti mjesto rada od kuće

  Suvremeni način rada sve više se oslanja na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, što je dovelo do reguliranja rada od kuće Zakonom o radu. Ova situacija nastaje kada radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u prostoru koji nije prostor poslodavca. Međutim, rad od kuće sa sobom nosi određene izazove u pogledu zaštite na radu. Jedan od najvažnijih izazova u radu od kuće je stvaranje sigurnog radnog okruženja. Nedostatak adekvatne radne opreme, poput ergonomskih stolica, stolova i rasvjete, može biti posebno problematičan. Radnici koji rade od kuće često su prisiljeni raditi u neergonomskim pozicijama, što može dovesti do bolova u leđima, vratu i ramenima. Stoga je važno da poslodavci osiguraju svojim zaposlenicima adekvatnu radnu opremu i potrebnu edukaciju o ergonomiji kako bi se izbjegli problemi vezani uz dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje. U skladu s zakonskim i zdravstvenim preporukama, u novom videu predstavljamo savjete za uspješno uređenje radnog prostora kod kuće. Na primjer,…
  Nastavite čitati